Stefan Sintéus.

Läs hela chatten med Stefan Sintéus här

Malmös polismästare Stefan Sintéus chattade med SVT Nyheter Skånes läsare. Här kan du läsa chatten i efterhand.

SVT: Hej och välkomna till denna chatt med Malmös polismästare Stefan Sintéus. 
Skicka gärna in dina frågor om situationen i Malmö och polisens arbete.


Lasse Skou Andersen: Hvordan påvirker det polisens muligheder for at forebygge og opklare vold og mord, at en del bemanding og resurser er afsat til grænsekontrol på Hyllie og på Bron?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Lasse!
Jo, det har påverkat vår situation tidigare men polisområde Malmö är numera undantaget från att arbeta med gränskontrollerna. Detta med anledning av morden i Malmö.

 

Gjuliana: Hej! Jag undrar om när skjutandet/våldet i Malmö kommer att avta/sluta? 
Stefan Sintéus, polismästareHej Gjuliana!
Så länge det finns anledningar för de kriminella att skjuta på och mot varandra kommer problemet att finnas kvar. Vi gör därför vårt yttersta med att begränsa våldet. Allt från att utreda det som varit men också åtgärder för att förhindra nya dåd. Av de 200 på vår individlista har det redan utdelats över 1700 domar. Tvångsmedel som LVU (lagen om vård av unga) samt LUL (lagen om unga lagöverträdare) bör effektiviseras enligt mig.

 

Maria: Vad gör ni åt det, så att det minskar?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Maria!
Jag förmodar att du menar det grova våldet i Malmö. Vi har ca 160 medarbetare som nu jobbar med att utreda de mord som varit. Flera kommer sannolikt att gå till lagföring. Parallellt med detta jobbar vi med insatser mot ca 200 personer som är aktivt kriminella i Malmö.

 

benny: varför har polisen helt slutat fotpatrullera? vilket är billigast skor eller en hel polis bil? 
Stefan Sintéus, polismästareHej Benny!
Om du tar del av de nyhetsinslag som finns om bl.a. Rosengårds centrum så ser du att polisen fotpatrullerar. Vi har således inte slutat fotpatrullera även om det har minskat under de senaste 20 åren.

 

Elana: Hur ska polisen se till att poliser är alltid närvarande vid gränskontroller i Hyllie?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Elana!
Den frågan ligger utanför mitt ansvarsområde men det finns en inriktning hur polisens arbete vid gränskontroller ska bemannas. Vill du veta mer får du gärna skriva till oss på polisen.se så svarar chefen för gränskontrollsektionen dig.

 

Mats: Hur säkert är Malmö nu anser du?
Stefan Sintéus, polismästareHej Mats!
Vi gör fortlöpande bedömningar på var vi har våra kameror uppsatta. Just den du syftar på togs ner bl.a. med anledning av att brottsligheten minskat. Vi håller på att bereda frågan igen.


pensionär: Hej! Hur kan man göra om man t ex parkerar på en parkeringsplats vid köpcenter i Malmö och det dyker upp en ung person som närmar sig med en mugg för att få en slant, jag skakar nekande på huvudet samt gestikulerar med händerna för att han ska förstå att jag inte hade kontanter och när jag låser bilen och när jag är på väg därifrån så följer killen efter ganska nära snett bakom och när jag ser några meter framför mig så kommer ytterligare fyra st emot mig.....jag kände bara att jag skulle köra snabbt därifrån....de hann inte följa efter ...vill gärna veta om det var en överdriven ”flykt”. Kändes knepigt att göra det men jag var glad att inte ha blivit överfallen. Min fråga är: Rätt eller fel av mig?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej!
Det är bra att vara observant och att du lämnade platsen kan ha varit rätt. Det är dock väldigt sällan som vi får in anmälningar om att personer som tigger varit hotfulla, tvärtom. Även om det kan hända så är det också ovanligt att det sker rån i publika miljöer.

