Foto: Rafael Marchante
Debattinlägg

”Sätt in alla resurser från början”

Opinion ·

”Bilderna från Portugal känns igen. Människor som flyr ifrån elden och som intervjuas av media där de berättar att de fått lämna allt i hast.
Brandmän som utmattade ligger på den sotiga marken och vilar. Helikoptrar som vattenbombar den brinnande skogen. Alla i Västmanland som var med under skogsbranden 2014 känner igen sig i rapporteringen”, skriver Jan Å Johansson.

Om debattören

Jan Å Johansson
Journalist och medförfattare till boken ”Västmanland i lågor”

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Bilderna från Portugal väcker minnen till liv. Röken, den orangefärgade himlen, folk som flyr med det lilla man fått med sig.

Torsdagen den 31 juli 2014 startade en skogsbrand i Västmanland som några dagar senare skulle utveckla sig till en katastrof.

En så kallad markberedare arbetar trots värmen och torkan. Då de roterande maskindelarna slår i stenar uppstår gnistor som lätt antänder den torra marken.

Det hade rått eldningsförbud i flera dygn och brandrisken hade klassats som 5E, den allra högsta riskklassen.

Att det var markberedaren den tändande gnistan kom ifrån råder det inga tvivel om men exakt hur det gick till är föremål för en rättslig prövning.

Nu ser vi samma sak i bergsområdet Pedrogão Grande i centrala Portugal. Och alla i Västmanland som var med under skogsbranden 2014 känner igen sig i rapporteringen.

Det har snart gått tre år sedan branden men i byarna och samhällena är det fortfarande det stora diskussionsämnet. Och nu väcks återigen minnena till liv.

Men katastrofen i Portugal är så oändligt mycket större med tanke på alla människoliv som gått till spillo – hittills har 64 människor fått sätta livet till.

I Västmanland omkom mirakulöst nog ”bara” en person. Enligt uppgift dog de flesta i sina bilar på flykt undan elden.

Nu verkar denna brand ha ett explosionsartat förlopp vilket branden i Västmanland inte hade till en början. Det var först på måndagen den 4 augusti som det eskalerade då branden tog sig fram med stor hastighet.

Och som sagt: bilderna från Portugal känns igen. Människor som flyr ifrån elden och som intervjuas av media där de berättar att de fått lämna allt i hast. Brandmän som utmattade ligger på den sotiga marken och vilar. Helikoptrar som vattenbombar den brinnande skogen.

En skillnad märker man dock och det är att spanska vattenbombplan snabbt var på plats för att hjälpa till.

Vid branden i Västmanland tog det lång tid innan franska och italienska vattenbombare kom till undsättning.

Att endast en människa omkom i Sverige kan tillskrivas det faktum att man, då branden eskalerade, började tömma hus och byar på människor. Vägar spärrades av och så småningom var det omöjligt att ta sig in i brandområdet.

Hur det är i Portugal är oklart men på bilderna ser det ut som om befolkningen kan köra med bilarna utan att bli stoppade.

I Västmanland evakuerades 1 000 personer och cirka 1 700 boskapsdjur transporterades bort till säker ort. I tätorten Norberg förberedde man dessutom en evakuering av de 4 500 invånarna.

Annars verkar mönstret vara detsamma i Portugal som under skogsbranden i Västmanland.

I krisen ställer människor upp med mat och logi. Men en skillnad verkar dock finnas. I Västmanland ställde lantbrukare upp med sina gödseltanker dragna av traktorer men nu fyllda med vatten. De körde dag ut och dag in och bevattnade efter skogsvägar som bara de känner till.

I Portugal tycks man förlita sig på de 600 brandmän som kämpar mot elden.

Och man känner igen naiviteten i det hela också. Ingen i Västmanland trodde att elden skulle få en sådan omfattning.

Redan första dagen då branden uppstod borde man kallat in helikoptrar tidigare än vad som gjordes.

För under de här dagarna stämde alla faktorer in som gör att en skogsbrand som denna kunde utvecklas. Torrt, värmebölja och hårda vindar.

Från Portugal skriver en svensk kvinna på Facebook att hon packar för att vara beredd att fly om elden kommer närmare. ”Men vi har en flod emellan oss och elden”, lägger hon till.

Med erfarenhet från Västmanland vet alla att en sjö eller ett vattendrag inte är någon garanti. Där hoppade elden flera hundra meter över sjön Snyten och antände skogen på andra sidan.

När man väl fått bukt med elden kunde man konstatera att cirka 70 byggnader brunnit ned till grunden, varav ett permanentboende. 200 skogsägare blev mer eller mindre av med sin skog och därmed sitt livsverk.

Förtvivlade människor som fått lämna husdjur efter sig. Att så många omkommit i Portugal gör dock att branden har en helt annan dignitet än den i Västmanland.

Räddningsledaren i Västmanland, Lars-Göran Uddholm, med erfarenhet från bland annat Tsunamin i Thailand, sade efteråt att den viktigaste lärdomen från branden i Västmanland är att man under rådande omständigheter borde dragit igång ordentligt från början.

Man skall inte vara rädd för att i efterhand eventuellt stå med stora kostnader för då blir det ofta lite trevande och försiktigt.

Från början hade man bristande resurser i Västmanland och så saknade man beredskap för olika scenarior och att det inte fanns någon tydlig samordning mellan kommunerna.

Först i september månad förklarade man branden för helt släckt.

Skogsbränderna ska ha haft sitt ursprung i kommunen Pedrógão Grande, i ett bergigt område mitt i Portugal. Foto: SVT

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.