Frågor och svar om cannabis

Uppdaterad
Publicerad

Läs chatten om cannabis där experter på medicin och narkotikapolitik svarat på frågor.

Världens genom tidernas största drogexperiment sveper över världen – men finns det hälsorisker med att röka marijuana? Är det bra eller dåligt för samhället att legalisera cannabis?

Här nedan kan du läsa chatten där tittare/läsare fick ställa frågor till beroendeforskare, sociologer och narkotikaexperter.

Experterna som svarade på frågorna:

  • Bengt Svensson, professor i socialt arbete, vid Malmö Högskola – författare till boken ” narkotikapolitik och narkotikadebatt”

  • Malin Attefall, reporter Vetenskapens Värld, specialiserad på medicin.

  • Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

  • Ted Goldberg,professor i sociologi vid Gävle högskola. Författare till boken ”Legalisera narkotika?”.


San: Jag har problem med arbetsminnet – VC kan inte remittera mig; det verkar inte finnas arbetsminnesträning för unga människor, som inte fått skada genom typ hjärnblödning. vart kan jag söka mig?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Kontakta din läkare eller prata med sjukvårdsupplysningen för alla personliga hälsofrågor.

Maria: Hej, jag fick cancer som jag opererades för i höstas och kommer under de närmsta 10 åren få gå på återkommande uppföljningsundersökningar för att upptäcka om det har uppstått metastaser. Har sett dokumentärer och läst mycket om att cannabis används dels för att minska besvären som strålning och cellgifter ger, men även att cannabis i sig kan krympa tumörer. Om det visar sig att tumören har metastaserat, hur går jag tillväga för att behandla det med cannabis? Måste jag flytta till ett land där det är lagligt eller kan jag stanna kvar i Sverige?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Beklagar din sjukdom. Kontakta din läkare eller prata med sjukvårdsupplysningen för alla personliga hälsofrågor.

Soraya: Vilken är farligast cannabis eller alkohol?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Läs artikel på ämnet här:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vad-ar-farligast
Forskarna menar att det beror på hur man ser det; fler använder alkhol och många drabbas av dess skadeverkningar. Cannabis har högre verkningsgrad och är mindre utforskat än så länge. Så vad som är farligast beror på hur man ser det.


Eva: Jag är född på 1950-talet och har upplevt vågen av hasch och andra droger under 70-talet. Det pågick forskning eller dokumentation redan då, men var syns resultaten och slutsatserna av användandet i media? Det måste finnas mer underbyggda följdverkningar och framför allt, vem informerar våra skolungdomar? Jag efterlyser kompetens och förebyggande åtgärder.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Hej! Även om hasch är den mest använda illegala drogen finns det lite forskning om användandet i Sverige, jämfört med exempelvis heroin och amfetamin. När det gäller förebyggande insatser finns det ungdomsmottagningar i våra största städer. På andra platser är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret.
När det gäller förebyggande åtgärder finns det ingen quick fix. Det bästa förebyggande arbetet är insatser som förbättrar ungdomars skolsituation.

Soraya: Vilken ålder är mer ok att röka cannabis då och då? Tänkte när man pratar om att hjärnan ska ha växt klart för att inte ska bli nån skada.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Forskaren i inslaget menar att cannabisrökning är mest skadligt före hjärnan är färdigutvecklad – vilket är upp till 25 års åldern. Men man kan inte utesluta att cannabis skadar hjärnan även efter det.

Anonym: I Folkhälsoinstitutets utgåva ”Skador av hasch och marijuana” påstår Jan Ramström att blivande mammor som röker cannabis föder barn som väger mindre. Finns det någon forskning som visat detta? Dessutom påstås det i samma publikation att bruk av cannabis kan orsaka schizofreni. Stämmer det påståendet?
Bengt Svensson, narkotikaexpert:

Eftersom cannabis oftast blandas med tobak och de som röker cannabis oftast dessutom röker tobak regelbundet är det svårt att skilja ut exakt vad som bidrar till den lägre födelsevikten.

Forskningen är tydlig när det gäller att cannabis kan öka risken att utveckla schizofreni.David: Hej, ”Fram tills nyligen ansågs inte rökning av marijuana kunna orsaka några direkta dödsfall på grund av överdos – men i början 2014 kom den första vetenskapliga studien som visade att två personer faktiskt dött i hjärtattack på grund av för höga halter cannabis i blodet.” Står det i artikeln ”Alkohol eller cannabis – vad är farligast?” Och jag skulle vilja veta vilken studie man refererar till.
moderator: Studien som det refereras till är följande: Studien “Sudden unexpected death under acute influence of cannabis” publicerades i tidskriften Forensic Science international 2014. Står även längst ner i artikeln, Niklas Z

Anonym: Att det finns faror med missbruk av cannabis är redan belagt precis som det är belagt att ungdomars minnesfunktion och IQ försämras om de börjar använda cannabis innan de mognat, men finns det någon forskning på vuxna människors bruk? Med det menar jag människor som börjat röka cannabis i vuxen ålder. Finns det någon svensk forskning överhuvud taget?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap:

Ja, det finns bra svensk forskning kring cannabis. En av de mer kända studierna kring cannabis och schizofreni är gjorda av en svensk forskare:http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ett-gigantiskt-manskligt-experiment
Här är en artikel med många länkar till den och andra studier på området.Soraya: Vilken ålder är mer ok att röka cannabis då och då? Tänkte när man pratar om att hjärnan ska ha växt klart för att inte ska bli nån skada.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Med tanke på att cannabis är narkotikaklassat i Sverige gör man klokast i att helt avstå från att röka, oavsett ålder. Skadeverkningarna är tydliga när det gäller ungdomars cannabisanvändning. När det gäller vuxna är forskningen inte lika klar vad gäller skadeverkningar, men det är aldrig helt ofarligt att använda droger.

Craig: Varför dessa moralkakor när det gäller Cetevex (smärtlndrande spray som är tillåten in England men inte i Sverige)? För fibromyalgi / CFS/ME (ock andra patienter med smärta) skrivs istället ut tradolan som förstör magen.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: I programmet talas om rökning för nöjesbruk, inte om medicin baserad på cannabis.

Dan: Varför tas enbart skadeverkningar mot ungdomar när det är en legalisering för den vuxna befolkningen? Är ingen som vill att ungdomar ska röka men det gör de redan idag utan några kontroller av ålder, det skulle aldrig ske om det såldes över en disk.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Om cannabis legaliseras för vuxna kommer ungdomars möjlighet att få tillgång till cannabis öka, precis som att alkohol förmedlas från unga vuxna till yngre. Det går inte att hitta ett försäljningssystem över disk som innebär att man undviker att cannabis langas vidare till yngre.Fredrik: I programmet visades studier gjorda på tånåringar som brukat under flera års tid (vilket nog ingen tycker är lämpligt). Finns det inga studier gjorda på vuxna brukare?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Ja, det finns många studier även av effekterna på vuxna. De studier som vi tog upp i programmet var dock gjorda på unga.

Legolas: Hej, jag undrar hur länge människan använt Cannabis som naturmedicin? eller för nöjes skull?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: I flera tusen år har cannabis använts som medicin, liksom exempelvis opium, men det gör inte preparaten ofarliga.

Dave: Finns det någon statistik på hur en lagalisering av marijuana skulle påverka Sverige rent ekonomiskt?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Nej, det finns det inte. Om vi jämför med alkohol kan vi säga att alkoholens kostnader för samhället är mycket större än de skatteintäkter som kommer från alkohol.


420: Hej Hur svårt ska det vara att ha ett enkelt jävla program som visar POSITIVA saker med cannabis? Det är alltid en mängd fd. missbrukare som ska yttra sig. Era jävla svin!
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: I Vetenskapens värld medverkade inga fd missbrukare. De medverkande var uteslutande forskare och personer inblandade i cannabishanteringen i Colorado.

Per-olof noren: Både i programmet och i många andra gestaltningar så pratar de som brukar cannabis ofta med en form av glädje och eufori kring drogen, nästan som en form av förälskelse. Jag har fått intrycket att cannabis ger ett särskilt stort psykologiskt beroende, jämfört med många andra droger. Är denna psykologiska form av beroende studerat ur beroendesynpunkt?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: De flesta potenta droger kan ge ett psykologiskt beroende. Så även med cannabis även om det psykologiska beroendet i allmänhet inte tycks vara lika starkt som beroendet av amfetamin och heroin.

Fredrik: Följdfråga på tidigare svar: Om det finns studier gjorda på vuxna, varför tog ni inte upp dem?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Jag tyckte att frågan hur cannabis påverkar unga brukare är intressant och förtjänade uppmärksamhet. Unga är mer benägna att prova nya saker och jag tycker att det är viktigt att de har ett bra underlag att ta ställning till.

