Hur får fler människor jobb?

Jobben är en fortsatt prioriterad fråga i inrikespolitiken. Jobbcoacher, Arbetsförmedlingen, företagande och a-kassa debatteras ofta - och hur ska unga komma in på arbetsmarknaden?

I fokus