Öppet innehåll


SVT Open Content Video Test Suite 2022 – Natural Complexity

En svit av videomaterial avsett för forskning och utveckling.

Alla sekvenser i denna svit togs fram i syfte att hjälpa SVT:s interna OTT-team att utvärdera och bedöma videokvalitet från videokodare och kodekar. Allt innehåll skapades i 3840x2160p50 med hjälp av professionell utrustning, och med en noggrann post-produktion med hänsyn till att den visuella kvaliteten bevarades. Materialet tillhandhålls i flera olika upplösningar och format, men är inte graderat eller skapat med estetiken i fokus.

Materialet kan delas, modifieras och användas fritt bara man följer villkoren i Creative Commons-license som materialet är släppt under.

Creative Commons License

SVT Open Content Video Test Suite 2022 - Natural Complexity är licensierat under Creative Commons Attribution 4.0 International License.


SVT High Definition Multi Format Test Set - 2006

En äldre svit av videomaterial.

Alla sekvenser i denna svit filmades i 50 fps med professionell 65mm utrustning av SVT oktober 2004. Konverteringen till digital data gjordes noggrant, precis som övriga konverteringssteg.

Datat tillhandahålls i varierande upplösningar i 50 Hz. Lägre upplösningar uppnåddes genom att filtrera 2160p/50-mastern.

All sequences from this set may be distributed freely (complete or in parts) as long as the copyright and the restrictions of the use of the sequences are not violated. This documentation has to be distributed with any part of the test set that is distributed. It is not allowed to charge a fee for the distribution of the sequences.

Individuals and organizations extracting sequences from this archive agree that the sequences and all intellectual property rights therein remain the property of Sveriges Television AB (SVT), Sweden. These sequences may only be used for the purpose of developing, testing and presenting technology standards. SVT makes no warranties with respect to the materials and expressly disclaim any warranties regarding their fitness for any purpose.