örjan lakesson #420blaze: varför legaliseras inte cannabis/maja?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det finns många skäl till det. Dels drogens skadeverkningar, men också de FN-konventioner som i princip alla länder har anslutit sig till. Dessa förbjuder en legaliserig och egentligen borde Obama gå in och förbjuda legaliseringen i Colorado och Washington.

Dan: Varför tas enbart skadeverkningar mot ungdomar när det är en legalisering för den vuxna befolkningen? Är ingen som vill att ungdomar ska röka men det gör de redan idag utan några kontroller av ålder, det skulle aldrig ske om det såldes över en disk.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Forskare menar att leaglisering för vuxna ökar acceptansen för cannabis i samhället och tillgången på drogen även för yngre.

Chrille: Hur många gånger farligare är alkohol än cannabis? Alltså vilken av drogerna som orsakar flest dödsfall, social misär, utslagenhet, kriminalitet, barnaga, brottslighet och annat elände.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Läs gärna den här artikeln där vår reporter försöker utreda hur det ligger till med den saken.
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vad-ar-farligast


Olov: Är verkligen skador på korttidsminnet hos unga dom enda negativa påverkan som har kunnat hittas?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Nej det finns även andra studier med andra effekter som ökad risk för psykoser, ökad förekomst av schizofreni, beroendeproblem och så vidare. Programmet fokuserade på påverkan på hjärnan hos unga.

Charlie: Bengt Svensson! Du svarade i ett tidigare inlägg att det blir lättare för ungdomar att införskaffa cannabis ifall en legalisering av drogen sker. Har du ens sett verkligheten? Jag som i nuläget är 17 år vet om att det är något skrattretande lätt att få tag på cannabis. Om jag i detta skrivandes tillfälle hade velat skaffa antingen cannabis eller alkohol så hade det gått snabbare att införskaffa cannabis. Den drogpolitik som styrs i nuläget gör att våra gator blir fyllda av kriminella langare, och tro mig. Det finns INGEN langare i världen som kommer fråga efter ID när en ungdom vill köpa. Om vi däremot hade legaliserat cannabis så hade en stor mängd langare försvunnit från gatan då vuxna kan köpa cannabis från lagliga mellanhänder och på så sätt tjänar vissa langare inte tillräckligt för att fortsätta med sina affärer. Vad tycker du om detta?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag medverkade nyligen i en europeisk studie med deltagare från sju länder där personer som använt cannabis svarade i en webenkät. Sverige var det land där det tog längst tid att få tag i cannabis. I Nederländerna med sina coffeshops gick det snabbast. Även om det på sina ställen kan gå ganska fort att få tag i cannabis är jag övertygad om att det skulle gå ännu fortare om cannabis var legalt.

Brun Utan Sol: Hur och på vilket sätt kan man dö av Cannabis/Hash?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: i början 2014 kom den första vetenskapliga studien som visade att två personer faktiskt dött i hjärtattack på grund av för höga halter cannabis i blodet.

Alex: Hur mycket forskning finns det som jämför effekterna av cannabis med effekterna av alkohol? Och vad visar den forskningen?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Det finns några bra studier även om många tycker att det är som att jämföra äpplen med päron. En publicerades i Lancet. Och vår reporter har skrivit mer om ämnet här:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vad-ar-farligast

Patrask: Vilka är det som påstår att Colorado är ett drogexperiment? När ni sedan fokuserar på ungdomars påverkan, varför då utgå ifrån att cannabisrökning automatiskt leder till tungt missbruk (vilket är vad forskningstudierna analyserar)?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Det var beroendeforskaren i Colorado, Paula Riggs, samt även cannabisentreprenören som kallade legaliseringen i Colorado för ett gigantiskt mänskligt experiment, eftersom något liknande inte provats förut i så stor skala.

Anders: Tycker ni i egenskap av vetenskapsmän att ni ska styra vilka droger som ska vara tillåtna baserat på vetenskapliga metoder eller ska pöbeln själv få välja i demokratiska val?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag har dessvärre stora problem med min internetuppkoppling. Jag tror att det är klokast att drogers legala status bestäms av regering och riksdag.

undrar: Hur kommer det sig att det är lagligt med alkohol och inte cannabis? För jag har fått intrycket av att alkohol har fler dåliga konsekvenser än cannabis ( men jag menar inte på att cannabis borde legaliseras). För bägge droger är väl gamla, så varför kommer sig då att bara ena är illegal?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Alkohol har funnits avsevärt längre i västerländska samhällen än cannabis. Om det hade introducerats idag hade alkoholen omedelbart narkotikaklassats och förbjudits. Alkohol har en alledeles för stark ställning som njutningsmedel bland folk i västvärlden för att ett förbuda ska vara möjligt. Däremot kan man stoppa att nytta droger legaliseras.

Andreas: Om ”colorado experimentet” skulle visa sig ha positiva effekter på samhället, skulle ni se att det finns möjlighet att smitta till Sverige? Europa har ju redan en ganska så liberal syn på cannabis. Nederländerna, spanien... finns det en länk till den uppgifterna att de två dog av för hög cannabis halt?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag tror att Coloradoexperimentet kommer att ge blandade resultat, negativa och positiva. Jag tror inte att det kommer att innebära något genombrott för cannabis inom EU.

Anders Österberg: Bengt hur kan du bara räkna utgifter vid legalisering, de kommer ju bli färre alkoholister, mindre våldsamt i samhället, statern kommer ju tjäna pengar på det sättet med om fler och fler väljer cannabis i vuxen ålder så minskar ju alkoholkonsuptionen. Med andra ord, misshandlar, brott, allman stök mm, det handlar ju bara inte om att ”legalisera en skadlig drog till”. Försök tänka lite utanför boxen....
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det finns vad jag vet ingen forskning som visar att alkoholismen går ned för att människor använder mer cannabis. De som gillar alkoholens effekter kommer inte att byta drog för att cannabis legaliseras. På sin höjd kommer de att variera med cannabis ibland.

Fred: Hej ! Om jag brukar cannabis och skulle behöva hjälp vart ska jag vända mig för att inte bli dömd som en krimminel eller en knarkare ?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag vet inte hur det ser ut där du bor, men det är ett problem för all typ av rusmedelsanvänding att hjälpsökande registreras, riskerar körkortet osv. Viktigt att det finns anonym rådgivning.

Petter: Finns det en risk att ett barn till en för detta cannabismissbrukare påverkas negativt, dvs ökad risk för psykisk ohälsa som schizofreni mm, eller är det inget som överförs via mannens säd?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det finns en ärftlig komponent i många typer av psykisk ohälsa. Till detta finns en miljökomponent om man växer upp med föräldrar som missbrukar, oavsett drog.

Jan: Har någon av Er om svarar på våra frågor själv prövat cannabis?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Den frågan är ganska ovidkommande. Som forskare ska man bygga sina ställningstaganden på forskning, inte egna erfarenheter åt ena eller andra hållet.

Gunnar: Det är visserligen svårt att jämföra de kroppsliga effekterna mellan cannabis och alkohol men vad säger någon av er om konsekvenserna på samhället? Vilken av dessa droger är skadligast för omgivningen, borde det inte vara lättare att jämföra? (Exempelvis i vård eller skadekostnader)
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Eftersom mångdubbelt fler använder alkohol är samhällets kostnader för alkohol mycket större. Skadorna för omgivningen är större för alkohol, men det är inget skäl till att vi ska legalisera ytterligare en problematisk drog.

Anders Österberg: Malin attenfall, nu bevisade ju Harward bara för någon vecka sen att det inte fanns nått samband mellan scizofreni och cannabis http://www.leafscience.com/2013/12/08/marijuana-cause-schizophrenia-harvard-study-finds/ Håll dig till fakta tack!
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Debatten om cannabis och kopplingen till schizofreni har pågått i över 30 år.
I den här artikeln tar vi upp en aspekt: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/for-lite-kunskap-om-cannabis-risker

Där framgår bland annat att det varit svårt att fastställa kausalitet, alltså är det vanligare med schizofreni hos personer som rökt cannabis för att cannabisen skulle ge sjukdomen eller är det tvärtom så att kopplingen beror på att personer som är psykiskt sårbara är mer benägna att missbruka droger?
Olika forskare har kommit fram till olika svar.

