Gå direkt till innehållet

Nu övar Sverige totalförsvaret

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020. SVT har deltagit i planeringsarbetet och kommer även att delta i övningen under 2020.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas.

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020 övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. SVT kommer att gå in i övningen i ett senare skede under 2020 och öva de samarbeten och förmågor som krävs i händelse av kris och krig. 

– SVT och Sveriges Radio är samhällsviktiga funktioner som är en del av det svenska totalförsvaret eftersom vi har till uppgift att förmedla viktig information till allmänheten, vilket är reglerat i vårt sändningstillstånd, säger Stefan Lian beredskapschef SVT. Han fortsätter:

– Det är viktigt att vi deltar och övar tillsammans med övriga berörda för att öka och samordna kunskap och förståelse för vilka åtgärder som SVT behöver vidta vid höjd beredskap eller krig.

Övningen innefattar inte vår nyhetsbevakning.