Foto: SVT

Läs chatten med fågelexperten Susanne Åkesson

Uppdaterad
Publicerad

Fågelexperten Susanne Åkesson, professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet, svarade på tittarnas fågelfrågor i Den stora älgvandringen-chatten den 5 maj.

Texten är en kopia av chatten i Duo-appen. Av den anledningen kan stavfel förekomma.

Hur stor kan en bofink bli och vad äter dom?

Susanne: Bofinken lever främst av frön, men under tiden de har ungar i boet tar de också insekter. Ungarna behöver proteinrik föda för att växa bra.

Ovanligt lite sjöfåglar i DSÄ i år tycker jag. Sen vår?

Susanne: Det har varit kallt och snöat en del i vår, så på sina håll har fåglarna känt av det och fått vänta innan de kan nå fram till sina häckplatser. Det behöver inte betyda att överlevnaden påverkats, men vi får hoppas att de snart kan starta med häcknigen.

Fascinerad av Bergfinken sedan jag skådade en flock med säkert miljoner fåglar i skyn och i träden men om jag minns rätt tyckte jag att deras ”sång” lät helt annorlunda då än deras vanliga läte. Kan det stämma?

Susanne: Bergfinkar kan ha olika läten och sången är en utdragen lite variationsrik strof. Under vintern är det kortare läten men på samma tema.

Varför inga björktrastar och taltrastar i området?

Susanne: Det kan bero på att de ännu inte anlänt eller att habitatet inte är helt rätt för dem.

Lever korpar i par och om de gör det, lever de då ihop hela livet? Som svanar?

Susanne: Korparna lever i par och gärna många år tillsammans.

Varför är knipor så sjukt söta?!

Susanne: Gissar att det har att göra med att honan gillar hanar som har den där dräkten. Och vem gör inte det?

Är kråkfåglarna mer retsamma (lekfulla?) än andra fåglar?

Susanne: De är mer utforskande (och smarta) och där ingår att vara retsam. De försöker skapa en bild av det som kan vara farligt och var gränsen går för farligt och ofarligt. Att dra örnen i stjärtfjädrarna är en metod att testa (”retas”).

Hur gammal blir svartvit flugsnappare? Undrar för jag saknar min hane här.

Susanne: 1-5 år ungefär och det beror på att rovdjur tar många småfåglar eller så klarar de inte flyttnigen så bra eller dör de av sjukdomar.

Varför är det så få gråsparvar? Jag har pilfinkar som boar i holkarna nu. Ingen talgoxe eller blåmes har fajtats med dom om boplats.

Susanne: Pilfink gillar holkar, medan gråsparvarna kanske i större utsträckning lägger sitt bo under en tegelpanna eller under takskägget på huset. Kan fåglarna komma in hittar de bo där. Men gråsparvarna har minskat över tid då de missgynnats av förändradt djurhållande över tid. Färre gårdar med kor= färre gråsparvar.

Vilken fågel kan dyka längst (i tid) under vattnet?

Susanne: Kejsarpingvinen tillhör de långdykanske fåglarna och har rekordet.

Kan olika fågelarter para sig och få avkommor?

Susanne: Vissa arter kan hybridisera som man säger, dvs para sig med varandra. Några närbesläktade arter kan då få fram ungar till och med, men dessa behöver inte vara fertila själva och kunna få ungar. Några arter som hybridiserar regelbundet är svartvit och halsbandsflugsnappare.

vVarför är kanadagåsen på ängarna ibland där snö har smält bort? Här i Buddbyn utanför Boden där jag bor har jag sett kanadagäss på ängen utanför huset.

Susanne: Där kan de hitta de första spirande gröna stråna av gräs som börjat tillväxa. Det är något som gäss gärna äter på våren.

Såg en gång en skata och en fälthare som lekte tafatt mitt ute på en vall. De turades om att jaga varann. Pågick 15-20 minuter ungefär. Är detta ett vanligt beteende?

Susanne: Hej,m ja det händer och jag har sett kråka och fälthare göra samma sak. Jag gissar att det är skatan som är intresserad av att hitta harens gömda unge/ungar för att äta, men honan skyddar ungarna och försöker störa skatan.

Vilken fågel har störst population?

Susanne: Alkekung.

Hur många ungar får en uggla och vad äter dom för något?

Susanne: Beror på art. Kattugglan kan få någonstant mellan 3-6 ungar ungefär och de lever av både gnagare och fåglar. Brun råtta, skogsmöss, talgoxar och annat som de kan fånga. berguvar kan också leva av andra rovfåglars ungar, som exempelvis pilgrimsfalk, varför det ibland kan uppstå konflikt i skyddsintressen mellan vilken art man bör prioritera.