 

Hulda: Tjusningen med Malmö är slut. Flyttar långt ifrån all oro, allt våld i stan så snart det går. Integration? Finns ingen. Lider med alla som direkt drabbats av alla hemskheter i Malmö. 
Stefan Sintéus, polismästareHej Hulda!
Jag förstår din oro men trots allt är det ett fåtal personer som skapar den våldsspiral vi befinner oss i. Vi har fokus på ca 200 personer där huvuddelen blivit lagförda flera gånger.

 

Ann: Vad skulle du vilja önska dig för verktyg för att bekämpa brottsligheten i Malmö? Fundera över frågor som större möjligheter att ingripa mot unga brottslingar, fler häktningar, utdömda straff som ligger i mitten och inte i botten av straffskalan m.m.
Stefan Sintéus, polismästare: Vårt största problem är att unga personer har tillgång till vapen. Jag ser gärna en tuffare vapenlagstiftning parallellt med effektivare tvångsåtgärder mot unga. Jourdomstolar som direkt avkunnar dom tror jag på.
 

Lars: Hallå Stefan ! Vad behövs göras för att få bukt med dem skjutnings epidemi som drabbat Malmö ?
Stefan Sintéus, polismästareHej Lars!
Tillgången till skjutvapen är ett stort problem. Kan vi begränsa den är vi ett steg närmare en lösning. Viktigt är också att tillse att unga personer inte hamnar i kriminalitet där kommunen måste hitta andra förebilder för den unge följt av en lyckad skolgång och jobb.

Anna: Ska ni installera flera kameror till exempel på busshållsplatsen i Rosengård? Vet ni vem mördade Ahmed Obaid denna 16-åring på busshållsplatsen i Malmö? Vet ni vilka personer sjuta till folk i Malmö? Fångade ni någon som sjutar till folk i Malmö?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Anna!
Vi kommer att ansöka om ytterligare kameraövervakning på flera platser i Malmö. Vi får se hur vi gör med Amiralsgatan. 
Jag kan tyvärr inte uttala mig om mordet på 16-åringen eftersom det är sekretess i ärendet.

 

Mats: Finns det områden i Malmö som man bör undvika kvällstid? 
Stefan Sintéus, polismästareHej Mats!
Nej, det tycker jag inte så länge du har ärliga avsikter.

 

Arne: Varför lägger polisen tid på att utreda gangsteravrättningar som nästan aldrig kommer mål, och där ingen utomstående skadas
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Arne!
Vi vet att om dessa brott inte utreds kommer demokratin i samhället att sättas ur spel.

 

Mats: Dessa 200 som ni har fokus på, de åtgärder som sker för dem verkar inte hjälpa då de har 1700 brott bakom sig. Hur arbetar ni och övriga instanser med att få dem ur kriminalitet?
Stefan Sintéus, polismästareHej Mats!
När de väl har dömts är det andra myndigheter änsom ska tillse att de inte återfaller i kriminalitet polisen. De polisen kan göra är att biträda kommunen med avhopparprogram etc.

 

Matte: Hej Stefan ! Vad tycker du om debatten att invandrare är över representerade i vissa typer av grov brottsligthet. Är det en relevant poäng att det diskutera eller bör man hålla sig till mer sakliga frågor ?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej!
När vi utreder grova brott spelar det ingen roll var offer och gärningsman kommer ifrån. Det viktiga är att vi klarar ut själva brottet och att vi förhåller oss till de beviskrav som finns i vår lagstiftning.

