Gå direkt till innehållet

Virtuell produktion effektiviserar arbetet med att ta fram nya studiomiljöer

Att ta fram en ny studiomiljö kräver mycket planering och arbete. För att effektivisera processen har SVT börjat med så kallad förvisualisering för att kunna testa en studiomiljö virtuellt. Det sparar både tid och pengar.

– I förvisualiseringen kan man ”gå in” och testa en studiomiljö digitalt med allt ifrån var kameror och ljus kan placeras till att en programledare kan ”provsitta” vid ett bord, säger Henrik Rejving, förvisualiserare på Ateljékontoret.

– Det är bra att kunna testa saker ”på plats” utan att ett helt team med till exempel ljustekniker, kameramän och programledare står och väntar, vilket sparar tid i produktionsledet. Det kan till exempel hjälpa programledarna om de vill ”se” och ”röra sig” i studion för att få en känsla av upplevelsen, säger Malin Küller, projektledare för scenografiprojektet för nyhetsstudion.

– Förvisualiseringen kan avsevärt förkorta test-tiden i studio för en produktion och även tidigt ge möjlighet att upptäcka fel. Olika yrkesroller kan testa och prova digitalt hur man kan jobba i god tid innan man fysiskt ska leverera. Framförallt kan man sätta ”kamera-skotten”, det vill säga vilka bilder tittaren ser i tv-rutan. När allt är fysiskt riggat i studio är det en kortare startsträcka för alla inblandade. På sikt hoppas vi kunna simulera fler roller som ljus, grafik och innehåll, säger Per Andersson, avdelningschef på SVT Ateljéer.

Det är lätt att prova nya grepp i den digitala miljön.

– Kort sagt kan man beskriva det som att vi tagit en fysisk plats och digitaliserat den. När man väl lagt in modellen i programmet kan man prova att sätta ljus, testa nya kameror, prova linser och olika skärpedjup. Med bara några knapptryckningar går det sedan att byta färger, belysning eller bilder i bakgrunden. På så sätt blir det lätt att testa nytt, säger Henrik Rejving.

Programmet som används är en spelmotor samma som många tv-spel använder.

Kommunikationsverktyg

Innan förvisualiseringen görs tar en scenograf fram en 3D-modell av den studiomiljö som ska byggas upp. Utifrån den tar förvisualiseraren fram en digital studiomiljö.

– En bild eller en ritning kan tolkas på olika sätt. Här blir det enklare att förstå, säger Per Andersson.

– Vi har jobbat med 3D-bilder tidigare och har kunnat tillverka dekoren i ateljén efter dem. Men det är få av våra andra medarbetare som har kunnat tolka eller haft användning av modellen. Den digitala studiomiljön fungerar som ett kommunikationsverktyg. Den är verklighetstrogen och gör det lätt att förstå hur det kommer att se ut och fungera i verkligheten utan att man har några speciella förkunskaper, säger Ulf Sandlund, ansvarig bildproducent för scenografiprojektet för nyhetsstudion.

Han fortsätter:

– Vi kan även kommunicera med den tilltänkta publiken. Vi har till exempel provat att skicka ut en kort digital sändning till ett par hundra personer som fick tycka till. Även om studion är helt digital så såg den verklig ut för de som tittade.

– I princip skulle man kunna göra en helt digital studiomiljö omringad av greenscreens. Men vi väljer ändå att jobba med fast dekor, om inte annat för att det ger en bättre känsla för programledare och gäster. Det blir svårare att agera i en grön miljö och det måste kännas trovärdigt, säger Malin Küller.

Startade i våras

Förvisualisering är ett relativt nytt arbetssätt på SVT.

– Vi har testat det tidigare i bland annat Melodifestivalen och i Valet 2018. I våras gick några medarbetare från ateljén, grafiken och nyheterna en utbildning på Dramatiska institutet. Det blev grunden för att gå vidare med arbetet med det stora nyhetsprojektet vilket är det största jobbet vi har gjort, säger Per Andersson.

Just nu jobbar Henrik med studiomiljön till ett nytt utrikesmagasin som ska sändas från nyhetsstudion.

Används även för AR

Samma typ av teknik används även för AR (Augment Reality, betyder “förstärka” eller “förbättra”). Den tekniken används för 3D-grafik som till exempel ”kommer upp ur golvet” i en studio, sporten har till exempel använt den tekniken i en del av sina studioprogram.

– Den tekniken blir alltmer lättillgänglig. Det går att simulera grafiken och testa den med vårt program, säger Henrik Rejving.

– När man gör AR ska det tillföra något till tittaren. Ett bra exempel är Weatherchannel som ibland gör förklaringar med AR. Får man se hur en bil kan svämmas över av en stigande vattennivå gör det att folk förstår allvaret bättre, säger Henrik Rejving .

Digitalisering kan förändra tv-format i framtiden

Den nya tekniken kan på sikt även komma att förändra rollen för hur en sändning går till.

– Det intressanta är vad man skulle kunna utveckla för programformat, till exempel inom e-sport. I en traditionell sändning är det vi som sänder och tittaren är mottagare. Men om tittarna deltar via VR kan de ”gå in” och delta i ett event. De kan röra sig fritt och välja vad de vill se, till exempel om de har en favorit-spelare kan de ”gå dit”, säger Henrik Rejving.

– Digital teknik kan användas på många sätt. Det finns en framtid som ligger i det här, avslutar Malin Küller.

Charlotta Lambertz