Foto: Fredrik Sandberg / TT
Debattinlägg

”Är äldre kvinnors liv mindre värda?”

Publicerad
BRÖSTCANCER ·

”Det är uppseendeväckande att staten, med en lag emot åldersdiskriminering och vars Hälso- och sjukvårdslags mål är en vård på lika villkor för hela befolkningen, inför regler där människor särskiljs”, skriver Christina Rogestam och Gösta Bucht från SPF Seniorerna.

Om debattörerna

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna
Gösta Bucht
Sakkunnig vård/omsorg SPF Seniorerna

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är 75 år och äldre. Ändå nonchaleras dessa kvinnor.

De exkluderas från regeringens avgiftsfria mammografiscreening och i Rosa bandet-kampanjen för att upptäcka bröstcancer nämns inte ens äldre kvinnor.

Det är oacceptabelt att människor efter en viss ålder behandlas som om deras liv vore mindre värda.

Många cancertyper blir mer frekventa med åldern, inte minst bröstcancer som är den vanligaste tumörsjukdomen bland svenska kvinnor. Varje år upptäcks nästan 10 000 fall av bröstcancer i Sverige, varav nära 2000 är kvinnor 75 år eller äldre – vart femte fall alltså.

Tidig upptäckt av bröstcancer, genom mammografi, leder till att färre avlider och till mindre lidande – oavsett åldern vid upptäckten. Idag lever vi allt längre och är friskare – mammografiscreening är alltså minst lika värdefullt för äldre kvinnor.

Den 1 juli tog regeringen bort avgiften för mammografiscreening, vilket i sig är bra, men bara för kvinnor 40-74 år. Syftet var att stärka kvinnors hälsa och att öka screeningdeltagandet i ekonomiskt svaga grupper.

Men att stärka kvinnors hälsa gäller således inte alla kvinnor, och inte för en av samhällets mest utsatta grupper ekonomiskt – de drygt 500 000 kvinnor som fyllt 75 år.

Det är uppseendeväckande att staten, med en lag emot åldersdiskriminering och vars Hälso- och sjukvårdslags mål är en vård på lika villkor för hela befolkningen, inför regler där människor särskiljs.

Enligt Socialstyrelsens anvisningar saknas vetenskap om nyttan av mammografiscreening för äldre kvinnor. Men det finns internationella studier som visar att äldre kvinnor har nytta av screening i samma nivå som yngre. Dessutom finns inga studier som visar att mammografi för äldre kvinnor inte skulle göra nytta.

Riktlinjerna i USA är att kvinnor över 55 år bör genomgå screening vartannat år – utan en övre åldersgräns. Statens medicinsk etiska råd (SMER) anser därtill att åldersgränser i screeningprogram är diskriminerande.

Hela frågan om rätten till avgiftsfri mammografi oavsett ålder belyser ett ännu större problem: att det satsas för lite på forskning om sjukdomar bland äldre.

Det är även bekymmersamt att Cancerfondens Rosa bandet-kampanj, trots en god tanke, också struntar i äldre kvinnor. Kampanjen vilseleder dessutom kring i vilken ålder kvinnor kan få av bröstcancer: ”var nionde kvinna under 75 år drabbas av bröstcancer” står det på kampanjens hemsida.

Det är sorgligt att var femte kvinna som får bröstcancer nonchaleras, inte minst då organisationen säger sig arbeta för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

En övre åldersgräns för avgiftsfri mammografiscreening och att vilseleda kring i vilken ålder bröstcancer ofta förekommer sänder farliga signaler – det kan lura äldre kvinnor att tro att risken att drabbas minskar med åren, när det är precis tvärtom!

SPF Seniorerna anser att en helhetsbedömning av en persons hälsa ska ligga till grund för medicinska undersökningar, inte kronologisk ålder.

Det bör satsas betydligt mer på forskning om sjukdomar bland äldre. Här kan både staten och Cancerfonden ta initiativ.

Den övre åldersgränsen för avgiftsfri screening måste avskaffas. Ökade livschanser för kvinnor fyllda 75 år är definitivt värda kostnaden på 50 miljoner kronor per år.

Om vi vill att fler kvinnor i alla åldrar ska överleva bröstcancer, krävs korrekt information och att nuvarande åldersdiskriminering upphör. Samhället kan inte fortsätta att ignorera och missleda äldre kvinnor som riskerar att få bröstcancer.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.