Gothia Cups invigning. Mannen i rättssalen vid häktningen.Gothia Cups invigning. Mannen i rättssalen vid häktningen.

Lagledare anmäldes för sexofredande

Under invigningen av Gothia cup 2016 tafasde en man på tre tjejer. En lagledare för ett annat fotbollslag anmäldes och dömdes sedan i tingsrätten.