Martina Cederlid, Ordförande Stockholms universitets studentkår och Oskar M. Wiik, Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation. Foto: Privat
Debattinlägg

”100 år av studentbostadsbrist – när ska vi göra något åt saken?”

”Regeringen talar om ”kunskapslyft” och att Stockholm och Sverige ska vara en studentregion i världsklass, men var ska dessa studenter bo?”, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Martina Cederlid
Ordförande Stockholms universitets studentkår
Oskar M. Wiik
Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I veckan som kommer välkomnar vi nya och gamla studenter runtom i landet. I 12 av Sveriges 33 studentstäder är det första de möts av bostadsbrist, osäkra kontraktsformer och ockerhyror.

Förutsatt att de inte har tackat nej till drömutbildningen av rädsla att inte ha någonstans att bo, förstås.

Varje höst släpper Sveriges förenade studentkårer en rapport om läget på studentbostadsmarknaden. En rapport som visar att i de största studentstäderna har mycket lite hänt det senaste årtiondet, om inte längre.

I Stockholms län, där en fjärdedel av landets studenter finns, är situationen som allra värst med kötider på 2-5 år för en studentlägenhet och andrahandshyror runt 11 000 kr/månad för en etta.

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) har arbetat med studentbostadsfrågan sedan 1930-talet, vilket innebär att Stockholms studenter har kämpat mot bostadsbristen i snart 100 år.

Ett jubileum vi inte ser fram emot. I närtid var bostadsbristen som allra värst under tidigt 2010-tal, vilket gav upphov till Sthlm6000+, ett projekt med målet att öka regionens studentbostadsbestånd med 6 000 bostäder under 2013–2017.

Efter flera år av ett nära icke-existerande studentbostadsbyggande svängde det äntligen uppåt.

Projektet nådde tyvärr inte sitt mål innan utsatt datum, men var övertygade om att det skulle nås under 2018. I slutrapporten 2017 sades det dessutom att projektets prognoser tydde på att vi 2019 skulle ha 22 675 studentbostäder i Stockholms län; en ökning med 90 procent sedan 2012.

90 procent! Men så hände något. Bostadsmarknaden svängde, trots fortsatt hög efterfrågan, och aktörer slutade bygga. Projekt lades på is.

Med facit i hand kan vi se att målet med nöd och näppe nåtts under 2018 (från 12 000 till strax under 18 000) och att över 4 500 studentbostäder skulle behöva färdigställas i år för att nå prognoserna för 2019. Med dagens rådande byggtakt känns det föga troligt.

I höst kommer 34 000 studenter utbilda sig vid Stockholms universitet och en stor del av de som ansökt bor redan i Stockholm.

Studenter som flyttar hit bostadsbristen till trots hänvisas oftast till andrahandsmarknaden och hyror som långt överskrider vad studiemedlet tillåter.

Att inte hitta bostad får aldrig vara ett skäl till att en student väljer bort Stockholm eller avbryter sina studier i förtid. Men tyvärr vet vi att det ibland blir så.

Regeringen talar om ”kunskapslyft” och att Stockholm och Sverige ska vara en studentregion i världsklass, men var ska dessa studenter bo?

För att säkra de kompetenser som krävs i framtiden och göra Stockholm till en attraktiv region behövs det en generell ökning i Stockholmsområdet av både antalet studentbostäder och mindre hyresrätter.

Stockholm har potential att vara en studentstad i världsklass.

Vi har potential att attrahera studenter från resten landet och resten av världen – om det bara fanns någonstans att bo.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.