Gå direkt till innehållet

SVT fälls för avståndstagande i slutdebatt

SVT fälls av Granskningsnämnden för att ha tagit avstånd från ett uttalande som gjordes av Jimmie Åkesson i Slutdebatten inför valet 2018. Nämnden anser att avståndstagandet strider mot kravet på opartiskhet.

Jimmie Åkesson sade i programmet att det fanns invandrare som inte fick jobb på grund av att ”de inte är svenskar och inte passar in i Sverige”. Efteråt tog programledaren avstånd från Åkessons kommentar och kallade det grovt generaliserande.   

– Beslutet bekräftar den analys vi själva gjorde i anslutning till programmet, att vi inte ska göra den här typen av avståndstaganden. Vi måste lita på journalistiken som metod i sådana här fall, med frågor och motfrågor i stället, säger Jan Helin, programdirektör för SVT.  

Enligt Granskningsnämnden kan det diskuteras om Åkessons uttalande krävde ett ifrågasättande eller bemötande från SVT. Men oavsett det gjordes SVT:s markering på ett sådant sätt att det kunde framstå som ett politiskt ställningstagande. Att det gjordes i samband med en partiledardebatt nära valet har särskilt spelat in i bedömningen.  

Jan Helin tycker att det är värt att notera att tidpunkten spelar in, och hade gärna sett ett tydligare resonemang om uttalandet som låg bakom avståndstagandet. 

– Jag tycker det är synd att Granskningsnämnden inte vågar ta ställning i det som är det svåra i det här fallet, och det gäller partiledarens uttalande. Där friskriver sig Granskningsnämnden medan vi gärna hade sett en vägledning där, säger Jan Helin.