Liverapport: Låna en reporter

SVT lånade ut en reporter i en vecka

Under en hel vecka fick ni få följa med när reportern Rebecca Nyström träffade en Angela de Cabo som var en av alla de som hörde av sig med ett tips. Tanken var att ni skulle få en inblick i hur det går till när vi arbetar. Från första kontakten till redigering av materialet. Från ax till färdig limpa alltså, eller med andra ord, från idé till färdigt reportage.

SVT lånade ut en reporter i en vecka

Under en hel vecka fick ni få följa med när reportern Rebecca Nyström träffade en Angela de Cabo som var en av alla de som hörde av sig med ett tips. Tanken var att ni skulle få en inblick i hur det går till när vi arbetar. Från första kontakten till redigering av materialet. Från ax till färdig limpa alltså, eller med andra ord, från idé till färdigt reportage.

Senaste om: Låna en reporter