SVT:s politiska kommentator Mats Knutson. Foto: SVT

Mats Knutson: Inget parti kan vara suget på nyval

Uppdaterad
Publicerad
ANALYS ·

Trots en turbulent politisk höst efter regeringsskiftet syns bara små rörelser i opinionen. Läget är i praktiken oförändrat jämfört med valdagen i september. Det visar Statistiska Centralbyråns senaste partisympatiundersökning.

Någon tydlig linje i de små förändringar som skett går heller inte att se. Socialdemokraterna ökar lite, liksom Moderaterna. Kristdemokraterna backar, vilket åtminstone delvis i alla fall kan förklaras med de stödröster partiet brukar få.

För övriga partier är förändringarna så små att de inte är statistiskt säkra.

Inget parti kan vara suget på nyval

En slutsats av denna SCB-undersökning är att inget parti kan vara särskilt suget just nu på att driva en regeringskris till ett nyval. Ett val idag skulle ge ungefär samma sammansättning av Riksdagen som i september. Det är svårt att se att något enskilt parti skulle kunna gynnas av ett extraval.

En annan slutsats är att höstens parlamentariska oro inte har påverkat väljarstödet för det stora regeringspartiet Socialdemokraterna, åtminstone inte ännu.

Samtidigt är det viktigt att framhålla att den accelererande krisen kring regeringens budget endast delvis fångas upp i SCB:s partisympatiundersökning.

Stor del av mätningen gjordes före 13 november

SCB:s undersökning genomfördes under perioden 29 oktober till 25 november, men 75 procent av intervjuerna gjordes före den 13 november, alltså två veckor innan Riksdagens finansutskott slutbehandlade regeringens budgetförslag.

Sannolikt kommer turerna kring budgeten att få konsekvenser för opinionsläget. Detta oavsett hur Sverigedemokraterna i slutändan förhåller sig. Avgörande blir förstås hur partierna lyckas formulera sina bevekelsegrunder för det egna agerandet i Riksdagen de kommande veckorna.

Socialdemokraterna bär ju huvudansvaret i den nu sittande regeringen. En parlamentarisk kris kan skada bilden av partiets regeringsduglighet och detta kan förstås på sikt undergräva förtroendet för partiet.

Kris kan få betydande ekonomiska effekter

Å andra sidan kan partiet gynnas i opinionen om de politiska motståndarna i Riksdagen uppfattas drivna av taktiska överväganden i en strävan att skapa politisk oro. Här är risken störst för Sverigedemokraterna, som ju genom sin vågmästarroll avgör om en regeringskris utlöses eller ej.
Partiets ledande företrädare har den senaste tiden ofta framhållit att partiet enbart kan tjäna på en regeringskris och ett eventuellt nyval, men det är en något förenklad analys.

Konsekvenserna av en regeringskris är på förhand svåra att förutse. En sådan kris kan också få betydande ekonomiska effekter, särskilt i det känsliga läge svensk ekonomi just nu befinner sig i. Om konsekvenserna blir allvarliga ökar risken för opinionsmässiga bakslag för det eller de partier som uppfattas ha utlöst krisen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.