EnriktigMjukis: Är ni emot eller för en legalisering? Jag är personligen för. Anledningen till detta är att då cannabis är olagligt ökar bruket av syntetiska cannabinoider som är mycket farligare och har inte beprövats i 2200 år. Är det inte i så fall bättre att folk röker cannabis, trots att det är farligt? Vi kommer inte bli av med cannabisen genom ett förbud, och det har vi sett i ett flertal länder. Inte heller kommer bruket öka av en legalisering, det visar statisktik från Nederländerna. Sen är det också så att p.g.a. den illegala statusen slår många unga bort information som denna till propaganda emot cannabis, vilket leder till att de inte tror på det. Om det var lagligt skulle ungdomar känna att staten informerade för ungdomars bästa. En till sak är hur i Nederländerna så har bruket inte ökat markant, men folk som söker till beroendekliniker har stigit snabbt. Det betyder att legaliseringen gör så att folk faktiskt vågar söka hjälp. Så varför ska vi egentligen inte legalisera cannabis? Fler söker hjälp, vi blir av med syntetiska cannabinoider, ungdomar tror mer på statens information. Och dra inte den där ”Vi vill inte släppa in en till drog i samhället” för det fungerar inte. Cannabisen är redan här och bruket kommer inte öka. Vill gärna tillägga att i princip alla ungdomar har lättare att få tag på cannabis än alkohol, vilket bevisar att systemet fungerar med en legal drog. Så varför inte?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag är emot legalisering.

Anton: I programmet nämndes det att legaliseringen av cannabis i Colorado var skrämmande för att det inte låg någon vetenskap bakom det, men jag skulle vilja påstå att det snarare inte finns någon vetenskap bakom illegalisering av cannabis. Malin skrev nedan att man har funnit två dödsfall av cannabis – en väldigt liten siffra -, så finns det verkligen tillräckligt bra vetenskapliga skäl till att cannabis ska vara olagligt?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Forskarna i programmet som tycker att legaliseringen medför risker hänvisar inte till eventuella dödsfall. De talar om andra effekter som påverkan på arbetsminne, intelligens och beroendeproblematik. I vårt program är det främst rökning bland unga som tas upp.

Läkare: Återkommer i samma fråga. Tycker debatten blir ensidig om man inte samtidigt tar upp de negativa konsekvenserna av hård lagstiftning mot cannabisbruk. Det är ju det som är orsaken till legalisering eller delvis legalisering som i länder som Portugal, Spanien, Holland oc Urugay. Där ser man kriminaliseringen som ett större problem än de negativa effekterna av bruket av drogen.
Ted Goldberg, sociolog: Jag kan bara hålla med.

Julia: Skulle man inte bara kunna legalisera cannabis endast för medicinskt bruk? Alltså inte för läkare att skiva ut till vem som helst utan för tex behandling för att lindra biverkningarna av cancersjukas behandling?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Så är det i de flesta amerikanska delstater som legaliserat cannabis just nu. Man behöver ett intyg från en läkare för att köpa cannabis. Kritikerna menar dock att läkarintygen missbrukas och att cannabis skrivs ut även till personer som inte har medicinskt behov av den.

Mike: Jag har läst en del forskning om ämnet CBD i cannabis och att det har bra effekter som läkemedel utan att man blir påverkad (hög) av det. Görs det någon forskning om CBDs effekter i Sverige?
Fred Nyberg, beroendeforskare: En mkt bra fråga. CBD har effekter som motverkar det negativa hods THC. Man börjar nu mer och mer intressera sig för den men hittills har man inte kommit så lång och inte mycket i Sverige.

XE: Det är väl ganska uppenbart att legalisering av Cannabis kommer att öka acceptansen hos unga.., P den acceptansen tyder ju på ganska negativa effekter... – Men låt ”Coloroado” experimentera, vi lär få se resultatet senare.... – Jag har aldrig sett en cannabis-rökare bidraga med något positivt, däremot har sag sett en åttaårig flicka, med livet framför sig. bli överkärd av en pistmaskin! – Av någon so rökt cannabis.... /XE
Ted Goldberg, sociolog: En rad presidenter i USA och förvånansvärt många människor i viktiga positioner i vårt samhälle har erfarenhet av cannabis.

VD: Hej! Är idag framgångsrik VD för ett företag. Rökte nog 5 g hasch om dagen under ett par år i början av 90-talet och anser inte att jag tagit skada av detta . Rökt på ett par gånger till under 2000-talet vid tillfällen när det passat och gillat ruset, utan att återuppta någon form av missbruk.Kan nog anse att cannabis fungerar som rekreationsdrog så väl som någon annan. Håller med om att debatten är snedvriden i Sverige.
Ted Goldberg, sociolog: Ja, debatten i Sverige har varit ensidig.

Stocken: Malin Attefall: 21:30 svarade du på en fråga från Anders Österberg och jag undrar, hur kommer det sig då att ni bara väljer att nämna vad en sida av forskarna säger? Vinkel varning. ;)
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Jag tycker att vi har en bra och allsidig bevakning av denna fråga. Dels i programmet som man kan se på svtplay och dels på vår hemsida www.svt.se/vetenskap där vi just nu publicerat flera artiklar om cannabis. Där finns också länkar till många av de forskningsstudier som forskarna som medverkar hänvisar till.

calle: skrämmande att utbildat vetenskapsmän och läkare verka tycka att kriminalisering av cannabis brukare är lösningen till en medicinskt problem?
Ted Goldberg, sociolog: Cannabis behöver inte vara ett problem öht, men i de fall då den är det är det ett sammansatt problem.

Sillen: Hej Fred! Vill minnas att det ska finns en stor studie (möjligen från Canada) där man studerat cannabiseffekter på lång sikt, med inte så positiva resultat. Känns den igen?

Fred Nyberg, beroendeforskare: Den mest gedigna och långsiktiga studier på marijuanaanvändning är den s k Dunedinstudien (Nya Zeeland) som omfattade över tusen personer. Då såg man, som du skriver, flera negativa effekter i synnerhet hos de som började frekvent i tonåren, bl a sänkt IQ.

Mike: Jag har läst en del forskning om ämnet CBD i cannabis och att det har bra effekter som läkemedel utan att man blir påverkad (hög) av det. Görs det någon forskning om CBDs effekter i Sverige?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Nej, inte vad jag känner till.


Pops: Hej, tror inte några jointar fredag-lördag är väldigt skadligt, ungefär som några groggar eller en flaska vin till helgen. Men den som dricker varje dag är illa ute, det brukar gå åt skogen i takt med att konsumtionen ökar och beroendet blir större. Alltså, jag tycker att man måste skilja på sporadiskt party-bruk och beroende. Min fråga är därför: Hur påverkas den som blir fast i cannabis-bruk och röker på dagligen?
Ted Goldberg, sociolog: De har oftast en annan underliggande problematik som de försöker hantera med cannabis.

Knegare: Jag är 27 år och hör ständigt dessa argument om hjärna. Så vitt jag vet är hjärnan färdigutvecklad vid runt 25 år. Hur kan ni jämföra alkohol med cannabis, miljontals folk dör årligen av alkohol och ingen har någonsin dött av cannabis det talar för sig.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Det är minst lika riskfyllt att överkonsumera alkohol i tonåren. Det sänker också den kognitiva förmågan och risken att utveckla alkoholism är definitivt påtaglig.Johan Svensson: Ted Goldberg – kan du hänvisa mig till någon (seriös) organisation jag kan ta del av för en legalisering av cannabis?
Ted Goldberg, sociolog: Ja, det finns en rad organisationer utomlands som t.ex. Drug Policy Alliance and Global Commission on Drugs.

Kalle: Sålänge marijuana anses vara ofraligt/accepterat i samhället kommer polisen slåss en förlorande fight mot försäljning av cannabis. . Vid eventuell legalisering kommer dessa ”langare” förhoppningsvis vara mer ”tabu” och fler bland allmänheten anmäla dessa till polisen. ??
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Utslaget på hela befolkningen är det kring 2% som årligen använder cannabis. Det är väl ändå ett tecken på att kampen mot langare inte är förlorad.


Melker Larsson: Hej ! Hur länge stannar THC eller THC metaboliter i kroppen och främst i urinet. Tack
Fred Nyberg, beroendeforskare:
THC har en halveringstiud på c:a 7 dagar. Röker man varje dag så bygger man upp depåer.

olle: Malin Attefall, Man har alltså historiskt sätt hittat två fall där folk har dött av cannabis. TVÅ fall? Det är skrattretande, att ni ens tar upp detta. Finns fler dödsfall relaterade till kaffe.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Vi har alltid svarat att cannabis inte direkt orsakat dödsfall. Det beror på att THC-nivåerna var mycket lägre i cannabis för tjugo år sedan. Nu är halterna höga och för första gången någonsin kom en fallstudie där en läkare beskriver vad han beskriver som dödfall kopplade till cannabis. Vi tyckte att det var intressant, men är förstås tydliga med att det inte rör sig om massdöd eller någon stor studie. Det är ett rimligt sätt att berätta om forskningsresultatet, så får var och en själva ta ställning till om det är något att bry sig om.

