Gå direkt till innehållet

Hanna Stjärne: Bra med utredning om grundlagsskydd för public service

En parlamentariskt sammansatt kommitté får som uppdrag att se över grundlagsskyddet för public service oberoende.

Domarklubba.

SVT:s vd Hanna Stjärne:

- Det här är ett gott initiativ, som har till syfte att stärka vårt publicistiska oberoende. Public service har en central roll för samhällsdebatten och därmed för en fungerande demokrati. 

- Vi ser också positivt på att man ser över möjligheterna att utforma ett teknikneutralt uppdrag där samma skyldigheter och friheter gäller oavsett om vi verkar i marknätet eller på internet. Det är en nödvändig modernisering av uppdraget. 

Läs mer på regeringens hemsida