Erika Bjerström

Klimatkorrespondent

Jag är klimatkorrespondent. Jag har varit journalist sedan 1982 och har bland annat bevakat Afrika , varit USA- och Europakorrespondent och programledare för ”Korrespondenterna”.

Senaste artikeln publicerad igår.

260 artiklar