 

Lars: Hej Stefan ! Om du själv hade varit rikspolischef – vad hade du gjort för förändringar för att förbättra ert arbete idag?
Stefan Sintéus, polismästareHej Lars!
Jag hade jobbat för att få fler poliser till polisen. Jag hade också jobbat för att storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö hade hanterats i ett särskilt beslutspaket. Med för få poliser i landet kommer andra mindre kommuner att bli lidande eftersom det är i storstäderna de stora resursinsatserna behövs. Att bedriva verksamhet i en ständig förstärkningsorganisation är mindre bra.
Avslutningsvis hade jag funderat över lönebilden för våra anställda, vilket indirekt innebär en ökad ekonomisk tilldelning till polisen.

 

Tomas: Är det bara dödsfall där gärningsmannen är känd eller som det finns vittnen till som rubriceras som mord? Dagen efter mordet på 16 åringen så hörde jag talas om en man som hittades död med knivskador och en man som dött av vad som verkade vara kraftigt våld mot huvudet. Inget av dessa dödsfall finns med i statistiken? Är det för tidigt i utredningen?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Tomas!
Nej, det stämmer inte. Händelsen med kniven är rubricerat som mord. Den statistik som media beskriver är de mord vi utreder med en särskild utredningsmetod och som vi kallar spaningsmord. Mord där vi direkt har en gärningsman hanteras inte på samma sätt.

 

Elana: Hur kommer polis se 'no-go zoner' inte kommer att expandera ytterligare till andra områden?
Stefan Sintéus, polismästareHej Elana!
För mig finns inga sådana zoner. Däremot finns områden som är särskilt utsatta av kriminalitet och i Malmö har vi två. Det innebär att polisen ytterligare förstärker insatserna i dessa områden i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 

A: Anser du att det är farligt att bo/vistas i Malmö som det nu beskrivs av vissa?
Stefan Sintéus, polismästare: Nej, det gör jag inte. Däremot finns det en viss risk att någon utomstående kan bli skadad med t.ex. en förlupen kula. Det är dock i huvudsak kriminella som angriper varandra.
 

Arne: Varför inte låta tullen satsa på fler vapenhundar på lernacken
Stefan Sintéus, polismästareHej Arne!
Det är en fråga för tullen.


Anne: Så dom 200 på er lista har i gennomsnit mer øn otta domar var. ândå är dom fortfarende på gång med kriminalitet- anser du at det ges tilräckligt hårda/långe domar i dag? 
Stefan Sintéus, polismästare: Hej igen!
Nej, det gör jag inte. Det är därför jag diskuterat lagstiftningsfrågan med vår inrikesminister. Det finns också lagförändringar på gång.

 

Andreas: Hur tänker ni kring att dialog-approachen med kriminella eller ex. kriminella riskerar att ge dessa människor en maktstatus som liknar maffians, ”kan ni se till att det blir lugnt här”.
Stefan Sintéus, polismästareHej Andreas!
Det finns forskning på området, bl.a. från Glasgow. Vi håller på att titta på detta tillsammans med Malmö högskola. Vi arbetar för ett tryggare Malmö med alla de medel vi har.

 

Lennart: Har du nån åsikt om att de västra delarna av Malmö är förskonade från våldsbrott. Västra Malmö = Bellevue, Limhamn, Bunkeflo, Ribban t.ex?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Lennart!
Malmö är en förhållandevis liten storstad brott begås över ytan. Brottsligheten ser dock annorlunda ut beroende på var i Malmö man är.

 

Tore: har du själv promenerat kvällstid i dessa områden för att se hur det är 
Stefan Sintéus, polismästareHej Tore!
Jag rör mig ofta ute i Malmö, både som privatperson men även i tjänsten.

 

Mike: Varför anger man inte vilka länder brottslingarna kommer ifrån och om de är svenska medborgare eller inte. De som anlitar barn till att utföra grova brott, är det svenska medborgares gäng eller inte. Varför hycklad det med frågor rörande detta. Det har inget med rasism att göra utan kan istället öka förståelsen om namnen på brottslingar är typiskt svenska namn eller ej.
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Mike!
När vi utreder brott spelar det ingen roll från vilket land man härstammar från. De kriminella personer vi arbetar med i Malmö är i huvudsak svenska medborgare. Vad någon heter kan ju knappast spela någon roll mer än då en identifiering ska till. Det är det faktiska som hänt som är viktigt att förhålla sig till.

