Foto: SVT/TT
Debattinlägg

”SVT:s partiledardebatter göder politikerföraktet”

”Frågan är om jag är ensam om att känna olust inför SVTs partiledardebatter? En debatt som kan liknas vid att åtta intelligenta, vuxna personer tvingas ner i en sandlåda och där programformatet är utformat så att deltagarna tvingas att kasta sand på varandra”, skriver Can Savran (C).

Om debattören

Can Savran
Riksdagskandidat för Centerpartiet samt ledamot i partistyrelsen

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Att SVT anordnar svenska mästerskapen i retorik är kanske ett provocerande påstående.

Frågan är om jag är ensam om att känna olust inför SVTs partiledardebatter? Inte så mycket på grund av partiledarnas insatser som på grund av det närmast ovärdiga programformatet.

En debatt som kan liknas vid att åtta intelligenta, vuxna personer tvingas ner i en sandlåda och där programformatet är utformat så att deltagarna tvingas att kasta sand på varandra.

Hjälper SVT:s partiledardebatter väljarna att avgöra vilket parti de ska lägga sin röst på i höstens val?

Eller medverkar SVT tvärtom till att öka klyftan mellan våra politiska ledare och vanligt folk? Vad är det för signaler och budskap som förmedlas till väljarna?

Jag måste erkänna att jag är bekymrad över det som SVT:s partiledardebatter förmedlar.

För mig som både insatt och intresserad är det inte alltid lätt att urskilja de olika politiska alternativen. Fokus tycks istället ligga på vilken partiledare som mest slagfärdigt kan avfärda sin motståndare.

När jag var barn och började nöta min argumentationsteknik mot jämnåriga kompisars hände det rätt ofta att argumenten tog slut. Innan vi började slåss inträdde ett skede där vi anklagade varandra. Den vanliga frasen vi i det läget slängde ur oss var:

”Men du då!? Är du så mycket bättre själv!?”

Känner vi igen den retoriken från SVT:s partiledardebatter?

Jag menar att den dyrbara demokratiska förmånen att välja våra politiska ledare kräver en hel del av media, i synnerhet av public service som har följande uppdrag:

”SVT:s program ska präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.”

Väljarna ska alltså med SVT:s hjälp på ett metodiskt och strukturerat sätt kunna informera sig om de olika politiska alternativen.

Väljarna är också värda att informeras om konsekvenserna av olika politiska förslag.

SVT:s partiledardebatter liknar just nu ett svenskt mästerskap i retorik där programformatet gynnar ”men du då!?”-argumentation.

Ett format där partiledarna sällan tillåts avsluta sina tankegångar utan i regel avbryts av programledarna eller av andra, dåligt modererade partiledare med motsatt åsikt.

Ett format som tyvärr gynnar populistiska politiker och förenklade slutsatser.

I tider av tilltagande populism och ett allt hårdare diskussionsklimat har public service ett viktigt demokratiskt uppdrag, i synnerhet under ett valår.

Svensk demokrati och väljarna är värda bättre än SVT:s partiledardebatter.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.