Robert: Bengt Svensson, du talar om att FN i sina konventioner säger att man inte skall legalisera cannabis... men vi som har en fungerande internetuppkoppling vet att FN har sagt att man i de flesta fallen ser att det är bäst att avvika ifrån deras drogkonvention iom att kriget emot droger skördar mer offer än själva drogen. Vad säger du om det?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag har bytt till en dator med fungerande internetuppkoppling....
Nej, det är inte sant att FN har sagt att man ska avvika från deras drogkonventioner.


Anders R Östlund: Goldberg: vad har du som sociolog för svar på orsaken till att bruket ökar?
Ted Goldberg, sociolog: Jag skiljer på rekreationskonsumtion (bruk) och problematisk konsumtion (missbruk). Det finns många anledningar till att rekreationskonsumtion ökar, bl.a. internationalisering via resor och Internet. Vi vet inte om problematisk konsumtion ökar i Sverige för det görs inga vetenskapliga undersökningar.

Polis: Ted Goldberg- jag ser skadeverkningar av cannabis varje dag! Jag kommer att kämpa till sista andetaget för att cannabis ALDRIG ska bli legalt. Min fru är socionom och arbetar vid en beroendemottagning. Vi delar samma övertygelse!
Ted Goldberg, sociolog: Visst finns det skadeverkningar av cannabis. Men det även finns skadeverkningar av vår nuvarande narkotikapolitik, exempelvis skjutningarna i Göteborg. Vi måste avväga för- och nackdelar med olika policyalternativ.

Nättrollet: Det är ju väldigt bra att cannabis inte verkar skada vuxna utan bara ungdomar.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Reportaget handlar om hur cannabis påverkar hjärnan hos unga missbrukare, men det säger inget om hur mycket eller lite vuxna skadas. Man kan alltså inte dra slutsatsen att cannabis är ofarligt för vuxna ur vårt program. Vi valde att berätta om unga missbrukare eftersom många beskriver en attitydförändring gentemot cannabis hos just unga.


Filip: Fred Nyberg, du säger först att det är svårt att jämföra alkohol och cannabis, men sedan jämför du dom genom att säga att 1g cannabis är mer farligt än 1g alkohol. Varför anser du att din jämförelse inte är svår? Vad är skillnaden mellan din jämförelse och andra (som t.ex. antal dödsfall orsakade av drogen)?
Fred Nyberg, beroendeforskare:
Även om ett gram THC är ett större bekymmer än 1 gram alkohol så kompenseras det av att man sätter i sig mycket större mängd alkohol vid varje tillfälle än vad man gör när man röker en joint. Därför är det svårt att jämföra exakt (äpplen vs päron har någon sagt)


Kalle åkergren: Du är narkotikaexpert och anser att Cannabis skall vara olagligt? Varför? Det har bättre medicinska och ej dödliga effekter som piller har, dom dödar och gör mer skada än nytta i stora mängder, samma gäller alkohol fast ingen medicinsk nytta förutom att rensa sår, nå förklara Bengt Svensson,.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag ser ingen anledning till att tillåta ytterligare en problematisk drog, förutom alkohol. Jag tror som sagt inte att problemen med alkohol minskar nämnvärt för att vi tillåter cannabis.


Elsa: Någon av experterna skrev här i chatten att cannabis inte är lika beroendeframkallande, psykologiskt, som andra droger. Men är det inte just att man blir psykiskt beroende som är ett av de stora problemen med cannabis? Det leder till en slags ”förälskelse” och kanske är det just därför förespråkarna är så fanatiska? De har svårt att klara vardagen utan drogen.
Ted Goldberg, sociolog: Visst finns det människor som du beskriver men flertalet använder cannabis ungefär som flertalet använder alkohol.

cheech: Har inte kollat på vetenskapens värld än men planerar att göra det senare. Varför har inte något svenskt program än tagit upp om t.ex att cannabis har visat på positiva effekter i cancer- och andra sjukdomsfall? Varför tar de inte upp att det faktiskt finns människor som klarar av sin vardag så mycket bättre av bara cannabis?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Vi har i tidigare program mött personer som lider av bland annat MS och upplever lindring genom cannabispreparat.

Lena: Rökt på i ca 25 år.Bra jobb, ingen fara
Ted Goldberg, sociolog: Du är inte ensam om den erfarenheten.

Vobbis: Är inte detta mer än ren moralisk fråga än en hälso/vetenskaplig fråga egentligen? Vi har sett att alkohol som är socialt accepterat ger BETYDLIGT fler skador på hälsan (både mentalt och kroppsligt!). Men så fort man pratar om cannabis blir man utpekad. Personligen är jag emot, men kan inte detta vara pga samhället påverkat mig? ännu en gång: Är inte detta endast en moralisk fråga i grunden?
Ted Goldberg, sociolog: Det är både en moralisk och en hälsofråga. Olika människor betonar olika aspekter.

bpeu: Bengt Svensson, nu var ju frågan om huruvida det skulle bli lättare eller svårare för unga att få tag på cannabis om det vore lagligt. Hur snabbt det går är ju irrelevant då studien säkert utgick från att köparen var myndig.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Vi kan jämföra med alkohol. När åldern för att få köpa alkohol sänktes ökade tillgängligheten för ungdomar som var strax under tillåten ålder. Kompislangning.
Om cannabis tillåts för vuxna kommer det på samma sätt att påverka tillgängligheten för ungdomar.


Kristoffer: Hur vet man när man är beroende? Vart kan man vända sig för att få hjälp?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Vänd dig till din vårdcentral. De hänvisar dig vidare.

Andreas: Bengt Svensson, känner du till studien där man i en Kanadensisk stad jämförde cannabis, alkohol och tobaks-skadornas kostnader på samhället i förhållande till hur många som använder sig av respektive substans? Tobak har jag för mig kostande samhället omkring 800$ per användare, alkohol 175$ dollar och cannabis 20$ per person som använder det. Säger inte det åtminstone någonting om effekterna? Mvh
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Nej, den känner jag inte till men den låter intressant. Ge mig gärna en referens.

Johan: Nyberg, du låter som Maria Larsson papegoja. Som forskare borde du veta att forskning inte är svart eller vit. Du nämner ENBART studier som stödjer din ståndpunkt. Den skarpa kritik av IQ-studien som framkommit ignorerar du helt. Cancerstudierna av Tashkin verkar du ha glömt. Eller varför inte den senaste kognitionsstudien (addition biology) som visar på noll nedsatt kognition sopar du under mattan. Dessutom verkar du inte förstå vad debatten handlar om. Ingen påstår att cannabis är ofarligt. Till skillnad från dig vill vi inte låsa in folk för röka en växt. Min fråga: vilka biverkningar är värst: Ngt nedsatt korttidsminne eller prick i belastningsregistret och förstörd framtid? Nedsatt kognition eller 2 års fängelse? Lite rökhosta eller inslaget pannben efter obetald knarkskuld?
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag har arbetat som rådgivare åt fyra olika regeringar. Var mer aktiv i Stockholm under Göran Perssons tid. Det handlar inte om att jag är en papergoja åt någon. Jag har forskat på drogeffekter på hjärnan i över trettio år. Jag förmedlar vad den samlade vetenskapen kommit fram till. Och att cannabis är farligtför många håller ju även Ted Goldberg med om.H. Rearden: Finns det studier som visar på effekterna av en legalisering av cannabis? T ex ökad eller minskad brottslighet, beroende. Går det att bedöma vad en legalisering skulle innebära i Sverige?
Ted Goldberg, sociolog: Portugal har inte legaliserat utan avkriminaliserat alla droger. Undersökningarna därifrån visar inga allvarliga negativa konsekvenser men väl en del positiva effekter. Men det har bara gått 13 år och vi vet inte vad de långvariga effekterna kommer att bli.

mr bound 2: Hur kan ni säga att sverige inte skulle tjäna på en legalisering ekonomiskt? Kolla på bara å Colorado. Flera miljoner (om inte mer) i skatteintäckter, helt sjukt att ni säger motsattsen när det är ett levande bevis som vi har framför våra ögon.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap:

I reportaget sägs inget om huruvida Sverige skulle tjäna ekonomiskt på att legalisera cannabis och beskatta vinsten, men beroendeforskaren i Denver tror inte att legalisering där kommer att leda till ekonomiska vinster. Hon menar att kostnaderna för beroendevård och andra effekter av en ökad droganvändning kommer att bli så pass mycket större att det inte vägs upp av skatteintäkterna.Kalle: Med cannabis kommer många positiva effekter, det kan man inte förneka. Så min fråga blir till er båda. Har inte vi vuxna rätt att bestämma i vilket sinnestillstånd vi vill befinna oss i? En tjock person trycker i sig hamburgare för att ge sig själv en kort stund glädje. Varför ska inte VUXNA människor få rätten att välja. Detta är en aspekt kring frågan man inte kan ignorera, ifall man ska seriöst diskutera ämnet.
Ted Goldberg, sociolog:

Jag tycker att man skulle kunna göra vad man vill om man inte skadar andra.Men olika människor har olika uppfattningar om vilken skada det gör andra av att någon tar droger.Sofia: Tycker ni verkligen att det är en fungerande politik när människors liv riskerar förstöras på grund av lagen för att de använder Cannabis? Men alkohol kan folk använda i stora mängder utan riskera straff som böter och fängelse. Cannabis är mindre skadligt än alkohol och har flera medicinska egenskaper. Det är hemskt att sjuka måste välja läkemedel med massa biverkningar- när de skulle kunna använda Cannabis.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag tycker att Sverige borde utvärdera effekterna att kriminalisera även det egna bruket av droger. Förmodligen innebär förbudet att färre prövar och använder men det är viktigt att också se vilka sociala konsekvenser förbudet får för dem som åker fast för innehav.

