Gå direkt till innehållet

Hanna Stjärne om nytt finansieringssystem

Idag beslutade regeringen tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda ett nytt finansieringssystem av public service.

SVT:s vd Hanna Stjärne.

Idag har regeringen beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett nytt system för finansiering av public service.

Hanna Stjärne, vd SVT:

- Det är bra att utredningen om finansieringen av public service startar i god tid inför nästa sändningstillstånd. Den nuvarande radio- och tv-avgiften behöver moderniseras. 

- SVT:s oberoende är centralt för trovärdigheten och därför är  det klokt att det redan nu slås fast att finansieringen ska ligga utanför statsbudgeten. Med tanke på de avskräckande exempel på politisk styrning av medier som finns i vår omvärld ska största möjliga avstånd mellan politiken och publicistiken eftersträvas.