 

iFarlander: Hej Stefan! Jag undrar hur polisen jobbar för att motverka köp av vapen och droger online (jag syftar på DarkNet)?
Stefan Sintéus, polismästareHej!
Vi satsar nationellt på att ”patrullera” internet och de sajter som bedriver kriminalitet. Jag har själv medverkat vid flera sådana tillslag.

 

Patrik: Hej. Vad anser du om våra politiker, Löfven & Co och varför de inte gör något åt allt våld i samhället? Samt Svensk media som försöker förneka att det har med invandrare att göra och en totalt misslyckad migrationspolitik? 
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Patrik!
Jag är en tjänsteman och kan som sådan inte lägga mig politiken mer än som privatperson. Oavsett regering har vi goda kontakter med våra företrädare.

 

Håkan: Fler och dyrare poliser vill du ha, men är det inte fler och billigare tjänstemän som saknas? På 90-talet avskedades väl alla (mest kvinnliga) tjänstemän. Kan det inte vara så att uniformerad personal passar dåligt till att sitta vid datorn och utreda och rapportera?
Stefan Sintéus, polismästareHej Håkan!
Det är inte uniformen som rapporterar utan den som sitter i den. Vi har väldigt duktig yttre resurs som är kompetenta utredare. En utredning börjar ju när patrullen kommer till platsen.

 

Sara: Hur föreslår ni att en ung kvinna skydda och försvara sig mot brottslingar runt Malmo särskilt på natten? Jag är inte tillåtet att köpa en pepparspray eller någon annat. Vad erbjuder ni?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Sara!
Precis som i alla större städer är det viktigt att tänka på var och hur man uppträder. Var tillsammans med dina vänner och se till att ni kommer säkert hem. Undvik berusning om möjligt.

 

Bilal Najjarine: Jag undrade över att polisens övervakningskamera på möllevångstorget inte var ”aktiv” när den senaste mord-sjuktning inträffade utanför Thai-restaurangen? Kan polisen slå mer hårt och bestämt mot de kriminella och använda ”no-mercy” policy. Jag är trött på att en flok 'idioter' ska terroriserar Sveriges tredje största stan!
Stefan Sintéus, polismästareHej Bilal!
Förutsättningen för kameraövervakning på allmän plats måste fortlöpande bedömas. Vi hade inte tillräckligt mycket underlag för att ansöka om förlängning. Polisen kan bara använda den lagstiftning som finns.

 

Tove Hansson, SVT: Hej, det är många som ställer frågor just nu och Stefan Sintéus kommer tyvärr inte att hinna besvara alla, men vi håller igång chatten en kort stund till! 
 

Mats: Du skrev ”Däremot finns områden som är särskilt utsatta av kriminalitet och i Malmö har vi två.” Vilka två områden syftar du på då?
Stefan Sintéus, polismästareHej igen!
Delar av Rosengård och Seved.


Mats: Hur påverkar Elliassons omorganisation ert dagliga arbete? 
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Mats!
Det är inte rikspolischefens omorganisation utan vi genomför en förändring som regeringen har beslutat om. Att förändra tar tid. Vissa saker är bättre medan andra behöver förbättras.

Arne: Hej Stefan! Om Trafiksäkerhetsverket tar hand om fartkontroller, nykterhetskontroller samt fordonskontroll så kan många poliser från trafiksektionen frigöras för bättre ändamål såsom brottsutredningar och förbyggande
Stefan Sintéus, polismästareHej Arne!
Ja, det är fullt möjligt. Ökad digital trafikövervakning är också bra alternativ.