Robert: Skulle vara roligt att någon gång få höra Fred prata om effekterna på vuxna istället för att alltid återkomma till ungdomar. Alla är vi väl överens om att ungdomar inte skall bruka droger? Då känns det tämligen onödigt att var och varannan gång dra upp det som ett argument, det blir liksom lite löjligt.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag talar mest om effekter på unga eftersom majoriteten av de som börjar med droger (även tobak och alkohol) startar i tonåren. För den vuxte över 20 år och uppåt är skderisken klart mindre men den är definitivt inte borta. Även ett glas vin om dagen under decennier hos en vuxen ger skadeeffekter. Men kan ungdomar skjuta upp cannabisdebuen till efter tjugo så är det en stor vinst.

calle: tror inte du att det finns ett stor mörkertal utöver den 2% du nämnar Dr Svensson
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det finns säkert ett mörkertal – rätt siffra är kanske det dubbla, men det är mycket långt till de ca 75% som använder alkohol.

Mattias: Hej! Jag har en bakgrund som alkoholist. Jag har förstört relationer, misshandlat oskyldiga människor, ljugit och varit ett riktigt prakt as I stor del av mitt liv. Ingen hjälp av samhället och sjönk djupare och djupare ner i skiten. Hade aldrig rört en annan drog i hela mitt liv men en bekant tipsade mig om cannabisens lugnande och helade effekt. Jag provade, kanske bytte jag en drog mot en annan, men med cannabis som stöd och medicin har jag nu levt i 10års tid i harmoni med mina nära och kära, de våldsamma tankarna och hela min destruktiva sida är som bortblåst. Jag mår bra. Det enda hotet mot mig och mitt liv just nu är vår narkotikapolitik från stenåldern och att hela tiden oroa sig för polisväsendet. Kanske dags att ändra på den då den skapar mer problem och smärta för folk än själva drogen cannabis. Tack cannabis, tack för du hjälpte mig få mitt liv tillbaka och vara den jag vill vara.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Det finns många att tacka för när det gäller vägen ur drogmissbruk. Kom till Uppsala universitets aula den 8 april (www.ufols.uu.se) så får du höra. Allt gratis, t o m en lättare lunch.


Jadu: Bengt Svensson: ”Utslaget på hela befolkningen är det kring 2% som årligen använder cannabis. Det är väl ändå ett tecken på att kampen mot langare inte är förlorad.” -2% av Sveriges befolkning är rätt så mycket. Med vår nuvarande politik är alltså två av hundra automatiskt kriminella därför att de väljer att bruka en annan drog än du. Är det rätt? ”Nej, det är inte sant att FN har sagt att man ska avvika från deras drogkonventioner.” -Mer lögner från förbudsivrarna ser jag?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag ljuger inte men jag har följt besluten i FN organs som UNODC och INCB under några år. Inget av det du har sagt har kommit fram i dessa organ som är de som i vardagslag lägger fast FN:s narkotikapolitik.


danne: Nu är det åter igen samma sak på svt2 ang. cannabis. Alltid detta om att det är farligt i unga åldrar. Ja det är riktigt, men varför pratar alla motståndare bara om hur farligt det är i ung ålder? det är väl inte meningen att minderåriga ska få använda cannabis vid en möjlig legalisering? och varför nämns det inte att det är betydligt mindre farligt för vuxna?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Vi har valt att fokusera på missbruk bland unga för att många rapporterar om en attitydförändring bland dem. Då är det extra viktigt att uppmärksamma effekter just för unga hjärnor.

Polis: Ted Goldberg- hur ser du på att ungdomar som röker cannabis i allt större utsträckning försämrar sina skolresultat? Ungdomar röker på före och efter skolan. Är det ungdomar med underliggande problem? Hur många toppforskare tror du Sverige kommer att bidra med i framtiden om detta fortsätter och ökar?
Ted Goldberg, sociolog:

Jag tycker inte det är bra att folk använder droger i stor utsträckning. Gör de det är det för att det finns underliggande problem. Förmodligen skulle inte dessa blivit stora forskare även om droger inte fanns.Oroad förälder: Varför tror ni att det är fler unga som söker vård för cannabis i Holland? Kan det vara för att ungdomar där inte blir tagna av socialen om de söker hjälp? Med tanke på att de inte är fler unga som brukar där så ser jag inte varför det skulle vara en dålig sak att fler söker vård. Mvh Oroad förälder
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag tycker att det är viktigt att människor som söker hjälp för sina missbruksproblem ska mötas utan moralism och utan att man hotar med tvång. Jag tror att det är så på de flesta, men inte alla, ställen i Sverige.

Åke.: Fred Nyberg.Men frågan är väl hur farligt det är. Om sprit är 100 i en skala o canabis 10 då ska vi väl prata om det så o inte bara säga att det är farligt.Vi ska ju väga det mot dom andra drogerna. Som sagt vem lider av att hjärnan krymper 2 mm efter 50 års rökning eller får lite sämre minne.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag har sagt att både cannabis och alkohol är farligt för den som frekvent använder drogen i ungdomsåren. Fler skadas av alkohol än cannabis i det globala perspektivet.

Någongrabb: Och ser ni det verkligen som värre att några ungdomar sitter och käkar sen går ut och njuter av solen och sen kanske glider hem och somnar eller ser på en film än att att de vinglar fram, spyr, pissar överallt, slår sönder skit, misshandlar och våldtar? Det finns inga kopplingar mellan våld och cannabis, men våld och skadegörelse med alkohol sker varje helg.
Ted Goldberg, sociolog: Du målar en svart-vit bild. Det finns både rekreations- och problematiska konsumenter av såväl cannabis som alkohol. Problematisk konsumtion är inte bra, oavsett drog.

orre: Till Bengt Svensson Det var lågt att skriva till en orolig pappa att det ”inte kunde uteslutas psykiatrisk sjukdom hos hans barn då han hade rökt lite cannabis för många år sedan” det är inte en person med trovärdighet som skriver detta. Det visar på okunskap och brist på empati och det är väldigt förvånande att svt väljer dessa så kallade experter i deras program
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Så svarade jag inte!


Linn: Jag förstår inte varför Riggs får så mycket plats i repotaget? Hon får komma till tals väldigt mycket. Varför har ni ingen forskare som är för legalisering/avkriminalisering,någon som faktiskt har en vetenskaplig bakgrund? Debatten blir ganska vinklad. Känns som att forskningen är så smal gällande cannabis just på grund av all skrämselpropaganda och att staten så länge fört en politik för att cannabis är en dödsdrog – Staten vill inte erkänna att cannabis inte är så farligt som det propagerats för? Varför tar ni inte in forskning gällande vuxna brukare? Jag är absolut emot unga som röker precis som jag är emot unga som dricker. Men legaliseringen gäller vuxna så varför finns det ingen större fokus på det?
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Vi tyckte att Riggs med sin mångåriga erfarenhet från just Denver kompletterade cannabisentreprenörerna på ett bra sätt. I chatten medverkar Ted Goldberg som anser att legalisering kunde påverka brottsligheten på ett positivt sätt. Och det publiceras flera artiklar samtidigt på vår webb: svt.se/vetenskap där alla möjliga olika aspekter tas upp.


