Smältande isberg på Grönlandskusten. Foto: John Mcconnico/AP
Debattinlägg

”Klimatfrågor avgörande för näringslivet”

Klimatpolitik ·

”Vi är övertygade om att klimatomställningen kommer att vara en drivande kraft för framtidens näringsliv. En omställning är på sikt oundviklig och frågan är inte om utan hur den ska genomföras”, skriver 14 vd:ar.

Om debattörerna

Johan Skoglund
Vd och koncernchef JM
Per-Olof Wedin
Vd Sveaskog
Jens Henriksson
Vd Folksam
Anders Strålman
Vd och koncernchef Axfood:

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Med några få dagar kvar till valet är det hög tid att uppmärksamma frånvaron av klimatfrågor i valdebatten. Klimatet är en av väljarnas viktigaste frågor och blir dessutom allt viktigare för näringslivet.

Frånvaron av en klimatpolitisk diskussion är olycklig med tanke på att det är en av de mest avgörande framtidsfrågorna och dessutom är tydligt sammankopplad till Sveriges välfärd.

Det är nu dags för de politiska partierna och den samlade journalistkåren att höja blicken och sätta fokus på klimatet. När världens ledare samlades på World Economic Forum i Davos i början av året rankades de 30 största riskerna för världsekonomin.

Det potentiella misslyckandet att bekämpa klimatförändringar identifierades som en av de viktigaste riskerna som kommer att påverka näringslivet i framtiden.

Enligt IPCC är det med 99 procents sannolikhet mänsklig påverkan som är orsaken till att jordens klimat håller på att värmas upp. Att inte agera kan varken motiveras av att sannolikheten är för låg eller att det skulle innebära en alltför stor kostnad för företag eller nationer att ställa om.

Att aktivt arbeta med klimatfrågor har tvärtom visat sig vara lönsamt på flera olika nivåer. En nyligen gjord sammanställning från Hagainitiativet visar entydigt att klimatarbete är lönsamt.

Inom sex huvudsakliga områden har vi funnit tydliga möjligheter till både kostnadsbesparingar och ökade intäkter:

  • Förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet
  • Kostnadsbesparing
  • Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare
  • Nya produkter och affärsområden
  • Proaktiv riskhantering
  • Förbättrade finansieringsmöjligheter

Det är inte bara näringslivet som kommer att tjäna på en omställning. Enligt Hagainitiativets nyligen genomförda intervjuundersökning med partiernas ekonomisk-politiska talespersoner är partierna rörande överens om att en klimatomställning vore positiv och att Sverige bör gå före andra länder.

Talespersonerna ansåg också att klimatomställningen i sig är jobbskapande och positiv för svensk välfärd och konkurrenskraft. Trots partiernas insikt och politiska vilja till förändring är det tyst om klimatet i valrörelsen.

Det verkar finnas en återkommande föreställning om att en omställning som är positiv för klimatet också är en kostsam börda för näringslivet. Detta är en felaktig uppfattning och det visar inte minst Hagainitiativets sammanställning om lönsamheten i klimatarbetet.

Vi är övertygade om att klimatomställningen kommer att vara en drivande kraft för framtidens näringsliv. En omställning är på sikt oundviklig och frågan är inte om utan hur den ska genomföras.

Klimatet måste därför vara ständigt närvarande i den politiska debatten och inte minst när frågor som jobb, bistånd och försvar diskuteras. Dagens klimat- och energipolitik innebär i många fall att det i dag är företagsekonomiskt lönsamt att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser.

Det betyder inte att politiker får slå sig till ro.

Nya reformer för minskade utsläpp är nödvändiga för att höja tempot för fortsatt omställning som är företags- och samhällsekonomiskt lönsam. Vi, som är medlemmar i Hagainitiativet, har viljan och ambitionen att vara med och bidra till ett hållbart näringsliv och ett samhälle som riktar sitt fokus på att klara visionen om ett klimatneutralt Sverige till år 2050.

För att realisera den potential vi ser i näringslivet förväntar vi oss ett effektivare samarbete mellan politik och näringsliv. Vi vill se en klok politik som stöder både en omställning mot minskade utsläpp och en förbättrad samhällsekonomi.

Vi förväntar oss också att ledande politiker lyfter klimatfrågan i valrörelsens slutskede – inte som en börda – utan som en möjlighet för tillväxt och Sveriges välfärd.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.