elev som skriverelev som skriver

När skolan inte fungerar

Många barn med särskilt behov får inte det stöd de behöver i skolan, men för de föräldrar som orkar engagera sig och anmäla kan det gynna sig i slutändan.