Maria: Fred Nyberg: På vilket sätt menar du att de uppbyggda depåerna av THC påverkar den som använder cannabis regelbundet? Går man runt och är ”stenad”, ”beng” och påtagligt påverkad i flera veckor efter att man har rökt?
Fred Nyberg, beroendeforskare: Man har ett ständigt ”slow release” som påverkar individen i högre eller mindre grad. Men det är olika mellen olika individer. Så är det när det gä'ller alla droger. Vissa påverkas starkt, andra inte


Dra-den-om-rödluvan-också: Bengt Svensson, narkotikaexpert: I vilken bakficka hittade du siffran 2% som årligen brukar/missbrukar cannabis? Den siffran borde väl i allra högsta grad vara svår att få fram, och troligtvis inneha ett stort mörkertal?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Officiell svensk statistik. Det brukar vara Folkhälsomyndigheten som tar fram siffrorna med hjälp av exempelvis olika opinionsundersökningsinstitut. Sedan levereras siffrorna vidare till EMCDDA som är EU:s expertorgan för narkotikafrågor.


Micke: Ted, tror du att de kriminella gängen i Göteborg och Malmö kommer att förlora på en legalisering av cannabis, eller kommer de genom andra sätt att fortsätta hålla en stark ekonomisk position?
Ted Goldberg, sociolog: Det är svårt att sia om framtiden men gissningsvis – om de har byggt upp en stark organisatorisk bas med god ekonomi kommer de att utnyttja dessa resurser. De kan nog bli svårare för de övriga att slå sig fram.

Christian: Bengt Svensson, vad har du för synpunkter på ett land som Portugal som har avkriminaliserat allt drogbruk där problemen har halverats under en tio-års period? Ser du inga liknelser mot alkoholförbudet som fanns i USA under 1920/30-talet?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det är viktigt och intressant att följa den långsiktiga utvecklingen i Portugal.

Anon: Finns det några studier som rör medecinsk cannabis? Framför allt där man använder sig av en hög CBD halt och en låg THC. Vet att det forskas mycket på detta men har de kommit till några slutsatser? Just i Colorado sysslar dom ju med detta och de verkar onekligen vara framgångsrikt. Några egna synpunkter?
Fred Nyberg, beroendeforskare: När det gäller artt ta fram läkemedel med THC-lika effekter forskas det ganska mycket. Man har fått fram flera substanser som är mycket starkare än THC. Med dessa slipper man de gifter som finns i övriga marijuanan eller cannabisen. Ett prolem är dock att dessa läkemedelskandidater redan har kommit ut på den illegala marknaden. En del återfinns i rökmixarna Spice och K2.

Peter: Finns det anledning för oss i Sverige att se över legaliseringalternativ för att kunna vara förberedda på en global legalisering? Om marknadskrafter från marijuanaindustrin knackar på dörren inom en hyfsat nära framtid är det inte en bra idé att vi i sverige har en plan för hur vi ska kunna kontrollera en framtida laglig marknad? Ska vi släppa det fritt till entreprenörer á la Colorado och Nederländerna eller en modell likt svenska systembolaget?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Min bedömning är att legalisering av cannabis är osannolik i Sverige inom överskådlig tid. Finns ingen anledning att lägga arbete på förberedelser.


Anonym: Hej, Efter att ha sett programmet blir jag faktiskt lite besviken på hur SVT valt att angripa ämnet i fråga. Att låta två forskare representera en ståndpunkt och sedan låta en ”vanlig” människa representera den andra känns lite snedvridet. Hade det inte varit mera objektivt att låta forskare tala för båda ståndpunkter för att ge samma ”tyngd” till båda sidor och därmed ge ett mer objektivt intryck? Tänk gärna på detta när ni gör ”objektiva” samhällsprogram i framtiden, tycker mig se den här typen av vinkling allt oftare och det ger, i mina ögon, mindre trovärdighet till programmen i det stora hela.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Vi valde att fokusera på effekterna på hjärnan hos unga och attitydförändringen hos unga. Någon forskare som har motsatt uppfattning i någon av de frågorna har vi inte hittat.
Man kan givetvis tycka att vi borde ha valt en annan vinkel. Ett program om hur kriminaltieten utvecklas efter en legalisering vore också intressant. Vi har all anledning att återkomma i frågan.

Eva: Alkohol är inte olagligt kanske för att staten tjänar på den! Är det inte dubbelmoral att tillåta den drogen som skadar så många
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jo, det är dubbelmoral men det är politiskt helt omöjligt att ändra narkotikapolitiken. Sedan vi gick med i EU har våra möjligheter att styra vår egen alkoholpolitik dessutom begränsats ytterligare.


Catharina: Ted: Hur kommer det sig att du i inslaget i Aktuellt verkar ignorera det som Fred säger som baserar sig på forskning, som t ex att i hjärnan påverkas specifika områden/celler av cannabis, (thalamus som styr minnesfunktionen)?Räcker det verkligen inte att veta att det finns risk att man sabbar sin utveckling och sitt minne och i förlängningen kanske sin iq? För mig är det ett rätt enkelt val, jag vill inte ta den risken och vill därför inte testa nån drog. I Vetenskapens värld var det en 30-åring som använt cannabis i15 år. Han använde detta för att dämpa oro och minska depression, för mig var det ganska klart att det var cannabisbruket i sig som orsakat dessa obehag, alltså ett beroende. Vd säger du om det?
Ted Goldberg, sociolog: Jag ignorerear inte att somliga tar skada av drogkonsumtion. Men om vi ser till Nederländerna där man har haft coffee shops sedan 70-talet ser vi inte dessa skador på samhällsnivån, även om vissa individer har farit illa.
Om du inte vill testa droger ska du absolut inte göra det.


Jag förstår inte riktigt hur du kan vara säker på vad som orsakade mannen i programmets problem. Du har inte ens träffat honom.
Tove: Har av egen erfarenhet upplevt att beroendet skapas av att man blandar cannabis och tobak. Ruset blir annorlunda Om man röker ” rent ” . Hur ser forskningen ut ? Har man forskat på cannabis rökning eller cannabis / tobaks rökning ?
Fred Nyberg, beroendeforskare: En stor majoritet av de som använder cannabis i Sverige kombinerar detta med alkohol. Vad som händer är att effekterna adderas. Dvs kör man bil sämre med alkohol i kroppen blir det ännu sämre om man kombinerar med cannabis. Cannabis som blandas med tobak ger större negativa effekter.Jimmie: Är det hämmande för en persons sociala utveckling att avstå från droger?
Ted Goldberg, sociolog: Det går inte svara på det. Man kan utvecklas genom så många olika erfarenheter.

Carl: Malin, ser du inte problematiken i att polarisera legaliseringsdebatten utifrån entreprenör kontra vetenskapsman? Det ger en skev bild av forskningsläget.
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Se tidigare svar. Men som sagt vi har all anledning att återkomma i frågan och kommer att göra det så snart det kommer nya intressanta studier. Vi tar gärna emot tips på bra studier och nya forskningsrön.

Anton: Ted, hur anser du att man som person, om man är för legaliseringen av cannabis, ska bedriva debatten med människor som är fast inställda på att cannabis är en dödsdrog och att den är ”olaglig av en anledning”?
Ted Goldberg, sociolog: Jag tycker att vi ska försöka prata med varandra och lära sig av andras erfarenheter.

Anders: Tycker ni i egenskap av vetenskapsmän att ni ska styra vilka droger som ska vara tillåtna baserat på vetenskapliga metoder eller ska pöbeln själv få välja i demokratiska val?
Ted Goldberg, sociolog: Det finns fler val än så.

Jens: Till Bengt Svensson.. Du anser att alkohol konsumtionen inte kommer minska om Cannabis blir legalt. Jag har en stor umgängeskrets som röker från åldrarna mellan 19-26 och alla jag har frågat skulle hellre sluta med alkoholen och bara röka istället ifall cannabis blev lagligt. Av egna erfarenheter så tror jag att dom som har provat att röka, och tycker om ruset, föredrar det framför alkohol. Varför tror du inte att alkohol konsumtionen kommer minska om cannabis blir lagligt? Vad är dina erfarenheter och varför tror du så? Jag tror inte så. Samt tror jag att alla ”statistika” undersökningar om unga samt vuxna som använder Cannabis inte stämmer här i Sverige, då det är en skam i detta landet att ha testat eller bruka Cannabis. Så jag tror att många säger att dom inte röker eller har provat Cannabis på grund av samhällets uppbyggnad, att dom är rädda att bli stämplade som missbrukare, förlora körkortet, få ringa narkotika i registret osv. Vad anser du om det här?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det är möjligt att vissa måttlighetskonsumenter av alkohol skulle minska sin förbrukning om cannabis blev legalt. Jag tror däremot inte att storkonsumenterna skulle göra det, men det är inte tillräckligt undersökt. Vi kommer att få intressanta erfarenheter från Colorado och Washington.
Ja, det är möjligt att det finns en viss underrapportering av cannabisanvändning eftersom cannabis är skambelagt.

