Gå direkt till innehållet

SVT och Granskningsnämnden

Granskningsnämnden är ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i program som sänts i radio och tv följer reglerna.

Alla kan anmäla program till Granskningsnämnden

Om du tycker att ett program eller inslag bryter mot de regler och bestämmelser som finns för radio och tv kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden, ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.

På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas. Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

Här hittar du Granskningsnämndens beslut

Nyhetsbrev från SVT Programetik:

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-09-03

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-06-25

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-06-11

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-05-16

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-04-27

SVT programetiks nyhetsberv 2018-04-03

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-03-05

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-02-19

SVT programetiks nyhetsbrev 2018-02-05

SVT programetiks nyhetsbrev 2017-12-22

SVT programetiks nyhetsbrev 2017-12-11

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-11-27

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-11-13

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-10-30

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-10-16

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-10-02

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-09-18

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-06-26

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-05-29

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-05-15

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-05-02

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-04-03

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-03-20

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-02-20

SVT Programetiks nyhetsbrev 2017-02-06

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-12-23

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-11-28

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-10-31 

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-10-17 

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-10-03

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-09-19 

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-09-05

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-05-30

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-05-16

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-05-02

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-04-18

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-03-21

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-03-07 

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-02-08 

SVT Programetiks nyhetsbrev 2016-01-25