vy över bebyggelse omgiven av skog, sjö bakom. Äldre trähus och stora komplexvy över bebyggelse omgiven av skog, sjö bakom. Äldre trähus och stora komplex

Kommunen som vädrar morgonluft

På 60-talet var det Västernorrlands tredje största stad, sedan dök tillväxten och befolkningsmängden. Nu är något på gång att hända igen i Sollefteå kommun.

13 artiklar