Gå direkt till innehållet

SVT kommenterar tilläggsdirektiven till utredning om public service

I dag beslutade regeringen om de tilläggsdirektiv som utgör ramarna för vad som ska utredas inför den nya tillståndsperioden. 

Hanna Stjärne, vd SVT:

- Direktiven öppnar för ett stärkt onlineuppdrag. Det är väldigt positivt. Att onlineuppdraget bör motsvara broadcastuppdraget är en fråga som SVT drivit länge. Det är också tydligt att oberoendet för public service är en central utgångspunkt i direktiven. Dessa två frågor – onlineuppdraget och oberoendet – är helt avgörande för att SVT ska kunna bidra till samhället och demokratin på allra bästa sätt i framtiden, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

Om utredningen:

Inför varje tillståndsperiod tillsätts en statlig utredning som ska utreda SVT:s, Sveriges Radios och UR:s uppdrag. Sedan i våras pågår en utredning om framtidens finansiering av publik service. Den större utredningen, som ska se över public service-bolagens uppdrag, blir en del av finansieringsutredningen genom tilläggsdirektiv. Frågorna utreds av en parlamentarisk kommitté bestående av representanter från samtliga riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh, tidigare TCO-ordföranden. 

Utredningen om framtidens finansiering av public service är redan igång och ska redovisas 17 november 2017. Utredningsdelen som ser över uppdraget ska redovisas senast 29 juni 2018. Därefter går utredningen ut på remiss. Sedan skriver regeringen en proposition som behandlas av riksdagen. Under hösten 2019 lämnar programbolagen accept på sändningstillståndet som börjar gälla 1 januari 2020.