Tjej som röker. Foto: Claudio Bresciani / TT
Debattinlägg

”Stoppa nyrekryteringen av unga rökare”

Publicerad

OPINION · ”Nio av tio rökare börjar innan de har fyllt 18 år. De allra flesta som börjar röka gör det i mycket ung ålder och just därför måste särskilda insatser riktas för att stoppa nyrekryteringen av unga”, skriver Ulrika Årehed Kågström, Kristina Sparreljung och Helen Stjerna.

Om debattörerna

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare för Cancerfonden
Kristina Sparreljung
Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Helen Stjerna
Generalsekreterare för A Non Smoking Generation

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi vet att sjukdom kan drabba alla, oavsett kön eller socioekonomisk ställning, och att insjuknande kan bero på en mängd riskfaktorer utanför den enskilde individens kontroll. Men vi vet också att det finns riskfaktorer som går att påverka. Tobaksrökning är en sådan.

Det är den enskilt farligaste påverkbara riskfaktorn för cancer och sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Enbart i Sverige dör omkring 12 000 personer till följd av rökning varje år – det är mer än en person i timmen.

Andelen rökare i befolkningen har lyckligtvis minskat de senaste åren, men fortfarande röker en av fyra ungdomar under 18 år på gymnasiet. Det är inte acceptabelt.

Nio av tio rökare börjar innan de har fyllt 18 år. De allra flesta som börjar röka gör det i mycket ung ålder och just därför måste särskilda insatser riktas mot att stoppa nyrekryteringen av unga. Forskning talar sitt tydliga språk.

Ju mer barn exponeras för cigarettförpackningar desto större är risken att de senare börjar röka. Det finns även ett samband mellan hur ofta unga besöker butiker som exponerar tobak och sannolikheten att de experimenterar med tobak.

Mot den bakgrunden är ett exponeringsförbud av tobak en viktig insats för att minska tobaksbruket. Ett exponeringsförbud skulle innebära att tobak inte får marknadsföras i butik, istället placeras produkterna i stängda skåp utom synhåll för kunderna.

Det är en enkel och väl beprövad förebyggande åtgärd. En lång rad länder har redan infört förbudet, exempelvis Storbritannien, Irland, Australien, Kanada, Norge och Finland.

Ryssland och Thailand har också gått före Sverige i det preventiva arbetet.

Flertalet studier visar att ett exponeringsförbud påverkar ungdomars attityder och minskar viljan att börja experimentera med tobak. Våra svenska politiker har tyvärr ännu inte visat samma handlingskraft, vilket har resulterat i att ansvaret för att minska exponeringen av tobak har lagts på butiksägarna.

I Sverige finns det ett starkt stöd för ett exponeringsförbud.

När Demoskop på uppdrag av Cancerfonden frågade befolkningen om deras inställning till ett exponeringsförbud uppgav 62 procent att de stödjer en lagändring.

När frågan riktades till unga var stödet ännu starkare – hela 80 procent är för ett förbud. Bland de unga som röker uppgav två av tre att de stödjer förslaget. Svenska ungdomar visar med andra ord tydligt att de vill se en lagändring.

Även sju av tio av de remissinstanserna för Tobaksdirektivsutredningen som tagit ställning i frågan stödjer ett exponeringsförbud.

Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation uppmanar därför alla ledamöter i Sveriges riksdag att lyssna på forskningen, befolkningen, remissinstanserna och inte minst de unga själva och ta sitt ansvar genom att rösta ja till utredningens förslag om ett exponeringsförbud. Det handlar i grund och botten om en mycket enkel logik.

Minderåriga ska inte exponeras för tobaksprodukter och därför hör dessa produkter hemma i stängda skåp i butik. Vi har ett ansvar att skydda barn och unga.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.