Stockholms stad anser det är önskvärt att OS 2026 samarrangeras med Södertälje, Falun och Åre; Hammarbybacken i Stockholm kan bli OS-arena 2026. Foto: Henrik Montgomery/TT

”OS i Stockholm – nej tack!”

OPINION · ”När vi som skattebetalare förväntas stå för investeringarna och IOK för intäkterna, så är det dags att klart och tydligt säga Nej, tack!”, skriver Martin Ängeby (L).

Martin Ängeby (L)
Generalsekreterare Svenskt Internationellt Liberalt Center

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus vill arrangera vinter-OS i Stockholm 2026 och har därför tillfört offentliga medel för att utreda och förhandla i frågan.

Vi stockholmare, och alla som intresserar sig för fair play och mänskliga rättigheter, borde kräva att projektet läggs ner.

Det är sällan snö i Stockholm nuförtiden. Den hårt ansträngda byggsektorn bör fokusera på att bygga bostäder och infrastruktur, inte slalombackar. 

Det enda vi vet om ekonomiska kalkyler är att de spricker och att de kommuner och städer som organiserar OS står med stora risker för en skattesmäll. Men de praktiska problemen är inte viktigast. Vi bör säga nej till OS av principiella skäl.

Den olympiska rörelsens varumärke handlar om fred och förbrödring, men i verkligheten verkar rörelsen efter helt andra principer. Det finns många exempel på det:

  • Vi har inte glömt Adolf Hitlers OS i München 1936, som gav glans åt Nazisterna.
  • Vi har inte glömt att den internationella olympiska kommitteen i decennier anfördes av en av Francos fascister, Antonio Samaranch.
  • Vi har inte glömt OS-invigningen i Beijing 2008 där kommunisternas seger i Kina var det centrala motivet i den spektakulära invigningen.
  • Vi vet att den internationella olympiska kommitteen, IOK, inte är en öppen och demokratisk förening, som den svenska idrottsrörelsen.

IOK är ett slutet sällskap som självt utser sina 115 ledamöter. Korruption inom IOK är mångomtalad och inbyggd i strukturen.

Det finns inte ett beslut om OS under de senaste 20 åren som inte omgärdas av korruptionsrykten och skandaler.

Just nu driver franska åklagarväsendet undersökning om sex IOK-ledamöter som ska ha låtit sig mutas för att ge OS till Tokyo 2020.

OS har blivit orimligt stort och spektakulärt och kraven från IOK på arrangörerna är mycket högt ställda.

Att det mest är diktaturer som tar hem nomineringarna beror på att bekymrade skattebetalare i sådana länder inte har någon yttranderätt.

För senaste vinter-OS, i Sotchi, stiftade det ryska parlamentet en särskild lag om tvångsinlösen av egendom.  Naturreservat skövlades och protesterande miljöaktivister fängslades.

Migrantarbetare exploaterades under slavlika förhållanden. Punktjejerna i Pussy Riot fick stryk med batong på öppen gata. Som pampig avslutning av spelen invaderade Ryssland grannlandet Ukraina.  Om detta tycker IOK inget.

Idrott är inte politik; idrott är idrott. Men när det finns förslag att svenska kommuner och skattebetalare ska ge sig i lag med ett cosa nostra-liknande slutet nätverk för att arrangera en sportfest så bör varningsklockorna ringa.

När vi som skattebetalare dessutom förväntas stå för investeringarna och IOK för intäkterna, så är det dags att klart och tydligt säga ”Nej, tack!”

Fakta

Visa

Svenskt Internationellt Liberalt Center, gav tidigare i år ut rapporten ”Emiren, Putin och VM-festen” om fotbollsrörelsens och svenska statens ansvar för mänskliga rättigheter.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.