Öppen källkod

Sveriges Television AB skapar en stor del av sina lösningar med hjälp av öppen källkod, och använder en mängd öppen källkodsprojekt för fundamentala delar av våra tjänster. SVT strävar därför efter att, när det är möjligt, att bidra till öppen källkod-gemenskapen. Detta genom att bidra med felrättningar eller genom att ibland släppa projekt under öppna licenser när de kan vara till nytta för andra.

Att använda

person med dator

För att se en aktuell lista över tillgängliga projekt, undersök SVT:ss GitHub-sida. Varje projekt (bör) innehålla mer information om vad som gäller för det specifikt - användning, licenser och hur man utvecklar för det.

Att bidra

För den som är van att arbeta med modern utveckling och arbetsflöden på GitHub är det ganska enkelt att komma igång, utan överraskningar. Skapa en gren av projektet, läs riktlinjerna för att bidra och följ dem. När du har gjort dina ändringar, skapa en PR och lägg den för granskning till projektet!

Vidare till SVT:s GitHub-sida