EU- och handelsminister Ann Linde (S). Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Debattinlägg

”EU måste se marknaden – och människan”

Opinion ·

”Ekonomisk tillväxt är avgörande för att jobben ska bli fler, men räcker inte för att människor ska få bra liv. Många upplever att de förlorar på globaliseringen – och vi ser hur den tilltagande frustrationen tar sig uttryck i både nationalism och protektionism. Därför är det helt avgörande att EU klarar av att se både marknaden och människan”, skriver Ann Linde (S).

Om debattören

Ann Linde
EU- och handelsminister (S)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Omvärlden är orolig. Högerpopulister vinner mark runt om i Europa, USA agerar allt mer protektionistiskt och Storbritannien har beslutat sig för att lämna EU.

Men här i Sverige växer samtidigt en allt mer positiv opinion till EU, antagligen på grund av att många inser att samarbete krävs för att lösa gemensamma utmaningar.

EU skapar tillväxt och jobb i Sverige. Drygt sju av tio varor som exporteras från Sverige går till den gemensamma inre marknaden. Tack vare den svenska exporten har 1,4 miljoner personer ett jobb att gå till.

Ekonomisk tillväxt är avgörande för att jobben ska bli fler, men räcker inte för att människor ska få bra liv. Många upplever att de förlorar på globaliseringen – och vi ser hur den tilltagande frustrationen tar sig uttryck i både nationalism och protektionism.

Därför är det helt avgörande att EU klarar av att se både marknaden och människan.

Under lång tid har EU fokuserat på att ta bort handelshinder och underlätta rörlighet inom den inre marknaden. Det är viktigt och bra. Men för lite fokus har legat på medborgarnas arbetsvillkor. Det måste vi göra något åt.

Vi i Sverige vet att tillväxt och social rättvisa går hand i hand – goda arbetsvillkor ger bättre förutsättningar att öka produktiviteten, och ökad tillväxt ger högre välstånd som kan komma fler till del. Det är själva kärnan i den svenska modellen.

Det behöver finnas bra jobb med schyssta villkor i alla EU:s medlemsländer.

Vi ska inte konkurrera med varandra med sämre välfärd eller försämrade arbetsvillkor som följd. Istället ska vi gemensamt lyfta varandra genom mer rättvisa jobb och högre tillväxt.

Vi måste alla sträva efter att förbättra människors livs- och arbetsvillkor. Det är i längden en ödesfråga för EU.

Det krävs inte alltid samma lösning i Sverige, som i Slovenien eller i Spanien. Men det krävs handling. Det är därför statsminister Stefan Löfven (S) och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har bjudit in till toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg på fredag.

Genom att samla ledare för medlemsstater och berörda parter skapar vi möjlighet för en större samsyn om hur Europa kan utvecklas så att sociala framsteg, fler och bättre jobb och inkluderande tillväxt går hand i hand.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.