Demonstration för rätt till abort i Spanien i mars 2014 Foto: Andres Kudacki
Debattinlägg

”Abortmotståndare värnar inte om livet”

Abort ·

”Om Sverigedemokraterna kommer in i Europaparlamentet kommer de att alliera sig med likasinnade och trappa upp kampen för ett abortförbud”, skriver Cecilia Wikström.

Om debattören

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker (L)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Just nu behandlas medborgarinitiativet One of us i EU. Efter att i början av året ha lyckats samla in över 1,7 miljoner underskrifter från människor i 18 av EU:s medlemsländer, uppfylldes kraven för att initiativet skulle gå vidare till nästa steg. Det steget inkluderar utfrågning i det rättsliga utskottet, och prövning av EU-kommissionen så att förslaget inte strider mot EU:s stadgar.

Initiativet är ett försök att kopiera den politik som alla republikanska presidenter sedan Reagans tid drivit och som nuvarande president Obama upphävde så snart han tillträdde.

One of us vill nämligen stoppa och förbjuda EU från att finansiera verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, speciellt inom forskning, biståndshjälp och folkhälsa.

Detta betyder inte bara ett stopp för provrörsbefruktning utan hotar även stamcellsforskning och bistånd till familjeplaneringsprojekt som bedrivs i utvecklingsländer.

Deras slutmål är kristallklart: att få till ett abortförbud och stoppa sexualupplysning och annat råd och stöd för unga kvinnor och gravida som kan leda till abort.

I april hölls en utfrågning i Europaparlamentet och EU-kommissionen har nu på sig fram till den 28 maj att besluta hur frågan ska hanteras.

Jag förväntar mig att EU-kommissionen den 28 maj står upp för kvinnors rättigheter och avvisar One of us, ett initiativ som är oförenlig med de grundläggande värderingar som vår europeiska union vilar på.

Klart är att detta bakåtsträvande, kvinnofientliga initiativ är det senaste i en lång rad attacker mot jämställdhet och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

I Europaparlamentet blev det uppenbart senast i höstas att även några av våra moderata och kristdemokratiska ledamöter sviker Europas kvinnor.

De medverkade till att sabotera omröstningen kring en rapport, med en uppmaning till medlemsländerna att garantera sina medborgare rätten till en god sexuell och reproduktiv hälsa. Detta gjorde att den senare föll i plenum.

De motiverade sitt agerande med att frågan inte är EU-kompetens utan ska avgöras i varje land för sig. Ett år tidigare hade de däremot inga problem med att helhjärtat stödja en resolution om diabetes.  Vad som är subsidiärt verkar alltså bero på vilken typ av hälsa vi talar om.

Medan Moderaterna och Kristdemokraterna visar på en dubbelmoral i Europaparlamentet, är Sverigedemokraterna däremot tydliga med att de vill ändra svensk lagstiftning och hindra utländska kvinnor från att komma till Sverige för att kunna göra en säker abort.

Om Sverigedemokraterna kommer in i Europaparlamentet vid valet den 25 maj råder det ingen tvekan om att de kommer att alliera sig med likasinnade och trappa upp kampen för ett abortförbud.

Abortmotståndare värnar inte om livet, utan precis tvärtom. Minst 50 000 kvinnor och flickor mister livet varje år för att de inte haft tillgång till att göra en laglig och säker abort.

Det står klart att valet till Europaparlamentet den 25 maj handlar om värderingar.

Som en av Folkpartiets toppkandidat kommer jag att fortsätta att ta strid för kvinnors rättigheter mot de konservativa och högerextrema krafterna på hemmaplan i Sverige, i Europa och runt om i världen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.