Till vänster Greenfell Tower i London. Till höger räddningschefen Anders Ekberg. Foto: AFP PHOTO / Adrian Dennis / TT / Räddningstjänsten

”Vi förstår utmaningen för London”

OPINION · ”Branden i höghuset i London är en fruktansvärd händelse med oerhört allvarliga konsekvenser”, skriver räddningschefen Anders Ekberg.

Anders Ekberg
Räddningschef

Vi i räddningstjänsten tar del av medias bild och London Fire Brigades flöden i sociala medier.

Branden i höghuset i London är en fruktansvärd händelse med oerhört allvarliga konsekvenser.

Det brinnande höghuset ligger i västra London. Foto: Toby Melville/TT / SVT Grafik

Vi förstår den utmaning som räddningstjänsten i London har ställts inför.

Just nu det råder många oklarheter kring händelsen och vi vill undvika spekulationer. När det gäller specifika frågor hänvisar vi därför till London Fire Brigades flöden på sociala medier för fler detaljer.

I ljuset av branden i London är det många här hemma som undrar hur vi i räddningstjänsten skulle klara av en liknande brand.

Vi på Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar sedan tidigare kontinuerligt med frågor relaterade till höga byggnader

Vi är aktiva i byggprocessen i samband med nybyggnation. Byggnadsnämnderna är ansvarig myndighet, men räddningstjänsten har en aktiv rådgivande roll.

Det finns planering med operativ förberedelse för att kunna tillämpa effektiv taktik och metod i samband med räddningsinsats. Detta arbete pågår ständigt.

Fastighetsägaren har ett ansvar för brandskyddet i sin byggnad. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi på Räddningstjänsten Storgöteborg upplever att det inom vårt område finns en god dialog kring höga byggnader.

Stadsbyggnadskontor, byggherrar, brandkonsulter verkar för att det skapas goda lösningar när det byggs nya hus.

Vi ser en utveckling i Göteborg där det kommer att byggas ett flertal höga byggnader. Denna utveckling sker även i andra områden i Sverige och det sker ett samarbete mellan räddningstjänsterna i storstadsregionerna, Malmö-Göteborg-Stockholm, kring dessa frågor.

Utifrån trenden med allt fler höga byggnationer och generell stadsutveckling så ser vi som räddningstjänst att det ökar på komplexiteten och beroendet av tekniska lösningar vid räddningsinsats.

Det kräver kontinuerligt arbete för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser.

Om du bor i ett högt flerbostadshus så är grundregeln densamma som i alla flerbostadshus.

Du ska stanna kvar i din egen lägenhet. Den fungerar som en brandcell i 60 minuter. Om dörrar och allt är täta som de ska så ska du kunna stanna kvar där till dess att räddningstjänsten anländer.

Ge dig inte ut i trapphuset om inte polis eller räddningstjänst gett klartecken.

Om det inte brinner hos just dig. Brinner det hos dig: utrym lägenheten via trapphuset, stäng dörren, larma 112, varna, rädda, släck.

Det är först när branden i London har släckts, som vi med säkerhet kan säga något om orsak och verkan.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Branden i Grenfell Tower

Mer i ämnet