Foto: Erik G Svensson
Debattinlägg

”Vinstintresset dränerar skolan på viktiga resurser”

Uppdaterad
Publicerad
SKOLAN ·

”Under Björklunds regim har skolan och lärarna tvingats fokusera alltmer på mätning av resultat, något som både styr undervisningens innehåll och stjäl tid från den”, skriver Rossana Dinamarca och Hans-Åke Scherp.

Om debattörerna

Rossana Dinamarca
Riksdagsledamot och feministisk talesperson (V)
Hans-Åke Scherp
Skolforskare, kommunfullmäktigekandidat (V)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Betyg i ordning och reda, betyg allt lägre ned i åldrarna, betyg som den enda vägen till bättre skolresultat.

Skolminister Jan Björklund och Alliansregeringen har helt kört fast i skolfrågan. Vad skolan behöver är först och främst en ny regering som kan och vill ta tag i den verkliga utmaningarna istället.

Problemen i den svenska skolan beror framför allt på det nyliberala sättet att styra skolan, vinstintresset och skolvalet.

Vinstmaximering ska inte vara skolans drivkraft. Privata skolor etablerar sig där de har bäst marknadsutsikter, med andra ord i områden där befolkningen har hög utbildning och goda inkomster. Elevernas rätt till kunskap ska vara utbildningens främsta syfte.

Vinstintresset dränerar dessutom skolan på viktiga resurser. Privata grundskolor har 8 procent lägre lärartäthet och privata gymnasier har hela 18 procent lägre lärartäthet.

Utbildningsministerns och regeringen Reinfeldts totala fokusering på mätningar och betyg riskerar att leda till att de mer grundläggande förutsättningarna för lärande hamnar i bakgrunden.

En omfattande skolforskning visar att elever har såväl prestationsmotiv som lärandemotiv som drivkrafter. Om prestationsmotiven, till exempel att uppnå goda betyg, dominerar över viljan att förstå det man undrar över som drivkraft för lärande blir eleverna utifrånmotiverade i stället för inifrånmotiverade vilket försämrar kvaliteten i deras kunskapsbildning.

Vänsterpartiet vill låta lärare och skolledare ansvara för att skolans mål uppfylls. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Våra förslag lämnar till rektorer och lärare att avgöra vilka insatser som ska göras för att nå målen.

När tre av fyra rektorer säger att de är emot betyg i lägre årskurser så litar vi helt enkelt på att de vet vad pratar om.

Lärares och skolledares mest frekventa lärdomar om hur man får en hög kvalitet i elevers lärande är att:

  • förstärka barnens lust att lära
  • bygga upp en förtroendefull relation
  • anpassa undervisningen till barnens tankar och frågor
  • ge återkoppling i vardagsarbetet.

Dessa lärdomar bygger på tusentals års samlad erfarenhet.

Under Björklunds regim har skolan och lärarna tvingats fokusera alltmer på mätning av resultat, något som både styr undervisningens innehåll och stjäl tid från den.

Ju tydligare man är med vad man vill desto större är sannolikheten att man får det man preciserat, men desto mindre sannolikt är det att det betyder någonting.  Om man vill uppnå de kvaliteter som betonas i skolans uppdrag kommer åtgärder som standardisering, betoning av betyg som drivkraft, nationella prov, kontroller, inspektioner samt sanktioner att försämra kvaliteten i lärandet och därmed i kunskaperna.

Många lärare överger sina lärdomar om hur man får en hög kvalitet i elevernas lärdomar och övergår till att träna dem inför prov som leder till kortvariga ytkunskaper istället för varaktiga djupkunskaper.

Den svenska skolan är i kris. Resultaten faller. Resultatförsämringarna är särskilt uttalade efter att Björklund tillträdde.

Skillnaderna mellan skolor ökar och lärarna har fått en allt sämre arbetsmiljö. Skolor som går i konkurs frånsäger sig ansvaret för eleverna och lämnar dem i ovisshet om sin framtid. Skillnaderna mellan hur mycket kommunerna satsar på skolan är stora.

Fattiga kommuner har inte samma möjligheter som rika att erbjuda eleverna en god utbildning och lärarna goda arbetsvillkor.

Vänsterpartiet står för en helt annan skolpolitik.

Där alla elever ska kunna lita på att de går i en bra skola och att de får det stöd och den stimulans de behöver. Skolor ska inte få drivas med vinstintresse. För att alla skolor och elever ska ha goda och rättvisa förutsättningar behöver staten ta över ansvaret för skolan och skolvalet ersättas med huvudprincipen att man går i skolan närmast hemmet.

Vi vill göra en satsning på 6 000 nya lärare i grundskolan för att ge eleverna mer stöd och lärarna en bättre arbetsmiljö och mer tid för undervisning.

Medan Björklunds högerregering försvarar möjligheten att tjäna pengar på våra barn och ägnar skolpolitiken åt att bygga upp en alltmer omfattande kontrollapparat för att lappa och laga i detta misslyckade system, så vill vi göra något åt det.

Skolan och barns rätt till utbildning är inte en handelsvara och är inte till salu.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.