Gå direkt till innehållet

SVT utökar antalet korrespondenter

SVT utökar sitt korrespondentnät med ytterligare två ämneskorrespondenter. Erika Bjerström blir klimatkorrespondent och Alexander Norén blir techkorrespondent.

Erika Bjerström (foto: Kristian Pohl/SVT) och Alexander Norén (foto: Jan Danielsson/SVT)

Sedan tidigare har SVT elva korrespondenter utplacerade över världen. Nu utökas antalet korrespondenter med två för att fördjupa bevakningen av några av vår tids största frågor – klimatet och techutvecklingen. Erika Bjerström och Alexander Norén blir placerade i Stockholm, men med ansvar att bevaka ämnena ur ett globalt perspektiv.

-Forskarna varnar ju för risken av en hotande klimatkatastrof. Och de stora techbolagens dominans och kontroll över vår egen data förändrar samhället i rask takt, snabbare än vad vi hunnit greppa. Det här är i högsta grad frågor som rör oss människor i vardagen, men som också har stor betydelse i storpolitiken. Så jag är mycket glad över att SVT nu får möjlighet att fördjupa den här bevakningen  med två skarpa, kunniga reportrar, säger Pia Bernhardson, utrikeschef på SVT.

- Erika Bjerström har lång erfarenhet av att skildra och granska klimatfrågan - nu vill vi också lägga mer kraft på att utforska tänkbara lösningar för klimatet. Jag vet att Erika också kommer att möta frågan med stor lyhördhet inför den utmaning som klimatomställningen är för oss alla. Och vad gäller hur den nya teknologin kommer att påverka oss så kräver det uppdraget en riktigt god berättare. Det är Alexander Norén, han kan konsten att förklara komplexa frågor på ett enkelt och intresseväckande vis, säger Pia Bernhardson.

Erika Bjerström, tillträdande klimatkorrespondent på SVT:
- Den globala klimatkrisen är den största och viktigaste nyhetsbevakningen. Jag är stolt och ödmjuk inför den svåra uppgiften att bli SVT:s första klimatkorrespondent. 
- Jag har i många år bevakat klimatfrågan och rapporterat om hur klimatförändringarnas konsekvenser, alltifrån i Amazonas, Australien, Vietnam och Liberia till Miami, Abisko och London. 
- Jag har rapporterat om klimatfrågan länge och från många länder, det ska bli spännande att granska hur politiker, företag och individer ska klara av den gigantiska utmaningen att på mycket kort tid lämna kol- och oljeberoendet. 
-Jag tror tittarna har klart för sig hur allvarligt läget är, nu längtar många efter att höra om konstruktiva lösningar, de tänker jag systematiskt söka upp.
-Jag tänker ha särskilt fokus på klimaträttvisa. Det är avgörande att klimatkrisen inte ökar polariseringen och klyftan stad-landsbygd. Då kan klimatkrisen i värsta fall ytterligare försvaga demokratin.

Alexander Norén, tillträdande techkorrespondent på SVT:
- Jag är taggad och ödmjuk inför uppgiften att skildra vår tids motsvarighet till den industriella revolutionen. Hur digitaliseringen påverkar alltifrån arbetsliv till själsliv. 
- New Tech blev Big Tech som blev Bad Tech. Men ny teknologi är inte god eller ond i sig, den blir vad vi låter den göra med oss. Om det är något jag vill bidra med är det att peka på var vi individer och samhällsmedborgare fortfarande är i förarsätet för våra liv, och var teknologin och företagen som leder utvecklingen tagit över kommandot. Sen får man själv bestämma sig för om man vill fortsätta färden som passagerare i den här snart helt förarlösa bilen, eller greppa ratten själv igen, säger Alexander Norén.