Foto: Fredrik Sandberg/TT
Debattinlägg

”Det privata är politiskt”

Publicerad

BARNÄKTENSKAP · ””Det privata är politiskt”, en gammal feministisk devis, så därför får Fi:s nyblivna representant i Bryssel ställa in sig på fler frågor kring familj och privatliv” skriver kvinnorättsaktivisten Maria Hagberg.

Om debattören

Maria Hagberg
Kvinnorättsaktivist, författare och debattör

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Soraya Post (Fi) har till slut nu svarat i Aftonbladet på en del av frågorna som ställdes till henne gällande barnäktenskap. EU-parlamentarikern Post har nu ändrat sig från att hennes äldsta dotter ”...gifte sig ung, som sextonåring. Det var inget officiellt äktenskap – men det hölls en bröllopsfest och alliansen erkändes i släkten” i Dagens Nyheter till ”...jag citerades angående min dotters förlovning som sextonåring” i Aftonbladet.

Det EU-parlamentarikern inte berättar är att innebörden av begreppet ”förlovning” varierar, beroende på vilken kulturell kontext som människor lever och verkar i.

Vi som ofta möter utsatta flickor av romsk eller resandebakgrund vet att en ”förlovning” inom en konservativ och patriarkal struktur, är något helt annat än vad majoritetssamhället väger in i begreppet ”förlovning”.

Låt mig också klargöra att det traditionella bröllopet inom grupper av romer och resande ofta bibehålls genom den exkludering som majoritetssamhället har medverkat och medverkar till.

För att komma till rätta med årtionden av diskriminering krävs att Sverige förändrar lagstiftningen och inte blundar åt konsekvenserna av minoriteters utanförskap. Alla ska omfattas av lagstiftningen och parallella rättssystem ska inte accepteras.

Det är nämligen de utsatta kvinnorna som betalar priset.

EU-parlamentarikern Soraya Posts debattartikel i Aftonbladet präglas tyvärr av en ovilja att inse att även flickor inom utsatta minoriteter måste skyddas från alla former av patriarkala påtryckningar.

Det är förhoppningsvis enbart i Fi som en inflytelserik svensk politiker ser så lätt på ”förlovningar” av sina 16-åriga döttrar. Eller finns det fler EU-parlamentariker som tycker likadant?

Min förra debattartikel på SVT Opinion handlar alltså inte om olika grupper av romer och resande, och det förtryck de utsätts för av majoritetssamhället, utan det är en artikel som handlar om vad bland annat exkludering innebär i form av parallella rättssystem inklusive regler för äktenskap.

Det tror jag inte låter sig göras genom att enbart hävda majoritetssamhällets övergrepp då det handlar om kvinnors, barns  och HBTQ-personers rättigheter. Inkludering måste vara ömsesidig och även ledande företrädare från utsatta minoriteter måste granskas.

Huvudkritiken i min artikel riktas mot Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius som inte ställer relevanta politiska följdfrågor kring uppgifter om barnäktenskap, i en artikel med rubriken ”Allt handlar om mänskliga rättigheter”.

Det kom ingen följdfråga från DN-journalisten varför dottern måste gifta sig. Journalisten kunde frågat den inflytelserika politikern om vilken frihet den 16-åriga flickan har och inte har?

Tycker EU-parlamentarikern att den 16-åriga dottern själv kan bestämma om äktenskap? Måste dottern gifta sig för att flytta hemifrån? Får dottern enligt EU-parlamentarikern inte ha sex utan äktenskap? För mig som feminist väcker DN-artikeln många frågor.

Feministiskt initiativs Soraya Post är att gratulera till att hon röstats in i EU-parlamentet, men för de inom grupper av romer och resande som kämpar för lika rättigheter för barn, kvinnor och HBTQ-personer krävs besked.

Jag tänker inte låta mig tystas av att vissa skribenter slänger fram rasistkortet eller lägger ut dimridåer för att undvika svara på svåra frågor.

Moraliseringen kring att Fi:s Soraya Post medverkade till sin dotters löften om äktenskap vid 16 års ålder får andra stå för.

Fi som parti präglas av kulturrelativism, vilket innebär att man ursäktar och bagatelliserar övergrepp som sker i religionens eller traditionens namn. När Soraya Post i flera dagar undvek att svara själv tog sig andra på sig rollen som tolkningsförträdare, som RUNG:s Linda Lundqvist på SVT Opinion och ”antirasisten” Sara Abdollahi på sajten Nyheter24.

Dessa skribenter valde medvetet att stoppa huvudet i sanden och blunda åt det faktum att även bland utsatta minoriteter drabbas kvinnor av patriarkatet. Det kan säkert den nyblivna EU-parlamentarikern Soraya Post själv intyga.

Nyligen togs i riksdagen beslut om förstärkningar i äktenskapsbalken, läs mer här och här. Dock blev det ingen förändring avseende undantagen vid äktenskap för personer under 18 år (Vänsterpartiet var för övrigt det enda parti som inte ville ha några undantag).

Självklart är äktenskap utanför det juridiska systemet ett av resultaten av exkluderingen, men tänker EU-parlamentarikern Soraya Post arbeta politiskt för förändring?

Mina exempel från yrkeslivet är bara några av många, jag vet också att jag inte är ensam om mina erfarenheter. Då jag släppte min bok ”Vid 20 börjar den ruttna” blev jag intervjuad av Malou von Sivers i TV4. Redan då påpekade jag att barn- och tvångsäktenskap inte var ett nytt problem för utsatta flickor och kvinnor i patriarkala miljöer.

Några dagar senare blev jag uppringd av en romsk person som tackade mig för att jag lyfte problemet och som bekräftade det jag framförde under TV4-intervjun. Vi talade i mer två timmar och bytte erfarenheter. Vi har sedan dess regelbunden kontakt och jag skickade personen min förra debattartikel för översyn innan publicering.

Efter min förra debattartikel har jag fått mycket positiv feedback från unga aktivister, inklusive romer. Även från unga offer från förtryckande traditioner och som nu kämpar emot dem. De unga romerna ger mig kraft och energi att fortsätta den feministiska och antirasistiska kampen för allas mänskliga rättigheter och lika juridiska rättigheter.

FN:s deklaration om våld mot kvinnor, som Sverige skrivit under, säger bland annat att medlemsstaterna ska motverka traditionella och religiösa sedvänjor som motverkar kvinnors rättigheter, och medlemsstaterna får inte åberopa någon tradition eller religion för att slippa sina åtaganden.

Soraya Post låter meddela i Aftonbladet att ”Jag kommer inte att ge fler kommentarer om min familj eller mitt privatliv.”

Det här är förstås bara ett försök att slippa svara på kritiska frågor.

Jag frågar dig Soraya Post om du som EU-parlamentariker, förutom att verka för grupperna romers och resandes rättigheter, verkligen kommer att kunna verka trovärdigt för kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter? Och i så fall hur?

”Det privata är politiskt”, en gammal feministisk devis, så därför får Fi:s nyblivna representant i Bryssel ställa in sig på fler frågor kring familj och privatliv.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.