Ebba Busch Thor KD
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debattinlägg

”Det enda som svajar är din lojalitet”

Kristdemokraterna ·

”Det är inte Kristdemokraternas sociala ansvarstagande som svajar, endast Penilla Gunthers trovärdighet och lojalitet till sitt eget parti”, skriver KDU.

Om debattörerna

Christian Carlsson
Ordförande, KDU Sverige
Sabina Jansson
Förbundsstyrelseledamot, KDU Sverige

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

På SVT Opinion (1/11) skriver riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) att kristdemokratiska kärnvärden som ”omsorg om människan” har fått stryka på foten i hennes eget parti. Det är ett verklighetsfrånvänt påstående.

Kristdemokraterna är ett borgerligt parti till höger som alltid har tagit socialt ansvar.

Vi har prioriterat omsorg om barn, äldre och socialt utsatta i samhället sedan partiet bildades, och det gör vi även nu med Ebba Busch Thor som partiledare.

I Kristdemokraternas budget finns förslag så som sänkta ingångslöner i form av introduktionsanställningar så att fler arbetslösa kan få chansen till arbete och egen försörjning.

Det föreslås ett jobbskatteavdrag för barnfamiljer för att öka människors ekonomiska utrymme, för att minska risken för bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till splittrade familjer samt psykisk ohälsa.

Dessutom vill vi införa en barnomsorgspeng för att skapa förutsättningar för mer tid med familjen och vi vill även förbättra ekonomiskt utsatta äldres situation genom sänkt skatt för landets fattigaste pensionärer.

En av de verkligt stora sociala utmaningarna utöver detta är den utbredda psykiska ohälsan bland unga. Alltfler fler ungdomar upplever psykiska besvär som oro, depression och ångest.

Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige och är i dagsläget den största orsaken till sjukskrivningar.

När rotlösheten och känslan av meningslöshet sprider sig är vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) särskilt stolta över att Kristdemokraterna inser vikten av att satsa på att kapa köerna till ungdomspsykiatrin och att förstärka elevhälsovården.

Hur en kristdemokratisk riksdagsledamot har kunnat missa dessa förslag och många fler därtill som innebär att ta socialt ansvar är för oss obegripligt. Vi borde faktiskt kunna förvänta oss bättre.

Nästa gång rekommenderar vi att Penilla Gunther istället skriver en konstruktiv debattartikel som presenterar Kristdemokraternas konkreta förslag för att motverka exempelvis ungas psykiska ohälsa, hederskultur eller hur vi vill förstärka brottssofferstödet.

Det är inte Kristdemokraternas sociala ansvarstagande som svajar, endast Penilla Gunthers trovärdighet och lojalitet till sitt eget parti.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.