Luleåälven
Foto: Carl-Johan Utsi / TT
Debattinlägg

”Vattenfall – prioritera hållbar vattenkraft!”

Opinion ·

”Vattenfall – ta chansen nu, ta äntligen ert samhälleliga ansvar och tvätta ert dåliga rykte en smula”, skriver Arne Forsman (V), Kurt Lundström, Siri Lundström, Nils- Olov Lindfors (C) och Per-Olof Lindroth (L).

Om debattörerna

Siri Lundström
Norrälvar.se
Kurt Lundström
Lule älvdals serviceorgan
Arne Forsman
(V)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vattenfall påstår SVT Opinion att det är för dyrt med miljöanpassad storskalig vattenkraft. Det blir inte sant för att det upprepas. 

Det är däremot moraliskt oförsvarligt att offra hela älvar och regioner.

Verksamhetsutövarna i de fyra älvar (Lule-, Ångerman-, Indalsälven och Ljusnan) som bidrar mest till landets elförsörjning, försöker slippa undan miljöansvar.

Jokkmokks kommun bidrar i särklass mest i landet med el och skatt till staten, har offrat sin natur och tjänstgjort sedan kraftverken började byggas för drygt 100 år sedan.

Sedan utbyggnaden startade 1910 har kommunen levererat el till staten värt hisnande 165 miljarder kronor enligt dagens penningvärde. Det motsvarar ca två NUON-förlustaffärer.

Ingen vinst har stannat i regionen. Endast totalförstörd natur längs 45 mil (!) älv som kostnadseffektivt går att åtgärda.

Vattenfall hävdar att det går att beräkna biologiska effekter med hjälp av simuleringsmodeller, och att de av oss föreslagna miljöåtgärderna inte är meningsfulla ekonomiskt.

Vattenfall missar att det inte bara handlar om biologi, utan också om människors möjlighet att leva och trivas i en slaktad region, att kunna ha en utkomst, möjlighet till turism, bygdeutveckling, fiske etcetera. 

Om Vattenfall menar allvar – bekosta då det blygsamma, neutrala pilotprojekt som bygden har begärt under hela den så kallade. ”demokratiska processen” som pågått i tre år. 

Ni plockar årligen ut 570 miljoner kronor från Letsi kraftverk. Hur länge tycker ni på Vattenfall att det är moraliskt möjligt att inte ge något alls tillbaka till regionen ni hämtar naturresursen ifrån?

Ni gömmer er bakom Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndighetens förslag, när underlaget till rapporten i själva verket är Vattenfalls egna önskemål om att undanta storskaliga kraftverk från miljöhänsyn. 

Verksamhetsutövarna har lagt enorm kraft på att kringgå EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivet manar till miljöhänsyn. Inte att strunta i att anpassa de kraftverk som ger mest till statskassan. Det går att göra både och.

Vidare påstår Vattenfall att Letsi kraftverk i Lilla Luleälv specifikt är ett av landets viktigaste. Kan vi få se siffror på hur viktig Letsi är?

Visa på vilket sätt återförande av 10 kubikmeter vatten per sekund till den torrlagda älvfåran påverkar landets elsystem, jämfört med som mest 370 kbm som passerar kraftverkets turbiner och forslas i underjordiska tunnlar till Stora Luleälv? 

Det kostar inga 50 miljoner kronor per år att återskapa liv i älven och möjligheter för befolkningen att leva i regionen igen. 

Vattenfall – ni luras. Enligt kvalificerade beräkningar skulle miljöhänsyn bli ett samhällsekonomiskt nollsummespel. 

Tills sist pratar Vattenfall om dammsäkerhet. Nu är det så att alla verksamhetsutövare är skyldiga att följa miljöbalken. 

Dammunderhåll är ett krav, likaså hänsynsreglerna i 2 kapitlet Miljöbalken. Vattenfall har inte rådighet över hela torrfåran, och kan inte ”bestämma” vad den ska användas till. 

Vi är överens om att prioriteringar behöver göras. Men inte ensidigt verksamhetsutövarens prioriteringar. Lokalbefolkningens prioritering är gjord i och med kravet på blygsamma 10 kbm vatten tillbaka till en sedan 50 år torrlagd älvfåra.

Att som Vattenfall försöka undanta hela älvar på grund av elsystemeffekter som ännu inte utretts är oacceptabelt i en demokrati.

Vattenfall gav löften inför utbyggnaden om ”hänsyn till bygd, näringar, naturvärden och befolkning” och ”stadigvarande ekonomiskt uppsving”. Båtplatser och fiske finns kvar i juridiskt bindande avtal med markägarna.

Därefter tömde Vattenfall Lilla Luleälv och skapade Europas längsta torrlagda älvfåra, nästan 2 mil lång. Det är skamlöst.

Vattenfall – ta chansen nu, ta äntligen ert samhälleliga ansvar och tvätta ert dåliga rykte en smula. 

Politiker – ta makten över statliga Vattenfall. Ta makten över Sveriges vattenkraft och besluta så den blir hållbar på riktigt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.