Kvinna sitter och tigger vid husvägg
Foto: Hasse Holmberg/TT
Debattinlägg

”Programmet har lett till att oskyldiga drabbats”

Tiggeri ·

”Det är tydligt hur upprörd jag är och att jag tar avstånd från dessa kriminella element som utnyttjar utsatta människor, i det här fallet funktionhindrade och handikappade”, skriver Hans Caldaras.

Om debattören

Hans Caldaras
Nätverket utsatta EU-medborgare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Några dagar innan reportaget i SVT:s Uppdrag granskning om människohandel skulle visas blev jag ombedd av programledaren Janne Josefsson att medverka med kommentarer i slutet av programmet. Jag välkomnade hans önskan för att få möjlighet att offentligt fördöma dessa avskyvärda övergrepp. 

Vidare ville jag även uttrycka min oro att förmodligen skulle reportaget bädda för att förstärka myten om att alla vi ser vädja om en slant skulle vara offer för människohandel och organiserad brottslighet.

Så är det inte. De flesta som kommer från Rumänien och Bulgarien är här frivilligt i ett desperat försök att mildra den agressiva diskriminering och misär de och deras barn är drabbade av i hemlandet.

I programmet förekom det ett par sakfel, till exempel sas det att många av de som är här för att tigga är från nordöstra Bulgarien. Vilket inte stämmer. Av cirka 4500 utsatta EU-medborgare, som tillfälligt befinner sig i Sverige , kommer cirka 80% från Rumänien.

Vidare påstods det att polis, åklagare och politiker i Sverige inte alls fått upp ögonen för att denna typ av människohandel existerar. Det stämmer inte heller.

Föreningen HEM och vi i Nätverket för utsatta EU-medborgare har sedan en lång tid haft en dialog med polisen, myndigheter och förtroendevalda politiker om att detta existerar och att det bör snabbt sättas in krafter för att kartlägga förövarna så att de hamnar bakom lås och bom illa kvickt.

För cirka två veckor sedan hade vi det senaste mötet med polisen i Stockholms Län om detta, och alla är överens om att det är ett mycket allvarligt problem som bör prioriteras i kampen mot kriminalitet. 

Min medverkan i programmet har misstolkats eftersom det påstås att jag förnekar att människohandel existerar, att jag endast motvilligt vill erkänna att kriminella element skor sig på bland annat handikappade och funktionshindrade människor ifrån Bulgarien.

Det är en grov missuppfattning, vilket intervjun vittnar om.  

Det är tydligt hur upprörd jag är och att jag tar avstånd från dessa kriminella element som utnyttjar utsatta människor, i det här fallet funktionhindrade och handikappade.

Men jag poängterade att det är få som är offer för dessa avskyvärda förövare, att det det är allvarligt i sig självt, och ytterligare ett skäl till att arbeta för att utsatta EU-medborgare får skydd och sina mänskliga rättigheter.

Vidare uttryckte jag att  människohandeln är ingenting som jag på något vis förnekar utan att det självklart måste beivras, men att reportage som detta kan leda till ökad antiziganism i landet och att de utsatta människorna drabbas ännu värre.

Jag försökte ge en bild av hur korruptionen och kriminaliteten ökat i deras länder ända upp på hög politisk nivå sedan de blev medlemmar i EU, vilket har resulterat i djup fattigdom och elände för många. 

Därför kommer man hit för att för att dra i det sista strået för att överleva, och vissa kan då bli då offer för sådana här kräk... som utnyttjar dem för egen vinning.

Janne Josefsson frågade om man ska förbjuda tiggeriet.

Varpå jag svarade att det är en akut situation som råder nu och tar man ifrån dem deras enda chans att överleva, att ge sina barn mat för dagen så att de inte svälter därhemma. Kan vi ta det ansvaret, kan vi acceptera detta? Det kan vi inte!

Efter att programmet visats har mina farhågor besannats.

De senaste dagarna har flera fall av övergrepp på de utsatta EU-medborgarna ökat. Misshandel och kränkningar runt om i landet har rapporterats.

Oskyldiga drabbas av den avsky och ilska många känner för innehållet i programmet, och det var väl inte syftet?

I Nätverket ingår stora delar av civilsamhället, och vi välkomnar även Katolska kyrkan till samtal för att stärka insatserna för att skydda och hjälpa de behövande.

Fotnot:

Texten publicerades ursprungligen den 11 oktober med uppgifter om att två unga EU-medborgare hamnat på sjukhus efter en attack i Stockholm. Denna uppgift togs senare bort på uppmaning av artikelförfattaren, som hänvisade till att detta var andrahandsuppgifter.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.