När kommer näktergalen?

Susanne: I södra Sverige brukar näktergalen komma de första dagarna i maj. Jag har ännu inte hört den första, men jag gissar att till helgen kan det vara läge.

Hur påverkas våra småfåglar av dagens skogsbruk?

Susanne: Vissa missgynnas starkt, som exempelvis lappmes och talltita, medan andra kan gynnas å områden åter beskogas, Till exempel lövsångare som man hittar på hybben med björksly.

Klarar sig rödhaken på våren med tanke på den sena ankomsten och med alla bakslag som det varit så att den kan hitta mat?

Susanne: Rödhaken är egentligen ganska tålig och robust och jag har en som övervintrar i min trädgård varje år trots att det kan vara snö på marken. Om bakslagen inte är alltför många och över lång tid bör en stor del av rödhakarna klara sig trots allt. De kanske blir fördröjda och kommer fram senare till häckningsplatserna.

Äter tranor grodor, eftersom våra tranor landar vid grodpölen på norra udden när dom kommer?

Susanne: Tranor äter gärna groddjur och allt möjligt annat inklusive fågelungar.

Kan en havsörn ta/slå en hare?

Susanne: Ja, men det är oftare så att kungsörnen slår harar. e är med anpassade för sådan jakt. Havsörn äter fisk och fåglar i första hand, inklusive ägg och fågelungar.

Hur häckar rödhaken?

Susanne: Rödhaken lägger sitt bo på marken eller i ett litet skjul, tuva, eller volme med hö mm. Den är ganska påhittig att hitta boplats. Gärna lågt ner.

Förra året hade en gräsand boet under våran vedbod, ganska långt från vattnet, men undanskymt. Är det vanligt?/Tack

Susanne: Ja, gräsanden kan promenera ganska låpng till vatten när ungarna kläckts i boet. det viktiga för honan är att hitta ett undanskymt ställe och bra skydd. det behöver hon trots att hon har bra kamoflerad dräkt.

Efter storkprojekt. Har vi häckande stork i Sverige?

Susanne: ja nu ser man storkbon lite hä roch var i södra Sverige, vilket är kul.

I nov-dec 2021 hade jag ”vit blåmes”, pleski här i norra Skaraborg. Hur vanligt är det att dessa uppstår?

Susanne: Avvikande färgteckningar av olika slag styrs av genetiken och ibland häönder det att det uppstår mutationer som påverkar färgen (vit, gul, brun mm dräkt). Inte så vanligt, men sker regelbundet för olika arter. Fåglarna klarar sig ganska bra änå, bara det får en partner.

Vet man hur många olika läten en skata kan härma?

Susanne: Skatan har många läten med olika betydelser och till viss del härmar dom, men jag vet inte säökert antalet hur många fåglar de kan härma. Andra arter är betydligt bättre på att härma andra arter, som t ex stare och kärrsångare.

När jag bodde i Malmö hörde jag ofta näktergalen i parken. Nu bor jag mitt ute i skogen (mest bokskog) och hör aldrig någon näktergal. Var bor de helst?

Susanne: De vill gärna ha områden med lövfälande träd och buskar. Bra undervegeation i skugen.

Kan storspoven attackera räv?

Susanne: Det gör den säkert om ägg eller ungar är hotade.

För mig började våren här i Södermanland vid kusten när ejdern kom. Förr såg och hörde man dem jämt. Nu är det sällsynt. Hur ser framtiden ut för ejdern?

Susanne: Svårt att sia om, men tyvärr är många kustfåglar hotade på olika sätt och dels kan det vara vitaminbrist och miljögifter, men också predation på ägg och ungar som ligger bakom. I Finland har man visat att havsörn tar många ejderungar, vilket påverkar rekryteringen och reprodutionsutfallet.

Påverkas fåglar av att att lampor är tända på nätterna i parker och trädgårdar? Blir de störda av det, när de ska häcka mm?

Susanne: Belysning på natten har visat sig vara störande får flera djurgrupper och då främst fladdermöss, mnen också fåglar. Deras normala dygnsrytm störs och de kan därför minska möjligheten att äta tillräckligt med mat eller utsättas för stress.

Är det tornsvalan/seglaren som aldrig landar? Ps här i Sundbyberg har vi nu ett utbrott av fågelinfluensa runt två sjöar. Många döda måsar ( finns en koloni vid Råstasjön i Solna). Hur farligt är det för hundar som rastas runt sjöarna?