Arne Fransson: Hej! Låt Tullverket ta hand om gränskontrollerna. Utbilda och ge dom de resurser som behövs ex.vis beväpning. Trafiksäkerhetsverket kan ta hand om trafikövervakning typ hastighet nykterhet och fordonskontroll. Anställ civil personal till administrativa uppgifter som görs av poliser idag. Tänk så många poliser du kunde frigöra till utredningar och brottsförebyggande arbete.
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Arne!
Du har kloka synpunkter. Det pågår ett nationellt arbete med att renodla polisens uppgifter. På Malmöpolisen har vi varit noga med att så få poliser som möjligt ska syssla med administrativa uppdrag. När det gäller tullen har vi ett jättefint samarbete med dem och det är ofta vi utreder ärenden tillsammans.


Hulda: Tack f svar. Fotboja o utegångsförbud borde bli lag omgående. Var är föräldrarna? Sanslöst att de 200 ska få förbruka skattemedel utan att kriminaliteten bryts. Kroniskt problem? Flytt bestämd. Känns bra. Ovärdigt att behöva känna rädsla, dagtid även! Lycka till m ert jobb!
Stefan Sintéus, polismästareTack


Anna: Hej Stefan! Finns det något vi malmöbor kan göra för att bidra och stötta polisen i ert arbete (utöver att anmäla alla brott)? Det här är inte enbart ett polisiärt problem utan en samhällsfråga som berör såväl Malmö Stad som oss samhällsmedborgare.
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Anna!
Mycket bra fråga. Ja, undvik det vi kallar ”svarta” Malmö. Köp inte saker av kriminella och göd inte deras kriminalitet. Är du förälder så ta ditt föräldraansvar och se till att dina barn har förebilder som inte är kriminella.

 

Claes: Är det inte frustrerande att brottslingar hela tiden släpps, ut och gör nya brott och grips igen – blir ju lite mer arbete?
Stefan Sintéus, polismästareHej Claes!
Jo, det tycker jag. Det är därför vi på Malmöpolisen är konkreta i våra diskussioner med inrikesministern.

 

Eva: Skulle det vara möjligt för polisen att utföra kontroller efter vapen med hjälp av hundar på tex Amiralsgatan att jämföra med en nykterhetskontroll tex?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Eva!
Vi har särskilt utbildade hundar så det gör vi redan.

 

Peter: Peter/replik: Hulda, Delar inte din uppfattning Stefan om 200 personer, vi har svarttaxi, taxibolag med kriminell ledning. Försäljning av olagliga och oskattade cigaretter, Små butiker där ett kvitto snarare är ett undantag än regel. Skattesvindel i mångmiljonklassen. Hur kommer vi tillrätta med dessa avarter som är lika oroväckande som det fysiska våldet.
Stefan Sintéus, polismästareHej Anders!
Vi har nyligen bildat lokalt myndighetssamverkansråd som ska specialisera sig på det du nämner. 

 

Sven: Polisen och span vet vilka de kriminella gängen är och vet att de när som helst kan begå brott men kan ingen göra fören de begår brått. Varför kan inte lagen ändras så att polisen kan plocka bort dem med stöd av något så enkelt som att Polisen och span vet vilka de kriminella gängen är!!??? Sen skapa institutioner där de kan sitta tills de lugnar ner sig eller tills Polisen och span inte anser att denne är en risk.
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Sven!
Tillsammans med företrädare från Malmö Stad har vi diskuterat förändringar i befintlig lagstiftning, t.ex lagen om vård av unga.


Audrey D.: Hello – I tried to get in touch with the police in Malmö in multiple ways this month : I'm a student from Paris, France, and I wanted to know more about the rise of violence in Malmö those last years and how you're dealing with this. Do you think that there is a link between this rise and the introduction of border controls, particularly with the fact it takes you away some police force you need in Malmö to do the border controls? A tchat seems so few for me to talk about those problems.. I would be glad to be able to meet you to talk more about those issues as I'm writing an essay about those different matters.... Tak!
Stefan Sintéus, polismästareHello,
You are welcome to write to us at www.polisen.se and then we will contact you.

