Foto: Skärmdump Allehanda.se
Debattinlägg

”Stor skillnad på ryktesspridning och värderade uppgifter”

Medier ·

”Vi har givetvis ett bredare publiceringsunderlag än vad vi kan redogöra för i artikeln, detta just med hänsyn till källskydd men också pressetik”, skriver Anders Ingvarsson och Karin Näslund.

Om debattörerna

Anders Ingvarsson
Ansvarig utgivare Allehanda.se
Karin Näslund
Stf ansvarig utgivare Allehanda.se

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Att använda sig av anonyma källor har sina baksidor, men är ibland nödgat för att exempelvis skydda sina källor.

Vi har givetvis ett bredare publiceringsunderlag än vad vi kan redogöra för i artikeln, detta just med hänsyn till källskydd men också pressetik.

Att rikta denna rätt skarpa kritik mot vår publicering blir därför märkligt, då André Larsson – utgår vi ifrån – inte har full insyn i vårt publiceringsunderlag.

Det är nämligen stor skillnad på ryktesspridning och värderade uppgifter.

Larsson skriver: ”Jag vill påstå att Allehanda.se inte på något sätt har visat att de varit kritisk mot sin nyhetskälla eller för den delen kontrollerat sakuppgifterna som framkommer från denna källa.”

Där har han en poäng. Vi kunde ha gjort utformningen annorlunda så detta blivit tydligare.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.