Foto: Jessica Gow, Claudio Bresciani / TT

”Jag vill få Sverige på rätt köl igen”

OPINION · ”Den bild som framträder när man lägger samman nyhetsrapportering om stenkastning mot blåljuspersonal, gängkriminalitet, dödsskjutningar, terrordåd och terrorhot, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och antisocialt beteende är illavarslande”, skriver Ann Heberlein (M).

Ann Heberlein (M)
Fd lektor i etik vid Lunds universitet

Under arbetet med min bok ”Den banala godheten – mångkultur, integration och svenska värderingar” steg min oro för det tillstånd Sverige befinner sig i.

Den bild som framträder när man lägger samman nyhetsrapportering om stenkastning mot blåljuspersonal, gängkriminalitet, dödsskjutningar, terrordåd och terrorhot, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och antisocialt beteende är illavarslande.

Med hjälp av statistik från BRÅ, NTU, SCB, diverse rapporter från Riksdagens utredningstjänst och kvartalsrapporter från Sveriges kommuner och landsting tvingas jag konstatera att vårt land befinner sig i en ytterst besvärlig situation.

Medborgarnas missnöje växer och misstron ökar samtidigt som flera tunga samhällsinstanser och alldeles för många av landets kommuner uppger att de inte klarar av att uppfylla sina uppgifter.

För många år sedan nosade jag på FI: när de etablerades trodde jag att de skulle kunna bidra till att kvinnors liv, trygghet, rättigheter och möjligheter togs på större allvar av andra partier.

Så blev det inte.

Mycket snart visade sig FI vara en del av problemet snarare än lösningen: den relativistiska hållningen, identitetspolitiken och mångfaldsideologin har inte löst några problem utan snarare skapat fler.

Framväxten av parallella samhällen, det ökade antalet utanförskapsområden, en växande misstro i relation till svenska myndigheter och allt större klyftor är resultatet.

Jag vill vara med i arbetet för att få Sverige på rätt köl igen och har därför blivit medlem i moderaterna.

Moderaterna tror på varje människas egen förmåga till ansvarstagande. Hennes rättigheter, liksom skyldigheter betonas. Moderaterna har förstått att detta är en fråga av avgörande betydelse: att varje frisk, vuxen individ tar ansvar för sitt eget liv och sin egen försörjning.

En stabil ekonomi är förutsättningen för ett fungerande samhälle som är så bra som möjligt för så många som möjligt. 

Moderaterna pekar ut integration som ett prioriterat område. Vi avgör idag vilket samhälle våra barn blir vuxna i – och vi själv åldras i.

En bristfällig integration leder till omfattande ekonomiska problem för ett land, och påverkar därför alla samhällsfunktioner. Alla måste arbeta – men alla måste också omfatta några få, men grundläggande värderingar.

Integration handlar inte bara om arbete, utan också, i mycket hög grad, om värderingar. Moderaterna har, på flera sätt och i flera sammanhang, lyft fram svenska värderingar angående jämställdhet, frihet och respekt som centrala i arbetet för en god integration. 

Jag delar moderaternas analys angående värderingarnas betydelse för en lyckad integration. Som teologie doktor och lektor i etik tillhör just värderingar och normer mitt specialområde, och jag vill därför ställa mig till förfogande för moderaterna.

Politik måste grundas i värderingar, vara framåtblickande, pragmatisk och handlingskraftig. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle byggt på ansvarstagande, rättvisa och solidaritet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.