flyktingar
Foto: Marcus Ericsson/TT/Privat
Debattinlägg

”Läs på om flyktingpolitiken innan ni gör fler upprop”

Opinion ·

”Hur är det tänkt att en återgång till den gamla flyktingpolitiken ska finansieras? Vi har haft skenande kostnader. Det gick inte att ha det på det viset”, skriver Stefan Olsson (M).

Om debattören

Stefan Olsson
Landstingsråd i Uppsala län (M)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sveriges kristna ledare ber mig skriva på ett upprop för en human flyktingpolitik. De gillar inte de nya regler som Sverige antog under året.

De vill gå tillbaka till den gamla politiken med generösare regler för uppehållstillstånd och anhöriginvandring.

Jag är troende kristen och när min kyrkas ärkebiskop, Antje Jackelén, ber mig om hjälp lyssnar jag. När hon också har stöd av nästa alla andra kyrkoledare blir jag än mer angelägen.

Men jag är också politiker, förtroendevald i landstinget i Uppsala län. Som sådan har jag lärt mig att det sällan är en bra idé att skriva under på ett upprop utan att först granska vad det vill säga.

Här föreslår Sverige främsta kyrkoledare en återgång till den gamla flyktingpolitiken.

Hur har de tänkt? Har de bedömt kostnaderna? Har de granskat om deras förslag behandlar alla människor lika? Kommer det att hjälpa de mest utsatta? Och finns det stöd för förslaget hos allmänheten?

En klok politik kan inte bara bygga på goda intentioner utan måste ha ett brett folkligt stöd för att kunna genomföras.

Innan jag skriver under på kyrkoledarnas upprop har jag därför några kontrollfrågor.

Hur är det tänkt att en återgång till den gamla flyktingpolitiken ska finansieras?

Vi har haft skenande kostnader. Det gick inte att ha det på det viset.

Om då kyrkoledarna vill backa tillbaka politiken, vilka andra ändamål är det de tycker ska stå tillbaka? Till största delen är flyktingpolitiken finansierad genom en minskad biståndsbudget.

Är det så kyrkoledarna tänker sig att det ska göras? Minskat bistånd?

Min andra fråga är hur kyrkoledarna tänker sig att säkerställa att flyktingpolitiken behandlar alla lika, och säkerställer att just de svagaste får en chans att komma till Sverige.

Den gamla flyktingpolitiken byggde uteslutande på att människor skulle komma till Sverige på egen hand. Av dem som kom var cirka 70 procent män och som kunnat betala stora summor till flyktingsmugglare.

De som inte kom till Sverige var kvinnor och fattiga. Hur kan kyrkoledarna mena att detta var en rättvis ordning?

Slutligen undrar jag hur kyrkoledarna ser på problemet med att den gamla flyktingpolitiken saknade bred folklig förankring.

Ingen kan vara blind för att det har vuxit fram ett kraftigt motstånd mot den tidigare invandringspolitiken.

Det tillhör det demokratiska livet till att man måste ta hänsyn till folkopinionen även om man själv är övertygad om man vet vad som är bäst. I annat fall växer det fram en motståndsrörelse med en helt annan politik.

Den kan växa sig stark och vinna i politiskt inflytande. Om detta sker sitter vi till slut med en långt mer restriktiv invandringspolitik än vad någon egentligen hade tänkt sig från början.

En återgång till den gamla flyktingpolitiken skulle på två röda sekunder göra Sverigedemokraterna till Sveriges näst största, eller kanske till och med största parti. Aldrig mer skulle Sverige efter det vara ett land med en generös flyktingpolitik.

Är kyrkoledarna villiga att riskera detta?

Min personliga slutsats blir därför att jag avstår från att ställa mig bakom uppropet.

I politik räcker det aldrig med att bara ha en god vilja. Som förtroendevald får man ofta höra att man inte gör tillräckligt, att man är oengagerad, att man inte förstår hur viktig en fråga är att driva.

Men jag har insett att det är min lott i livet att stå för denna tråkiga linje. Gud har gett oss alla olika uppgifter och min är att varna för ogenomtänkta förslag.

Istället för att skriva under kyrkoledarnas upprop kommer jag därför att be för dem i hopp om att Gud ska inspirera dem till att lära sig mer om flyktingpolitikens svåra dilemman tills det är dags för nästa upprop. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.