Gå direkt till innehållet

900 av oss arbetar utanför Stockholm

Karta över sverige

900 av oss arbetar utanför Stockholm

SVT har cirka 2100 tillsvidareanställda. Av dem arbetar cirka 900 utanför Stockholm. I Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm produceras förutom nyhetsprogram även så kallad allmän-tv, exempelvis barnprogram, underhållning, drama, faktaprogram, dokumentärer och kulturprogram.

De sitter i företagsledningen

Företagsledningen på SVT består av vd Hanna Stjärne och nio ledamöter. Den sammanträder varje vecka och fattar övergripande beslut som rör programutbudet och verksamheten.

Hanna Stjärne, verkställande direktör

Jan Helin, programdirektör med ansvar för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och unga samt minoriteter

Lena Glaser, programdirektör med ansvar för underhållning, kultur, drama, fritid, fakta, religion och livsåskådning

Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen

Andreas Bedinger, chef för allmän-tv 

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör

Thomas Nilsson, kanal- och tablåchef

Jimmy Ahlstrand, strategichef

Peter de Verdier, ekonomidirektör

Adde Granberg, teknikdirektör

Foto från tävlingsmoment i Mästarnas mästare

Så styrs SVT

SVT ägs av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning. Företaget ägs varken av staten eller kommersiella intressen.