Orolig far: Min son idag 19 år gammal rökte dagligen tre ggr i en period av 8 månader varefter han gjorde ett abrupt slut på rökandet. Nu undrar jag finns där någon möjlighet att reparera den skada som det kognitiva minnet har tagit? Han har sämre närminne idag men successivt har det blivit bättre. Han röker som saft inte längre.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Även om det finns studier som visar att cannabis effekter sitter kvar även sedan man upphört med bruket så är det inte hopplöst. Nu vet man (och vi använder detta även i vår forskning i Uppsala) att nervceller kan nybildas, i synnerhet i områden som är kopplade till kognition. Vi har gjort försök med tillväxthormon och i Frankrike har man använt pregnenolol. Dessutom kan man komplettrera med en berikande miljö så får man också fart på nybildningen.

Ludvig: Tycker att det är viktigt att diskutera hur man ska bemöta cannbis i samhället. Det är en sak att sälja det i affärer och en annan att kriminalisera människor. Kanske börja hitta någon annan lösning än legalisering, t. ex att sluta jaga brukare. Tror ni vi är långt ifrån detta steg?
Ted Goldberg, sociolog: Jag vet inte. Men vi har jagat brukare i många år och de blir bara fler, så det är väl dags att byta taktik.

AA: Malin, vi skulle lätt vinna ekonomiskt på legalisering se sanningen.... Dels skulle vi få bort den svartamarknaden vilket skulle innebära mindre brott, skatteintäkt m.m. och om du säger att man ”tror” att det inte skulle medföra ekonomiska fördelar är du ute och cyklar. Om vi nu skulle ha flera som söker sig till avvänjning så har vi även skapat fler jobb? Polisen skulle ha ännu mer tid att sitta i bilen än dom 90% av tiden som kom fram i en undersökning!
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: En fördel är att legaliseringen i Colorado kommer att leda till många nya forskningsreultat, ekonomiska redovisningar hur det blir med intäkter contra nya utgifter. Kanske kommer många av de frågor som idag är svåra att besvara då att få svar.

stefan: Är det läkemedelsindustrin som är rädda för en legalisering då de kanske inte får sälja lika mycket ”legala Droger”?
Ted Goldberg, sociolog: Blir cannabis legal så kommer läkemedelsindustrin att utveckla produkter.

Victor Bjelkholm: Hej Fred Nyberg! Du hävdar att ”Med dessa slipper man de gifter som finns i övriga marijuanan eller cannabise” Vad är det för övriga gifter i marijuanan eller cannabis du pratar om rent konkret?
Fred Nyberg, beroendeforskare: I likhet med tobak har marijuanan ett stort antal psykotropa substanser som man får i sig vid rökning.

Zero: Om man som vuxen röker ett bloss ren cannabis (alltså ej blandad med tobak) om dagen; och då kan utföra alla de uppgifter som vi alla gör varje dag (jobb och fritid) och då med en större energi och glädje. Var finns faran med det?
Ted Goldberg, sociolog:

Ingen vet vad du långsiktiga effekterna är på just dig.Tusse: Bengt Svensson.Varför finns det inga riktiga svar ang hur man påverkas? jag kan av egen erfarenhet säga att cannabis hjälpe mig att komma ifrån allt skit som hände när alkoholen var inblandad. jag var hemsk med fylla i kroppen!! jag har rökt dagligen i 20år och har familj,jobb,barn! Men jag ska inte säga att det inte finns baksidor med cannabis,för jag känner till dom alla! men dom är inte i närheten av vad alkoholen gör med mig! jag är för en legalisering under och men det är min åsikt! En legalisering tror jag inte är en risk! som samhället är idag så skaffar du det du vill ha iallafall! dom flesta som hamnar fel i missbruk söker oftast själv upp det sen om det är lagligt eller olagligt spelar ingen roll!! Jag själv söker ett rus, och med cannabis kan jag rusa mig och sedan nyktra till efter 1-2 timmar, men vill jag rusa mig med alkohol ja då går det ett dygn åt helvete! Tack för mig.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Olika människor påverkas av droger på olika sätt. Jag har respekt för att du har upplevt positiva effekter av cannabis för egen del, och att det har gjort att du har kunnat lämna alkohlen, men tyvärr finns det inte utrymme för några undantag i lagstiftningen.


Robin: Vad är anledningen att just dessa studier valdes att lyftas fram när det finns så många andra som visar andra resultat, som även haft flera personer inblandade än de studier ni ville lyfta fram? En till fråga, varför gick ni inte in mera på hur cannabis påverkar hjärnan och kan hjälpa personen medicinskt i vuxen ålder? Jag tyckte det var det bästa och minst vinklade programmet som lyfte cannabisfrågan så här långt, men det känns som ni fortfarande inte fick med hela bilden. Tack för programmet i vilket fall!
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Tack för berömmande ord om programmet!
Det finns alltid fler vinkar vi önskar att vi kunde ha fått med. Själv ser jag gärna ett program om hur legaliseringen påverkar brottsligheten och ett annat om hur rökning av små mängder då och då (vilket är den vanligaste formen för många brukare) påverkar hjärnan och andra delar av livet.
Men vi får återkomma till det längre fram.

Martin åkerlund: Vad har staten för rätt att säga att jag inte får röka cannabis? Bara för att dom kallas politiker och poliser har dom väll inte några fler rättigheter än oss andra. Folk måste vakna upp och förstå att vi måste ta bort staten och börja ta hand om varandra istället och leva in peace
Ted Goldberg, sociolog: Rädslan är att genom din konsumtion kommer du att skada andra. Frågan är om den rädslan är befogad.

Pelle: Jag frågar en gång till. Tror ni att kostnaden för samhället vid en eventuell legalisering kommer vara liknande den med alkohol och tobak? Skadorna är ju mer psykiska än fysiska vid ett cannabis missbruk, som forskare säger.
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det är mycket svårt att bedöma samhällskostnaderna i relation till tobak och alkohol vid en eventuell legalisering. Vi kanske kommer att få nya kunskaper utifrån det som händer i Colorado och Washington.


Pablo: Att låta någonting så pass ”ofarligt” som cannabis fortsätta finansiera kriminella nätverk, och ta stora resurser från polisen varje år, i relation till de skador legalisering skulle ha på samhället i stort, känns för mig ganska konstigt. Är det rädslan för att det skulle kosta samhället mer pengar än det gör idag, eller en rädsla att cannabis skulle ha en stor påverkan på folkhälsan som gör att vi fortfarande inte har legaliserat cannabis?
Ted Goldberg, sociolog: Rädslan är att vi inte vet vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli.

Gammal inom Psykiatrin: Det verkar som om de unga drogliberalerna idag inte har en aning om hur folk mådde på drogliberala 70-talet.Dom tror att bara det är en växt att röka så är detta ofarligt och naturligt.Tror drogliberaler att giftiga svampar och opium också är ofarligt ??
Ted Goldberg, sociolog: För somliga är droger onekligen farliga. För andra är det inte så.


Tusse: Varför finns det inga riktiga svar ang hur man påverkas? jag kan av egen erfarenhet säga att cannabis hjälpe mig att komma ifrån allt skit som hände när alkoholen var inblandad. jag var hemsk med fylla i kroppen!! jag har rökt dagligen i 20år och har familj,jobb,barn! Men jag ska inte säga att det inte finns baksidor med cannabis,för jag känner till dom alla! men dom är inte i närheten av vad alkoholen gör med mig! jag är för en legalisering under och men det är min åsikt! En legalisering tror jag inte är en risk! som samhället är idag så skaffar du det du vill ha iallafall! dom flesta som hamnar fel i missbruk söker oftast själv upp det sen om det är lagligt eller olagligt spelar ingen roll!! Jag själv söker ett rus, och med cannabis kan jag rusa mig och sedan nyktra till efter 1-2 timmar, men vill jag rusa mig med alkohol ja då går det ett dygn åt helvete! Tack för mig.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag tycker att jag levererade tydliga svar i TV-aktuellt. Men gå upp på nätet och slå på en del artiklar där jag finns med så får du det mer utförligt (t ex den föreläsning jag höll i Göteborg vid ”Förebygg nu”den 13-14 november). En legalisering skulle öka användandet hos unga. Studer i USA har visat att att när flera tusen ungdomar intervjuades så svarade 16 % av de som aldrig rökt att de skulle pröva om det legaliserades. Av de som använt drogen vid ett eller två tillfällen var det 65& % som sa att de skulle pröva.

