Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) under sitt sommartal i Sölvesborg, 26-08-2017, samt Tobias Andersson och Felix Bylund från SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna. Foto: Johan Nilsson / TT

”SD måste presentera en tydligare återvandringspolitik”

OPINION · ”Att blint acceptera ett utbrett asylfusk vore att ytterligare underminera svensk lag och rättvisa samtidigt som man lägger grunden för ett fortsatt asylhaveri”, skriver Tobias Andersson och Felix Byström, från SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Tobias Andersson (SD)
Nationell talesperson Ungsvenskarna
Felix Byström (SD)
Vice nationell talesperson Ungsvenskarna

Det är svårt att klaga på Sverigedemokraternas opinionssiffror. Med ett år kvar till val är chanserna goda för att vi blir Sveriges största eller näst största parti.

Sett till de gångna åren är det tydligt att inflytandet även varit stort hittills.

Så sent om i förra veckan föreslog Moderaterna ett förbud mot tiggeri, höjda polislöner och att fler brott ska leda till utvisning. Förslag som alla återfinns i Sverigedemokraterna kriminalpolitiska program.

Men medan vår politik sakta men säkert anammas av andra partier får det inte resultera i att vi tar av oss ledartröjan.

Nu, mer än aldrig, är det viktigt att SD fortsätter ligga i framkant i arbetet för förändring och inte bara är nöjda med det vi har åstadkommit. Sverige står fortfarande på ostadiga ben och mycket behöver göras.

Sverige har under de senaste åren gett tak över huvudet till hundratusentals människor som uppgivit att de flytt från krig.

De problem (läs systemkollapser) som detta resulterat i har inte gått någon om miste. Under det kommande riksdagsåret önskar vi därför se att vårt moderparti presenterar en tydligare och mer välarbetad återvandringspolitik.

Med facit i hand vet vi att många av de som anlänt ljugit om allt från ålder till hemland. Varför det för oss är en självklarhet att den som fått uppehållstillstånd till följd av att den ljugit omedelbart förlorar rätten att vistas i Sverige, men även att avvisningarna sker snabbt och resolut.

Då fusket varit så utbrett, inte minst bland ensamkommande män, bör det frigöras resurser för en djupare granskning av de fem senaste årens beviljade asylärenden.

Att blint acceptera ett utbrett asylfusk vore att ytterligare underminera svensk lag och rättvisa samtidigt som man lägger grunden för ett fortsatt asylhaveri.

Gällande de som de facto hade asylskäl så bör de, när situationen i hemlandet förbättrats, resa tillbaka för att bistå i uppbyggnationen av sitt land alternativt ansöka om arbetstillstånd eller medborgarskap om de vill fortsätta vistas i Sverige.

Detta är en viktig princip – att de som vill leva och bo i Sverige får ansöka om att göra det och att ingen grupp får gå före någon annan.

Vi vill vidare se fler konkreta förslag från Sverigedemokraterna kring hur permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till behovsbaserade och hur medborgarskapet ska stärkas.

Då vi vet att asylinvandring historiskt sett leder till massiv anhöriginvandring bör konkreta åtgärder presenteras kring hur det kan stävjas.

Anhöriginvandring så som vi tidigare sett den skulle uteslutande leda till en fortsatt nedmontering av den svenska välfärden, en ökad otrygghet som kommer kräva ännu större polisresurser samt en grogrund för terrorism och parallellsamhällen.

Ungsvenskarna vill därför se att grundprincipen för familjeåterförening blir anhörigutvandring framför anhöriginvandring. Helt enkelt att vi på olika sätt bistår de som sökt sig hit att återförenas med sina familjer i sitt hemland alternativ närområde.

Anledningen till att det är akut för Sverigedemokraterna att få ut dessa förslag, när de andra partierna kommer rösta nej, är för att vi utgår från att det kommer att ta tre till fyra år för Moderaterna att anamma dem och ytterligare ett par år extra för Socialdemokraterna att anamma dem.

Förslag vi lägger på området nu kommer alltså förhoppningsvis genomföras inom sex år. Om inte vi kommer till makten innan det vill säga.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Ungdomsförbundens förväntningar

Mer i ämnet