Gå direkt till innehållet

SVT bäst på medierelationer

SVT är bäst i Sverige på medierelationer. Det framgår av PR-Barometern 2014, där 241 journalister utvärderar 43 organisationer som de hade kontakt med förra året.

- Det här visar att vårt arbete de senaste åren med att öka transparensen och tillgängligheten gett resultat, säger Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör på SVT.

I PR-Barometern intervjuar Aalund Nordic, ett av Nordens ledande företag inom marknadsundersökningar, varje år ett stort antal journalister om olika organisationers arbete gentemot media.

I undersökningen ställs även frågor om organisationernas image och hur deras ledningar kommunicerar med media.

Bland de 43 organisationer som utvärderats den här gången finns Migrationsverket, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, Röda korset och Skolverket. Förutom SVT sätter journalisterna även betyg på TV4, MTG TV, SBS Discovery TV och Sveriges Radio.

När samtliga 241 journalister får frågan vilken organisation i Sverige de anser är ”top of mind”, med andra ord bäst på medierelationer, kommer SVT på första plats, före Skatteverket och Polisen.

Bland de motiveringar som nämns i intervjuerna framgår att ”SVT är snabbt med att ge kommentarer” och att ”SVT har en mycket god tillgänglighet gentemot journalister”.

I PR-Barometern bedömer journalisterna bland annat även organisationernas förståelse för mediernas arbetstider, deras talespersoners förmåga att uttrycka sig klart, kvaliteten på pressmeddelanden samt kommunikationsavdelningarnas reaktionstid.

På elva av de tolv punkter som mäts när det gäller belåtenhet ligger SVT i topp, med betydligt bättre resultat än marknadsgenomsnittet för mediebolagen i undersökningen.

- Jag är väldigt glad över att journalisterna tycker att vi finns där och är tillgängliga, oavsett vilken tid på dygnet som de ringer. Det är precis den service vi strävar efter att ge, säger Sabina Rasiwala.

Aalund Nordic presenterar även en speciell topplista över vilka av de 43 organisationerna som fått flest positiva utvärderingar när det gäller arbete gentemot media samt högst poäng på en skala från ett till tio angående organisationens image.

När även image vägs in kommer SVT på andra plats efter Cancerfonden och före Hjärt- och lungfonden på tredje plats.