Så delades och spreds valfrågor på Facebook under valrörelsen

Med SVT:s Facebook-karta kunde du se vilka valfrågor som engagerade mest under valrörelsen 2018 samt grupper och sidor som drev diskussionerna.

I fokus

19 artiklar