Gå direkt till innehållet

900 av oss arbetar utanför Stockholm

Karta över sverige

900 av oss arbetar utanför Stockholm

SVT har cirka 2100 tillsvidareanställda. Av dem arbetar cirka 900 utanför Stockholm. I Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm produceras förutom nyhetsprogram även så kallad allmän-tv, exempelvis barnprogram, underhållning, drama, faktaprogram, dokumentärer och kulturprogram.

De sitter i företagsledningen

Företagsledningen på SVT består av vd Hanna Stjärne och åtta ledamöter. Den sammanträder varje vecka och fattar övergripande beslut som rör programutbudet och verksamheten.

 

Hanna Stjärne, verkställande direktör.

Jan Helin, programdirektör med ansvar för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och unga samt minoriteter.

Lena Glaser, programdirektör med ansvar för underhållning, kultur, drama, fritid, fakta, religion och livsåskådning.

Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen.

Maria Groop Russel, chef för SVTi och allmän-tv.

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör.

Thomas Nilsson, kanal- och tablåchef.

Jimmy Ahlstrand, strategichef.

Marianne Falksveden, tf ekonomidirektör.

Adde Granberg, CTO

Foto från tävlingsmoment i Mästarnas mästare

Så styrs SVT

SVT ägs av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning. Företaget ägs varken av staten eller kommersiella intressen.