Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Var sjätte cancerfall beror på onödiga infektioner

Foto: Scanpix

Bakterie- och virusinfektioner ligger bakom var sjätte cancerfall, men med rätt behandling skulle en stor del av dessa kunna undvikas, enligt en ny fransk studie. Men skillnaderna i förebyggande behandling skiljer sig stort mellan olika delar av världen.

Bakterie- och virusinfektioner ligger bakom var sjätte cancerfall, men med rätt behandling skulle en stor del av dessa kunna undvikas, enligt en ny fransk studie. Men skillnaderna i förebyggande behandling skiljer sig stort mellan olika delar av världen.

Enligt studien, som publiceras i tidskriften The Lancet, så orsakdes omkring 2 miljoner cancerfall i världen av olika bakterie- och virusinfektioner under 2008, vilket motsvarar var sjätte cancer. Forskarna menar att merparten av dessa cancerfall skulle kunna hindras eftersom de bakomliggande infektionerna antingen kan behandlas eller förebyggas.

I studien pekar de särskilt på cancer som orsakas av olika hepatitvirus, bakterien Helicobacter pylori som orsakar magsår och humant papillomvirus som ligger bakom livmoderhalscancer.

Dessa går att förebygga antingen med antibiotika, vaccin och med en generellt god sjukhushygien. Och resultaten visar att skillnaderna är stora i olika delar av världen när det gäller cancer som orsakas av olika infektionssjukdomar.

I utvecklade länder som Australien och Nya Zeeland andelen cancerfall kopplade till infektioner strax över tre procent, medan andelen i Afrika söder om Sahara var närmare 33 procent.

Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att det finns stora möjligheter att minska antalet cancerfall globalt, och särskilt i utvecklingsländer, genom förebyggande arbete med vaccinationer och bättre hygien inom sjukvården.

Mer om studien

Visa

Sammanfattning av forskarnas resultat finns att läsa hos The Lancet