Gå direkt till innehållet

Public service-redovisningen för 2018 är inlämnad

Public service-redovisningen har nu lämnats in till kulturdepartementet och Myndigheten för press, radio och tv. Det är en redovisning (bifogad i sin helhet nedan) som beskriver hur SVT uppfyllt sitt uppdrag under året.

- För SVT är valår alltid extra speciella. 2018 var inget undantag. Det fanns en oro att medierna, så som skett vid presidentvalet i USA och Brexit-omröstningen i Storbritannien, skulle missa viktiga strömningar i landet. Ett tydligt råd som SVT fick av våra kollegor på BBC var: ”Lyssna på era lokalredaktioner”. Rådet tog vi på största allvar, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

2018 i korthet

- För första gången gjorde SVT lokala valkompasser, 290 stycken för alla kommuner och landsting, som även var fria för privata medieföretag att använda.

- Valprogram som tidigare sänts från Stockholm lämnade huvudstaden och 21 lokala utfrågningar sändes online.

- Programmet Sommarlov från Malmö hade demokratitema, SVT satsade på vass satir i Svenska Nyheter, sände dokumentärserien Länge leve demokratin och partiledarnas visioner tog plats i Tal till nationen.

- Eftervalsanalysen, gjord av opinionsinstitutet Novus, visade på en starkt positiv utveckling för SVT Nyheter online. Förtroendet hos förstagångsväljare för SVT:s nyheter online ökade till exempel med 20 procentenheter jämfört med förra valet.

- 2018 var också ett starkt dramaår. Serien Vår tid är nu, en familjekrönika som utspelar sig från fredsdagen 1945 och framåt, sände sin andra säsong och blev Sveriges publikmässigt mest framgångsrika dramaserie på 13 år. Även julkalendern Storm på Lugna gatan slog rekord. Bonusfamiljen skildrade modernt svenskt familjeliv, och Klassen, en dramaserie om och för unga, hittade en stor och engagerad publik.

- Program som Lerins lärlingar, Madame Deemas underbara resa, 36 dagar på gatan och Idas skilda världar bidrog med nya perspektiv och väckte nyfikenhet och engagemang.

Året präglades också av en livlig debatt där SVT var i nära kontakt med publiken.

-  Jag är uppriktigt glad för alla de över 200 000 synpunkter och frågor som kom in från publiken under året. Det tyder på en rättmätigt hög förväntan på SVT och ett osvikligt engagemang från SVT:s verkliga ägare – svenska folket, säger Hanna Stjärne.

Public serviceredovisningen hittar du i sin helhet här.

Mer siffror och statistik finns att läsa på https://siffror.svt.se/