Susanne: Jag skulle hålla hundarna från de döda fåglarna eftersom fågelinfluensa konstaterats kunna överföras mellan fåglar och däggdjur.

Jag gillar hackspettar, men det är sällan man ser mer än en när man är ute i skogen. Lever de ensamma?

Susanne: De har ganska stora revir och under häckningen födosöker de enskilt från varandra.

Vi har ett par dkogsduvor som återkommer varje år, de bygger bo på samma ställe. Är det samma vuxna par eller är det en unge som återvänder till födelseplats en med ny partner. Nu har tyvärr skatorna oredat deras häckning och vet ej om honan ligger på ägg.

Susanne: Kul med skogsduvor! troligen rör det sig om samma par som återvänder mellan åren. Ungarna brukar spridas en bit från födelseplatsen (en anpassning för att minska risken för inavel).

Är det någon av dom parlevande fåglarna som skaffar ny partner om den ena dör? Jag har ofta sett svanar fortsätta komma ensamma år efter år t.ex....

Susanne: De flesta arterna skaffar en ny partner om den ena dör i paret. För vissa arter som lever läge, kan det dock ta lite tid innan de hittar en ny, men oftast står det nya på kö som vill komma åt en attraktiv häckplats.

Vad är det bästa med naturen ?

Susanne: Allt och att vi kan vandra i princip fritt överallt tack vare allemansrätten.

vet varför vissa fågelarter är datumflyttare och inte andra. Tänker på Tornseglare och Sädesärla t.ex som man kan ”ställa” klockan efter.

Susanne: Långdistansflyttarna är mer av datumflyttare då deras flyttning starkt styrs av ett inre genetiskt program. Arter som endast flyttar en kortare sträcka, kan därför röra sig mot häckningsområdena allt eftersom snön smälter bort och de kan finna föda. Ofta handlar detta om ikten av att hitta ich försvara ett revir. Det gäller att vara tidigt på plats!

Varför bygger särla bo på så konstiga ställen som under motorhuven på traktorer och liknande?

Susanne: De är verkligen påhittiga att hitta en boålats och eftersom de lever nära os smänniskor kan det bli under motorhuven mm beroende på vilka hålrum och krypin de finner. Ganska intressant egentligen!

Varför minskar antalet fåglar? Vi brukade ha massor av grönfink, siskor av alla slag m.m. Även nötskrikan har bara visat sig ett par ggr i vinter.

Susanne: Grönfinken har på senare år minskat kraftigt på grund av sjukdomen gulknopp, men man kan ana början på en återhämtning nu. Nötskrikan tror jag har en med stabil populaitonsutveckling och då kan något hänt just dina nötskrikor i närheten av där du bor. Har skogen avverkats?

Märks det någon förändring i hur fåglarna flyttar, som kan bero på klimatförändringen?

Susanne: ja, tiden för flyttning har ändrats. Båse lång och kortflyttande fåglar anländer tidigare på våren nu med varmare temperaturer. Utbredningar för fåglar har också ändrats och det har man lkunnat visa. Andra faktorer är att fågelmalarian globat sett har ökat, dvs sjukdomar och det kanske var med oväntat.

Upplever att orrarna är sena med sitt spel i år. Styrs även de bofasta fåglarna av hur tidig/sen våren är?

Susanne: Ja hur tidig våren är påverkar alla både stannade och flyttande fåglar. Orrarnas spel kan fördröjas av dåligt väder, då de kanske behöver söka föda mer än spela.

Det verkar som om stararna blivit fler efter att i flera år knappt synts till. Kan det stämma?

Susanne: Ja, i vissa områden har det gått bättre för stararna. Jag har 5 par i min egen trädgård, vilket är fantastiskt så här års.

Kommer Tornseglaren alltid tillbaka till samma plats på våren?

Susanne: Ja det gör den när den börjar häcka.

vVarierar sången mycket från norr till söder på t ex bofink?

Susanne: Vissa arter, som bofinken har dialekter som är lokala. Även rödvingetrasten är en sådan art med stora variation och lokala dialekter. Det har att göra med hur fåglarna lär sig sin sång av att höra andra individer som sjunger. En del av sången styrs av genetik medan andra delr påverkas av vad fåglarna hör. Hos en art som lövsångaren som häckar över hela Sverige saknas lokala dialekter helt. de låter lika överallt.

;an ser inte så många knölsvanar utan uteslutande sångsvan, varför?

