Så delades och spreds valfrågor på Facebook under valrörelsen

Med SVT:s Facebook-karta kan du se vilka valfrågor som engagerade mest under valrörelsen och vilka grupper och sidor som drev diskussionerna.

I fokus

19 artiklar