Gå direkt till innehållet

SVT kommenterar förslaget om ny finansiering av public service

Idag presenterade public service-kommittén ett förslag till ny finansieringsmodell för public service.

Hanna Stjärne, vd SVT Foto: Janne Danielsson/SVT

Hanna Stjärne, vd SVT:

”Jag är försiktigt positiv till förslaget. Det är dags att modernisera radio- och tvavgiften så att den håller för kommande generationer. Public service är en del av den demokratiska infrastrukturen och viktigare än någonsin för att trygga en värdig och balanserad samhällsdiskussion. Det är därför särskilt positivt att det är en enig parlamentarisk kommitté som står bakom förslaget.

Det allra viktigaste är att en ny modell tryggar public services oberoende, från både politiska och kommersiella intressen. Det är tydligt att kommittén har velat parera de risker som finns för oberoendet i den nya modellen med förstärkningar av oberoendet i andra delar. Längre tillståndsperioder och fleråriga medelstilldelningar är bra förändringar, men jag är förvånad över att en av de viktigaste oberoendeförstärkningarna, den som gäller tillståndsperiodens längd, föreslås träda i kraft först om tio år. Politikerna borde värdera oberoendet högre än så.

En teknikneutral modell där alla är med och finansierar public service ställer höga krav på oss att fortsätta utveckla utbud, kanaler och tjänster för alla i Sverige – också för den snabbt växande grupp som bara tar del av SVT online. Digitaliseringen gör att public service aldrig har varit viktigare än idag. Är det någonstans vårt utbud behövs så är det på internet.”

En fördjupad kommentar finns på SVT-bloggen.