Susanne: De båda arterna svan kan i vissa områden dra sig till samma typer av sjöarn, men i norra Sverige tror jag att sångsvanen är vanligast och därför ser vi dem mer här. Knölsvanen är typisk för en vassrik slättsjö, medan sångsvanarna finns i isolerade klara skogssjöar. Nu har sångsvanen ökat under många år och därför kan vi se viss konkurrens om sjöar. Intressant förändring som sket tunder min livstid som fågelskådae.

Vilken är din favoritfågel och varför? :)

Susanne: Egentligen alla, men om jag bara får välja en kommer tornseglaren högt på min lista.

Skjuts det fortfarande mycket flyttfåglar kring medelhavet?

Susanne: Ja det händer, men jakten har minskat i dessa områden. Tyvärr sköts en av våra GPS-försedda röda glador under illegal jakt i Österrike i vår. Alltså finns tyvärr den typen av verksamhet fortfarande kvar och kan drabba rovfåglar under flyttningen.

Varför är flugsnapparen så taskig mot de som redan byggt bo?

Susanne: Det är en kamp om boplats som kan driva flugsnapparna till att försöka ta över en boplats. Ibland vinner de medan andra gånger kan t ex talgoxarna vinna istället. Ett bra tips är att sätta upp fler holkar och av olika hålstorlek.

På tal om Skatorna. Fins dom inte i detta området? Ser dom inte på Fågellistan.

Susanne: Skator lever främst i områden av mänsklig bebyggelse, där de kan finna mat.

Har en tornseglarholk sedan några år . Ingen häckning än. Men så förra året o även i år har talgoxar flyttat in. Men det ärju tornseglare jag vill ha. De finns härikring, vad gör jag.

Susanne: Sätt upp fler holkar.

Vilken fågel flyger längst?

Susanne: Tornseglaren flyger under sin livstid (ca 20 år) en sträcka som motsvarar 7 gånger fram och tillbaka till månen.

Det går segt med häckning i mina holkar. Bor i karlsborg v Götaland. Kommer de få färre kullar då? Mina mesar o finkar hinner ibland med 3. Lite fusk då jag matar året runt. Men den första brukar vara ute typ nu. Vad tror du? Blir det bara två då?

Susanne: Det tycks variera och när de startar med första häckningen avgör hur många kullar de hinner med. Noterar du det mellan åren? Det vore intressant att veta mer om.

Finns dubbeltrasten endast i norra Sverige ?

Susanne: Tallskog och blandskog är områden man gärna ser och hör dubbeltrasten och därför finner vi dem ofta i mellersta och norra Sverige där den här skogstypen dominerar. En underbar art tycker jag!

Vi ser mycket få Nötveckor vid vår matning! Har de minskat totalt sett?

Susanne: De kan variera lite mellan åren beroende på födotillgång. Många lever av ekollon och bokollon och om dessa träd sätter mer elle rmindre många ollon, så påverkas överlevnaden och ungpriouktionen hos nötväckorna mellan år. De kommer gärna till fågelmatningar också, , men de kan inte helt ersätta den naturliga födokällan i skogen.

Hur står det till med den svenska örnstammen. Vi har ju sett både kungsörn å havsörn. Är dom beroende av åtelutfodring.

Susanne: Åtelutfodring är inte särskilt stor i Sverige lägre, Örnarna för klara sig själva och tycks göra det eftersom populationen åtminstone för havsörn ökar mycket de senaste åren.

Korparna på Björnmyren har upprepade gånger smugit fram och ryckt örn i stjärtfjädrarna när den sitter och äter. Gör de detta för att de tycker det är roligt? De har ju massor av mat någon meter bort, så det vore knasig om de gör detta för örnens bit.

Susanne: Jag tror att det är en kombination av nyfikenhet och också möjlighet att störa örnen så den kanske lämnar matplatsen.

Talar en talgoxe i Sibirien samma språk dom en talgoxe i Mälardalen

Susanne: I princip ja, men en talgoxe i stan kan låta annorlunda än en på landet, där den tvåstaviga sången används mer i städer.

Varför ser vi inga tranor här i Dsä?

Susanne: Tranor trivs i våtmarker och på myrar. Jag har inte sett att dessa områden dokumenteras här.

Vackraste fågellätet tycker du?

Susanne: Koltrast och busksångare!

Med klimatförändring. Kan vi vänta oss nya arter i Sverige?

Susanne: Ja, och det sker redan inflyttning i landet. Förra året häckade styltlöpare i Skåne och vi har nu vitstjärnig blåhake (häckar i kontinentala Europa) i södra Sverige. Det finns andra arter som kommit in eller står och knackar på dörren som man säger.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Den stora älgvandringen

Mer i ämnet