Fred: Bengt svensson, Om jag röker en jolle då och då och utför ingen skada åt samhället, tycker du att staten har rätt att bestämma vad jag gör med min kropp, är inte jag en fri människa till att göra vad jag vill med MIN kropp om de inte påverkar någon annan utan att bli kriminel ?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: För egen del accepterar jag att riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige. Det du tar upp är ett moraliskt och etiskt dilemma, men riksdagen har fattat ett beslut som gäller alla.


Martin: Ted Goldberg, vad tycker och tänker du om att personer som Beatrice Ask, som inte verkar ha någon koll på verkligheten (hänvisar bland annat till hennes inlägg om dödsfallen efter legaliseringen) är det högsta hönset i Sverige angående droger?
Ted Goldberg, sociolog: Jag skulle föredra att politikerna i största allmänhet var bättre pålästa om ämnet.


Anon: Fred Nyberg, du missuppfattade mig fråga angående medicinskt cannabis. Menar att man istället för hög THC halt (som är det vanligare) använder man sig av en låg THC halt och en HÖG CBD halt. Finns det studier kring detta? Är CBD lika ”skadligt” som THC?
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag känner inte till sådana försök men helt klart CBD har goda effekter och dämpar de man får av THC. Du har helt rätt men rusningtseffekten skulle avta och då kanske det blir mindre intressant.


Island-22: Hur mycket cannabis röks det i Holland per invånare och år?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag har inte siffrorna i huvudet, men googla på Franz Trautmann så hitter du en färsk studie som försöker räkna fram detta. Om du inte hittar kan du maila mig så får du rapporten.


Emma Ro: Hej! Intressant program om cannabis. Det jag undrar är hur man kan göra den här informationen synlig för själva missbrukarna också. Jag har precis kommit ur ett förhållande med en cannabismissbrukare och jag vet av stor erfarenhet att de flesta inte kollar på tv- som dom flesta unga kollar dom mest på nedladdade filmer och serier. Missbrukare har dessutom ofta dålig sjukdomsbild och väljer det dom vill tro på. Så hur gör man så att infon når missbrukarna och dessutom på rätt sätt? Jag tror på förebilder. Man skulle ha någon som Dawkins som många ser upp till. Han är dock evolutionsbiolog..
Malin Attefall, reporter SVT Vetenskap: Tack för alla era frågor och kommentarer om programmet!
Vi tar till oss era synpunkter, blir glada över tips om studier och forskare ni tycker borde vara med i Vetenskapens värld.
Cannabis är en kontroversiell fråga där många har olika åsikter. Tonen i chatten har varit trevlig och det är roligt att våra program engagerar så många. Tack från redaktionen. Nu loggar jag ut.

Island-22: Hur mycket cannabis röks det i Holland per invånare och år?
Ted Goldberg, sociolog: Vet ej


daniel: Hej Fred Nyberg. Varför jämför du 1 Gram ”thc” med ett gram alkohol? Du vet väl att 1 gram thc är otroligt mycket för en person att få i sig, det är inte många som får i sig det utan att somna innan (Om ens någon). Motsvarar ungefär 15-30 stora jointar. Vore det inte mer realistiskt att jämföra tex 1gram cannabis med 4-5 starköl? Det känns lite mer logiskt.
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag gjorde den jämförelsen för att tala om att THC är verksamt i avsevärt lägre doser än alkohol men jag håller ju med (och det skrev jag väl nyss) att man bör jämföra 1 g THC med ett visst antal starköl. När det gäller att de flesta cannabis användarna dessutom tar alkohol så kommer dessa uppgifter från CANs undersökningar. Fråga dem.


Daniel: Finns det anledning att tro att de sk nätdrogerna har blivit stora pga kriminalisering av de klassiska drogerna?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Om heroin, amfetamin, kokain och andra illegala droger skulle vara tillåtna skulle förmodligen efterfrågan på nätdroger minska, men det är inte något argument för att släppa dessa droger.


Lars Kvarnström: Med min erfarenhet av min dotters skadeeffekter så får jag närmast panik av att läsa alla liberala åsikter om legalisering. Ted Goldberg om du haft samma erfarenhet inom din familj som jag har är jag övertygad om att din inställning hade varit helt annan. Jag önskar verkligen inte att någon drabbas men det kan bli många om cannabis legaliseras. Är det värt risken? Ditt resonemang är oerhört cyniskt. Se till de människan som drabbas och inte till statistiken.
Ted Goldberg, sociolog: Det är oerhört ledsamt när människor drabbas. Men vi kan inte hindra att cannabis finns tillgängligt i samhället. Vi har försökt sedan 60-talet och det finns mer i landet nu än någonsin. Så frågan är vad är den minst dåliga lösningen?

Lasse: Tror ni att det kommer att legaliseras i swe.
Ted Goldberg, sociolog: Jag kan inte sia om framtiden.


Förälder: Jag som förälder blir förbannad när skolarna överdriver om cannabis! Detta gör att det blir även svårt för mig att hävda att amfetamin är farligt eftersom barnen tycker att ”skolböckerna ljuger ju om allting!”. Varför tänker ni inte på barnen när ni försöker skrämma människor till nykterhet? Det gör mera skada än nytta!
Fred Nyberg, beroendeforskare: Jag har definitivt inte avsett att skrämma någon. Jag talar bara om vad vetenskapen säger. Om vi har barn som leker nära ett vattenhål bör man sätta upp ett stängsel.

moderator: Tack alla för ert deltagande i chatten – nu avslutar vi!

Fundersam: Malin: kan inte vetenskapens värld göra en dokumentär om Fred Nybergs och Bengt Svenssons hjärnor? Döp programmet till ”de envisas vals”
Fred Nyberg, beroendeforskare: Skulle gärna samtala mer om detta Malin. Forskarna måste vara envisa annars når man inga resultat men när det gäller att förmedla resultaten är det många som tvekar för de är rädda att det finns vissa som inte gillar vad vetenskapen kommit fram till. Jämför den globala miljöproblematiken.
Nu måste jag dessvärre sluta. Tack för alla dessa spännande och i många avseenden relevanta frågor // Fred


Anonym: Den absolut största skadeverkningen av droger på det svenska samhället är den tunga kriminaliseringen. Det är för mig helt obegripligt hur så ofantligt mycket resurser kan läggas på att lagföra människor som inte åsamkat någon skada. Lagföring betyder riskerat körkort, riskerat jobb och riskerad framtid. Risk för lagföring betyder också tvekan inför att söka vård för ett eventuellt missbruk eller överdos. Vilket, naturligtvis, riskerar ännu mer missbruk. Sverige har ett av de högsta dödstalen för narkotikadödlighet i Europa, och vår folkhälsominister ser oss som ett föredöme. Det faller på sin egen orimlighet. Droger, drogbruk för nöjes skull och drogmissbruk finns och kommer alltid att finnas. Frågan är när det juridiska experiment som kriminaliserat så många människor de senaste 25 åren ska utvärderas och förhoppningsvis avskaffas och ersättas med något baserat på vetenskap. Kommer vi att uppleva detta?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Jag håller inte med dig. Kriminaliseringen innebär att de allra flesta avstår från att använda droger. Det är mycket positivt. Droger är förbjudna för att de är farliga.
De höga dödstalen är bekymmersamma. De är en effekt av att bland annat överdosprevention för heroinmissbrukare inte har prioriterats och att människor har kastats ut ur underhållsbehandling och stängts av för att de har brutit mot regler. Här finns mycket att göra för Sverige.


polis: Finns det studier på hur den restriktiva narkotikpolitiken påverkar mängden brukar? HAr holland fler cannabisanvändare än andra jömnförbara länder?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Holland har fler cannabisanvändare än Sverige. Sedan finns det ett antal andra EU-länder som ligger på liknande nivå som Holland.


orre: Vad är det för fel med att legalisera cannabis bredvid alkohol. I och med att människor utvecklas så vågar vi ju utforska nya områden både vetenskapligt och världslig. vi är ju enade i att cannabis inte är farligare än alkohol så varför har vi inte förstånd nog att legalisera dom både parallell? Det är helt vansinnigt att beslutsfattare fullkomligt saknar denna insikt!
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Om vi legaliserar kommer fler att använda cannabis. Därmed kommer vi att få fler människor som får problem på grund av cannabis.


Nättrollet: Hur många dör i Sverige varje år av alkohol jämfört med cannabis?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Tusentals dör av alkohol. Det finns ett antal människor som har cannabis i blodet när de dör men det är svårt att avgöra vilken roll cannabis har haft när det gäller dödsorsaken.


Channie: Känner en som är drogmissburkare (alkohol) hur skall man göra för att få dem att sluta? (Forsknings baserat) Vilken metod är mest effektivt och fungerar i längden?
Bengt Svensson, narkotikaexpert: Det beror på hur missbruket ser ut. En bra början är att vända sig till närmaste Beroendemottagning.
 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer