Läkarförbundet tar avstånd från aktiv dödshjälp. Men att avstå livsuppehållande vård är patientens val, anser förbundet. Bilden har ingenting med artikeln att göra.Läkarförbundet tar avstånd från aktiv dödshjälp. Men att avstå livsuppehållande vård är patientens val, anser förbundet. Bilden har ingenting med artikeln att göra.

Dödshjälp

Dödshjälp, eutanasi, är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens eller nära anhörigs begäran.

I fokus

640 artiklar