 

Jonas: Hur tycker du att media påverkar polisen? Det verkar som om mycket kritik riktas mot er och mot Malmö. 
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Jonas!
Jag är fullkomligt övertygad om att media påverkar tryggheten påtagligt. Därför är det viktigt att polisen kan leverera korrekta fakta och ha hög tillgänglighet för media.

 

Nettan: Finns det några närstationer kvar i våra stadsdelar? Fanns en bra dialog mellan de boende o polisen när denna fanns på Hermodsdal. Samarbete mellan fsk o skola var också ett tryggt nätverk. Tror på närpolis i våra områden.
Stefan Sintéus, polismästareHej Nettan!
Ja, vi har tre polisstationer i Malmö och en ny ska byggas inom några år.

 

Monika: Hej, Hur kan det vara att de kriminella släpps efter ett par timmar efter de har gripits?
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Monika!
Vår lagstiftning fungerar på det sättet att finns det inget kvar att bevisa eller det inte finns risk för upprepad brottslighet, så släpps den misstänkte om inte det är ett mycket allvarligt brott.

 

pensionär: Tack för svaret, ska tänka på det nästa gång när jag parkerar i stan, önskar Dig med personal på polisen lycka till med att lösa kriminaliteten i Malmö samt att förebygga den.
Stefan Sintéus, polismästareTack


Jonas: Anser du att civilpersoner kan känna sig trygga i Malmö då det till största delen är kriminella som utför dåd mot varandra? 
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Jonas!
Ja, jag anser att huvuddelen av Malmöborna kan känna sig trygga i Malmö. Den faktiska utsattheten för att bli utsatt för brott har också minskat i Malmö.

 

Anders: Vid den senaste dödsskjutningen vid hörnan Ystadsgt. och Möllan vallfärdar idag kunder, istället för sörjande, till langarna som har fått en perfekt täckmantel i form av en enkel minneslund. Fråga: när tas den bort och av vem?
Stefan Sintéus, polismästareHej Anders!
Jag ska be våra lokalpoliser att titta på detta.

 

Kim: Hey Stefan ... Jag vet att ordningsvakter inte har de samma befogenheter som vanligt polis ... Men fler av dom samt ordinär polis – och självklart ett nogran genomtänkt samarbete på plats i Malmö som syns för allmänheten ... är det en möjlighet att skapa trygghet ???
Stefan Sintéus, polismästare: Hej Kim!
Ja, jag anser att ordningsvakter är ett bra komplement till polisen. Likaså är polisens volontärer det. Det är fullt möjligt att skapa en högre trygghet i Malmö.

 

Eduardo: Finns det inga andra lösningar än att installera kameror, utöka polisens resurser och deras polisiära insatser för att förebygga den grova brottsligheten och mordvågen som har präglat Malmö de senaste åren? Jag som är en laglydig svensk medborgare börjar oroa mig över att en polisstat håller på att framträda ur dessa oroligheter. Hårdare bestraffning för skjutglada yrkesbrottslingar kommer inte att förebygga våldsvågen som översvept svenska storstäder. Gänguppgörelserna med dödlig utgång kommer bara att professionaliseras för att inte riskera kvarlämna tekniska spår som ska kunna binda någon misstänkt till brottsplatsen. Hur är det ni rent praktiskt går till väga för att få bukt med oroligheterna? Och finns det inte andra eventuella lösningar på det? För såvitt jag vet leder alla vägar till Rom. 
Stefan Sintéus, polismästareHej Eduardo!
Jo, det finns det säkert. Det är därför vi samverkar med Malmö högskola som hjälper oss att titta på relevant polisforskning.


Tove Hansson, SVT: Nu avslutar vi chatten – tack för alla frågor!

Så arbetar vi på SVT Nyheter

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer