Gå direkt till innehållet

Lyssna på väljarna (SVT Valu 2018 och 2019)

I nästan 30 år har SVT genomfört vallokalsundersökningen Valu. Nu finns senaste boken att ladda ner - med resultat från samtliga 16 undersökningar, men med särskilt fokus på riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019.

Vi befinner oss i en föränderlig politisk tid. Inte på många decennier har det politiska landskapet i Sverige förändrats så mycket som de senaste åren. SVT:s vallokalsundersökning Valu kan öka förståelsen för varför väljarna röstar som de gör.

Sen 1991 har SVT vid samtliga riksdags- och Europaparlamentsval genomfört vallokalsundersökningen Valu, i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och KTH. I Valu tillfrågas ca 10 000 personer vid 150 röstningslokaler över hela Sverige om vad de röstat på, men de svarar också på ytterligare ett antal frågor. Undersökningen gör det möjligt att när vallokalerna stängt presentera en prognos över resultatet i SVT:s valvaka, men utgör också ett underlag för analyser om väljarnas beteende. Genom att samma frågor ställts under flera år, finns långa tidsserier som ger ett unikt material för den som vill förstå svenska väljare.

I boken Lyssna på väljarna redovisas resultat och analyser som bygger på alla 16 Valuundersökningar som SVT gjort sen 1991, med fokus på riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.

Författare: Sören Holmberg, Per Näsman, Henrik Oscarsson, Kajsa Gudmundson

Ladda ner boken här.