Gå direkt till innehållet

SVT når de unga - och en ny position digitalt

Analysföretaget Novus har, på uppdrag av SVT, undersökt hur allmänheten tog till sig medias rapportering inför valet 2018. SVT:s tv-kanaler är den mest använda informationskällan när svenska folket vill informera sig inför valet och även den informationskälla som flest har förtroende för. SVT:s onlineutbud ökar kraftigt både i användande och förtroende. TV4 går starkt framåt sedan förra valet, liksom kvällstidningarnas webbsända partiledardebatter.

- Undersökningen bekräftar etablerade mediers viktiga roll och SVT:s utveckling digitalt är enastående. Public service ska vara för alla. I våra nyhetssändningar i broadcast når vi en stor, lojal och viktig publik som generellt är äldre. Digitalt når vi även yngre, och Novus-rapporten visar att vår digitala journalistik anses allt mer relevant, säger Anne Lagercrantz, chef nyhetsdivisionen SVT.

SVT ökar online, särskilt hos förstagångsväljare

SVT:s onlineutbud har kraftigt ökat sitt genomslag jämfört med valet 2014, särskilt hos förstagångsväljarna. I målgruppen 18 - 21 år uppger över hälften att man informerat sig via SVT online "mycket eller ganska mycket", mer än en dubblering jämfört med valet 2014. Det är också fler förstagångsväljare som uppger att de informerat sig genom att titta på SVT och TV4:s tv-kanaler jämfört med förra valet.

SVT har högst förtroende

SVT:s tv-kanaler är den informationskälla som har högst förtroende när det gäller att informera sig inför valet. Dock minskar förtroendet något jämfört med 2014, samtidigt som det ökar med 9 procentenheter både för SVT online och TV4. När det gäller SVT:s onlineutbud är ökningen ännu större för förstagångsväljarna. Förstagångsväljarna har också ökat sitt förtroende för kvällstidningarnas partiledardebatter kraftigt jämfört med förra valet.

Siffror ur rapporten, befolkningen som helhet:

- 49 procent uppger att de informerade sig om valet "mycket eller ganska mycket" via SVT, SVT2, SVT24 eller Kunskapskanalen. 42 procent uppger att de pratat med vänner och bekanta, och 37 procent att de informerat sig via TV4.
- I befolkningen som helhet är det 30 procent som informerat sig "mycket eller ganska mycket" via SVT online, en ökning på 16 procentenheter sedan 2014 vilket är en fördubbling.
- 58 procent har "mycket eller ganska stort" förtroende för SVT:s kanaler (- 4 procentenheter jämfört med förra valet). 51 procent har "mycket eller ganska stort" förtroende för SVT online (+ 9 procentenheter). Även TV4 ökar sitt förtroende med nio procentenheter till 49 procent.
- SVT:s valkompass har använts av 4 av 10 svenskar.

Siffror ur rapporten, förstagångsväljare:

- SVT:s kanaler är den mest använda informationskällan av medierna (men samtal med vänner och bekanta är större). 55 procent av förstagångsväljarna har informerat sig "mycket eller ganska mycket" via SVT:s kanaler, 44 procent via TV4. Detta är en ökning sedan förra valet för båda kanalerna.
- Användandet av SVT online hos förstagångsväljarna ökar med 33 procentenheter jämfört med valet 2014. Hela 54 procent uppger att de informerat sig "mycket eller ganska mycket" via SVT online.
- 41 procent av förstagångsväljarna uppger att man informerat sig via kvällstidningarnas webbsända partiledardebatter, en ökning på 30 procentenheter sedan förra valet.
- Även förstagångsväljarna har högst förtroende för SVT:s kanaler (74 procent) men SVT online ligger på nästan samma nivå (73 procent). Därefter kommer partiernas hemsidor, som 70 procent av förstagångsväljarna känner "mycket eller ganska stort" förtroende för.

Läs de första resultaten här (hela undersökningen publiceras i slutet av november).

Blogg: Anne Lagercrantz, chef nyhetsdivisionen SVT, om resultatet: "Närmare journalistik, valkompasser och en stor omställning bakom digitala framgången"

Tips: Fredagen 26 oktober tar programdirektör Jan Helins program “Fönster mot medievärlden” upp undersökningen: bla det ökande antalet informationskällor och sociala mediers ställning kontra etablerade medier.