Öppet och fritt material

Här hittar du material SVT delar med sig av, i öppna format, tillgängligt för alla att använda.

SVT strävar alltid efter att förbättra sitt arbete för allmänhetens tjänst. En del av det arbetet är att dela med sig, samt att vara transparenta - till allmänhet, till forskning och utveckling, till andra mediakollegor, eller övriga som vill ta del av SVT’s öppna material.

Så här kan du finna mer information om SVT:s öppna källkodsprojekt och vårt öppna innehåll.

Användning - vad gäller?

Det öppna materialet är tillgängligt under en mängd olika licenser, och du måste titta närmare på ett specifikt projekt för att få reda vad som gäller för just det. Öppen källkodsprojekten använder standardiserade licenser, godkända av Open Source Initiative (OSI), övrigt material använder licenser från Creative Commons-familjen.