romson borg
Foto: Riksdagen / SVT
Debattinlägg

”Vi är inga kappvändare, Anders Borg”

Opinion ·

”När finansministerkostymen nu är avlagd går det tydligen att göra upp med historien och sin egen politik på dagens moderaters vis. Då var det viktigt att ta avstånd från främlingsfientlighet, nu är det viktigare att ge nidbilder av Miljöpartiet”, skriver Åsa Romson.

Om debattören

Åsa Romson
Språkrör Miljöpartiet 2011-2016

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Moderaternas tidigare finansminister Anders Borg säger nu att han ångrar att Alliansregeringen efter valet 2010 gjorde upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken i ett antal punkter.

Den uppgörelsen gjordes för att Alliansregeringen ville visa avstånd ifrån de främlingsfientliga krafter som med Sverigedemokraterna tagit plats i riksdagen och skapa parlamentarisk stabilitet runt migrationsfrågorna.

Med detta säkrade man också att de av Alliansen införda reglerna kring arbetsinvandring inte skulle skjutas ner av riksdagen.

För Miljöpartiet var det viktigt att Alliansregeringen inte skulle tvingas att söka stöd hos Sverigedemokraterna i frågor om migrationspolitiken i EU och att framför allt barn som levde i Sverige utan papper skulle få mer trygghet med rätt till skola och grundläggande sjukvård.

Moderaterna och Miljöpartiet hade redan samarbetat kring arbetskraftinvandring och Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson hade utsetts av Alliansregeringen att arbeta fram förslag kring cirkulär migration.

Som finansminister vet jag att Anders Borg såg hur viktigt det är för Sverige att människor från andra länder kan etablera sig här och delta som företagare och arbetstagare på arbetsmarknaden.

Jag vet också att han som finansminister i minoritetsregering uppskattade parlamentarisk stabilitet.

När finansministerkostymen nu är avlagd går det tydligen att bortse från detta och göra upp med historien och sin egen politik på dagens moderaters vis.

Då var det viktigt att ta avstånd från främlingsfientlighet, nu är det viktigare att ge nidbilder av Miljöpartiet.

Det finns självklart saker kring en bättre etablering för nyanlända som vi som tog ansvar förra mandatperioden har anledning att vara efterkloka kring, särskilt sett i ljuset av den flyktingvåg som kommit denna period.

Främst gäller det hur dåligt rustade flera statliga myndigheter var för att klara en snabb ökning av antalet flyktingar i behov av skydd.

Ansvaret mellan kommunerna har också blivit enormt ojämnt eftersom åtgärder först denna mandatperiod gjorts för att alla kommuner ska ta ansvar.

Det är reformer som vi alla borde lyft fram tidigare och partierna samarbetat kring.

Från miljöpartiets sida såg vi efter valet 2010 behoven att samarbeta politiskt och vi gick in och tog ansvar för att motverka främlingsfientlighet – det är inget vi ångrar.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.